Kempeleen Tuhkimonkaarteella sijaitseva palvelukoti VetreaElo Eeli avautui keväällä 2020. Palvelukoti tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua täysi-ikäisille vammautuneille ja neurologisia sairauksia sairastaville henkilöille. Asukkaiden yksilöllinen palveluntarve huomioidaan toiminnassa, yksilön hyvinvointi ja mahdollisimman omatoiminen elämä ovat toiminnan kulmakiviä. Vetrealle on tärkeää, että jokainen asukas voi asua ja elää kuten haluaa, sekä keskittyä itselleen tärkeisiin asioihin. Teknologiaa käytetään hoitotyön tukena muun muassa viriketoiminnassa sekä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä ratkaisuissa. Yhteisöllisyyden mahdollistaa yksikön yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat sekä piha- ja terassialueet, joissa asukkaat voivat viettää aikaa naapureiden sekä henkilökunnan kanssa.

VetreaElo Eelin asukkaaksi voi hakeutua akuuttikuntoutusvaiheen jälkeen, suoraan kotoa tai muista palveluyksiköistä. Asukkaaksi hakeudutaan palveluohjauksen ja vammaispalveluiden kautta. VetreaElo Eelin asumispalvelut luokitellaan tehostetuksi palveluasumiseksi.

Asumispalveluyksikön sisäilmeen on suunnitellut tunnettu kuopiolainen arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo, jonka suunnittelemat hoivatalot on luotu kokonaisvaltaisesti toimiviksi edistämään hyvinvointia ja terveyttä, unohtamatta elämyksellistä tilakokemusta. Rakennuksissa valoisuus, väljyys ja miellyttävän rauhalliseksi luotu äänimaailma yhdistyvät omaleimaiseen suunnitteluun. Tilat on suunniteltu mieleenpainuviksi paikoiksi, joissa viihtyisyys ja toimivuus kulkevat käsi kädessä.

Lue lisää VetreaElo -konseptista
Katso asiakastarina
Lue lisää elämästä VetreaElo -talossa

Yksikön päällikkö
Tuija Hyväri
Puh. 040 136 0793
tuija.hyvari@vetrea.fi

Vetrea Palvelukokonaisuus / VetreaElo Eeli, Kempele

VetreaElo -palvelukotien kuntouttavalla ja asiakaslähtöisellä hoitotyöllä sekä lämminhenkisellä kanssakäymisellä edistämme asukkaiden aktiivisuutta, osallisuutta ja omatoimisuutta.

...