Vetrea Sunnen Koti

Vetrean palvelu- ja ryhmäkodit tarjoavat turvallista ja virikkeellistä asumista ikäihmisille ja muistisairaille, joilla on tarvetta tehostettuun palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan. Yksiköiden kodinomainen tunnelma ja asuinympäristö sekä ammattitaitoinen henkilökunta mahdollistavat hyvän olon ja elämän.

Henkilöstömme ymmärtää asukkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti ja työskentelee laadukkaan hoitotyön periaatteita ja arvoja noudattaen.
Ryhmäkodeissa tehdään asukkaiden yksilöllisyyden huomioivaa kuntoutustyötä, tarjotaan päivätoimintaa ja arjen askareita asukkaan omien voimavarojen mukaan.

Palvelukodeissa elämme tavallista arkipäivää iloineen ja suruineen. Syntymäpäivät, juhlapyhät, vierailevat esiintyjät ja ohjattu virikkeellinen toiminta luovat iloa ja yhdessä tekemisen tunnelmaa. Tavoitteenamme on mahdollistaa asukkaiden yksilöllinen elämä yhteisöllisessä ilmapiirissä, iän, sairauden tai vamman aiheuttamat toimintakyvyn muutokset huomioiden.

Vetrea Sunnen kodissa Kuopiossa tarjoamme asukkaillemme elämäniloa ja onnistumisen kokemuksia tuovaa viriketoimintaa. Omien voimien ja taitojen käyttö auttaa niiden säilymisessä mahdollisimman pitkään.

Vetrea Sunnen Kodissa tarjoamme asukkaillemme elämäniloa ja onnistumisen kokemuksia tuovaa arkea aktivoivaa toimintaa.

Yksikön päällikkö
Anne Puustinen
Puh. 040 569 7677
anne.puustinen@vetrea.fi

Vetrea Palvelukokonaisuus / Vetrea Sunnen Koti, Kuopio

Ymmärrämme ikäihmisen tarpeita kokonaisvaltaisesti. Vetrean hoivapalvelut tarjoavat apua, tukea ja hoitoa yksilölliset tarpeesi huomioiden.

...

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä