VetreaNeuron (ent. Neuron) on Kuopiossa sijaitseva neurologinen kuntoutuskeskus. Vetrea -konserni osti syksyllä 2018 Neuronin kuntoutusliiketoiminnan. Kuntoutustoiminta on siirtynyt uusiin tiloihin lokakuussa 2019 Kuopion Lippumäkeen Letkukaarelle.

Olemme keskittyneet yksilöllisten kuntoutuspalveluiden tuottamisen kuntoutuskeskuksessa majoittuville ja avokuntoutuksessa kotoa käyville kuntoutujille. Avotoimipisteemme VetreaNeuron Kupoli palvelee Kuopion keskustassa.

VetreaNeuron (ent. Neuron) on historiansa aikana tuonut neurologiseen kuntoutuskäytäntöön useita toimintakykyä edistäviä, tutkittuja kuntoutusmenetelmiä. Nämä kuntoutusmenetelmät ovat levinneet käyttöön kautta Suomen. Uusien, asiakaslähtöisten kuntoutusmenetelmien kehittäminen ja niiden vaikuttavuuden tutkiminen on meille tärkeää. Kehittämistä teemme yhteistyössä asiakkaidemme ja asiantuntijatahojen kanssa. Kokenut ja osaava moniammatillinen kuntoutustiimi auttaa saavuttamaan yhdessä asetetut kuntoutumisen tavoitteet. Toinen kuntoutuja tai kuntoutusryhmä voi olla vertaisena paras tsemppaaja.

Nuoret, aikuiset ja ikääntyneet asiakkaamme tulevat kaikkialta Suomesta. Sairastumisen tai tapaturman jälkeen tarvittavan kuntoutuksen suunnitteluvastuu on yleensä hoidosta vastaavalla terveydenhuollon yksiköllä (terveyskeskus tai sairaala). Kuntoutuksen toteutumisen VetreaNeuronissa mahdollistaa joko terveydenhuolto, Kela tai vakuutuslaitokset. Kuntoutukseen voi hakeutua myös omakustanteisesti.

VetreaNeuronin palvelut:

  • Neurologinen vaativa ja erittäin vaativa kuntoutus
  • Akuutin sairauden ja leikkauksen jälkeinen kuntoutus
  • Toimintakykyä ylläpitävä kuntoutus
  • Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat (fysio-, allas- ja toimintaterapia)

Moderni teknologia kävelykuntoutukseen (Lokomat ja G-EO) ja yläraajakuntoutukseen (recoveriX -BCI-tekniikka ja Pablo) sekä virtuaaliympäristön tarjoava rehabWall yhdessä osaavien ammattilaisten kanssa muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden ja sujuvan kuntoutusprosessin, jonka avulla otetaan askel eteenpäin kohti entistä vaikuttavampaa kuntoutusta.

Lue lisää käytössämme olevasta osaamisesta ja kuntoutusteknologiasta
Katso asiakastarinamme

VetreaNeuronin kuntoutusliiketoiminta jatkaa toimintaansa Kuopion Lippumäessä lokakuussa 2019

Yksikön päällikkö
Riitta Murtola
Puh. 040 136 1220
riitta.murtola@vetrea.fi

Vetrea Palvelukokonaisuus / VetreaNeuron, Kuopio

Harkinnanvaraisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan työ–, opiskelu– tai toimintakyvyn ylläpitäminen tai parantaminen arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollise...

Vaativa neurologinen kuntoutus on tarpeen silloin, kun vakava neurologinen tai tuki- ja liikuntaelinsairaus vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän tilanteista.

...

Tehostetun kuntoutusjakson tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen, kotiutumisen mahdollistaminen ja kotona selviytyminen sekä itsehoitoon ohjaaminen.

...

Iän karttuessa toimintakykykuntoutuksella voidaan edistää ja tukea toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua.

...

Fysioterapian tavoitteena on auttaa sairastunutta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toimintakyvyn taso.

...

Allasterapia sopii sinulle, kun maalla liikkumisesi on hidasta tai hankalaa, esim. neurologisen sairauden, lihasheikkouden, niveloireiden tai kivun takia.

...

Toimintaterapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ja ylläpitää toimintakykyä.

...

Olipa kuntoutustarpeesi vaativaa, lääkinnällistä, ammatillista tai työllistymistä edistävää, Vetrea tarjoaa kuntoutuspalveluja laitos- ja avomuotoisena.

Toimintakykyä tarkastellaa...

Terveys- ja hyvinvointipalvelut lisäävät yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten ...

Suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on erilaisia reittejä ja erilaisia palveluita kuntoutukseen hakeutumisessa. Autamme Sinua hakeutumaan yksilölliseen, kurssi- tai avomuotoiseen kuntoutukse...

Yksilöllinen terapia on mahdollista toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöidysti etäkuntoutuksen keinoin verkon sekä käytössä olevien teknologioiden avulla.

...

Vetrea kuntoutuksen vahvuudet ovat kokeneiden ammattilaisten vahva ja monipuolinen osaaminen yhdistettynä vaikuttavien kuntoutusteknologioiden hyödyntämiseen sekä tuloksia tuottaviin kuntoutusk...

Lokomat on robotisoitu kuntoutuslaite, joka mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelykuntoutuksen huonokuntoisellekin kuntoutujalle. Lokomat-kävelykuntoutus soveltuu kävelyvalmiuksien ja k...

Aivoverenkiertohäiriöt ja muut aivojen toimintaan liittyvät traumat sekä sairaudet vaikuttavat usein kykyyn tuottaa liikettä, muttei kykyyn ajatella liikkeen tuottamista. recoveriX-kuntoutukse...

Pablo on yläraajan kuntoutukseen tarkoitettu teknologiaa hyödyntävä lääkinnällinen laite. Se soveltuu neurologisille kuntoutujille, joilla on lieviä tai keskivaikeita rajoitteita yläraajan...

rehabWall on kajaanilaisen CSE Entertainmentin valmistama suomalainen kuntoutustuote, joka on tarkoitettu työkaluksi moniammatilliseen kuntoutukseen. Fysio- ja toimintaterapiaan suunnitellut harjo...

Yksilöterapian tavoitteena on auttaa löytämään omat voimavarat ja kyvyt sekä vaikuttaa mahdollisuuksiin selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

...

Tarkkaan suunniteltu kuntoutus helpottaa toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan aina sinun elämäntilanteesi mukaan ja moniammatillisena yhteistyönä lä...

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin vähäisenkin toimintakyvyn omaava kuntoutuja voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti.

Kela-avoterapia lisää yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten asioiden tekemisen k...

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä