Vetrea Villa Saimaa

Vetrean palvelu- ja ryhmäkodit tarjoavat turvallista ja virikkeellistä asumista ikäihmisille, kehitysvammaisille ja muistisairaille, joilla on tarvetta tehostettuun palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan. Yksiköiden kodinomainen tunnelma ja asuinympäristö sekä ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistavat hyvän olon ja elämän.

Henkilöstömme ymmärtää asukkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti ja työskentelee laadukkaan hoitotyön periaatteita ja arvoja noudattaen.
Ryhmäkodeissa tehdään asukkaiden yksilöllisyyden huomioivaa kuntoutustyötä, tarjotaan päivätoimintaa ja arjen askareita asukkaan omien voimavarojen mukaan.

Palvelukodeissa elämme tavallista arkipäivää iloineen ja suruineen. Syntymäpäivät, juhlapyhät, vierailevat esiintyjät ja ohjattu virikkeellinen toiminta luovat iloa ja yhdessä tekemisen tunnelmaa. Tavoitteenamme on mahdollistaa asukkaiden yksilöllinen elämä yhteisöllisessä ilmapiirissä, iän, sairauden tai vamman aiheuttamat toimintakyvyn muutokset huomioiden.

Keväällä 2009 valmistunut Vetrea Villa Saimaa sijaitsee nimensä mukaisesti Saimaan rannalla, Savonlinnan hyvinvointikeskittymässä terveysaseman ja keskussairaalan palveluiden läheisyydessä. Vetrea Villa Saimaa muodostuu kehitysvammaisten palvelukoti Väylästä, iäkkäiden hoivayksikkö Salmesta sekä muistisairaiden Poukamasta. Palvelukodin asukkailla on omat huoneet ja yhteisessä käytössä takoilla varustetut viihtyisät olohuoneet.

Kehitysvammaisten Palvelukoti Väylässä tavallinen elämä ja arki rytmittyvät koulun käynnillä, työtoiminnalla tai Väylän tarjoamalla monipuolisella päivätoiminnalla. Iltaisin ja viikonloppuisin osallistutaan omien voimavarojen mukaan kodin askareisiin, kuten oman huoneen siivoukseen ja pyykkihuoltoon.

Vetrea Villa Saimaa muodostuu kehitysvammaisten palvelukoti Väylästä, iäkkäiden hoivayksikkö Salmesta sekä muistisairaiden Poukamasta.

Yksikön päällikkö
Kirsi Tynkkynen
Puh. 044 531 9616
kirsi.tynkkynen@vetrea.fi

Vetrea Palvelukokonaisuus / Vetrea Villa Saimaa, Savonlinna

Ymmärrämme ikäihmisen tarpeita kokonaisvaltaisesti. Vetrean hoivapalvelut tarjoavat apua, tukea ja hoitoa yksilölliset tarpeesi huomioiden.

...

Vetrean kehitysvammaisten asumispalvelut tarjoavat turvallista ja virikkeellistä arkea yksilöllisyys huomioiden. Arjesta räätälöidään mielekäs kokonaisuus, jossa huomioidaan sinun kokonais...