Vetrea Joensuu

Vetrea Joensuu tarjoaa monipuolisia hyvinvointia tukevia kuntoutus- ja terveyspalveluja sekä asumisen, kotihoidon ja ravitsemuksen palveluja.

Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluissa edistetään ja tuetaan eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä. Kuntoutus mahdollistaa aktiivisen arjen ja harrastukset sekä sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen myös silloin, kun oma toimintakyky on rajoittunut.  Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Asumispalvelut tarjoavat turvallista ja virikkeellistä asumista ikäihmisille, joilla on tarvetta tehostettuun palveluasumiseen ja ympärivuorokautiseen hoivaan joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Ammattitaitoinen henkilökunta ja palvelukodin kodinomainen tunnelma mahdollistavat hyvän olon ja elämän. Henkilökunta työskentelee kuntouttavalla työotteella laadukkaan hoitotyön periaatteita ja arvoja noudattaen.

Kotipalvelut tarjoavat ammattitaitoista kotisairaanhoitoa sekä kotona tapahtuvaa kuntoutusta, joka kannustaa omatoimiseen toimintakyvyn ylläpitoon ja itsenäiseen selviytymiseen. Palvelumme kattaa myös kotityöpalvelut siivouksesta ruuanlaittoon, pyykinpesusta kodin huoltotehtäviin sekä avustus- ja kotihoivapalvelut asioinnista ulkoiluapuun ja virkistykseen.

Palvelut Joensuun yksikössä:

 • Yksilöllinen lääkinnällinen kuntoutus
 • Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit
 • Ammatillinen kuntoutus
 • Oman terveyden ylläpito (fysioterapia-, testaus- ja liikuntapalvelut)
 • Työhyvinvointipalvelut
 • Asumispalvelut (hoiva- ja hoitopalvelut)
 • Kotisairaanhoito ja muut kotipalvelut
 • Veteraanipalvelut
 • Majoituspalvelut
 • Kokous- ja juhlapalvelut
 • Ravintola- ja ateriapalvelut
 • Kuntosali- ja uimahallipalvelut

 

 

Pohjois-Karjalan keskussairaalan vieressä sijaitseva Vetrea Joensuun yksikkö tarjoaa laaja-alaisesti hyvinvointia tukevia kuntoutus- ja terveyspalveluja sekä tarpeen mukaan lyhyt- tai pitkäaikaista hoitoa ja asumista.

Yksikön päällikkö
Tea Takkunen
Puh. 050 551 1988
tea.takkunen@vetrea.fi

Vetrea Palvelukokonaisuus / Vetrea Joensuu -kuntoutustalo

Tarkkaan suunniteltu kuntoutus helpottaa toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan aina sinun elämäntilanteesi mukaan ja moniammatillisena yhteistyönä lä...

Vaativa neurologinen kuntoutus on tarpeen silloin, kun vakava neurologinen tai tuki- ja liikuntaelinsairaus vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän tilanteista.

...

Tehostetun kuntoutusjakson tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen, kotiutumisen mahdollistaminen ja kotona selviytyminen sekä itsehoitoon ohjaaminen.

...

Iän karttuessa toimintakykykuntoutuksella voidaan edistää ja tukea toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua.

...

Olipa kuntoutustarpeesi vaativaa, lääkinnällistä, ammatillista tai työllistymistä edistävää, Vetrea tarjoaa kuntoutuspalveluja laitos- ja avomuotoisena.

Toimintakykyä tarkastellaa...

Vetrean kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ovat kela-kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja ammatillista tukea, keinoja selviytyä arjessa ja kokemusten jakamista to...

Vetrea tarjoaa myös ammatillista kuntoutusselvitystä silloin, kun sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen lähivuosina.

...

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ammatinvalinnassa, urasuunnitelman teossa, alan soveltuvuuden varmistamisessa sekä ty...

Yksilöterapian tavoitteena on auttaa löytämään omat voimavarat ja kyvyt sekä vaikuttaa mahdollisuuksiin selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

...

KIILA-kuntoutus on työkykyä tukevaa ammatillista kuntoutusta ja sen tavoitteena on työkyvyn parantuminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen.

...

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä. Veteraanikuntoutuksen ja hoidon lisäksi palvelumme tuovat virkistystä henkiseen jaksamiseen. Vetreassa ...

Veteraanikuntoutusta voivat saada ne veteraanit, joilla on rintamatunnus. Rintamaveteraani on oikeutettu kuntoutukseen joka vuosi.

...

Sotaveteraanien ja invalidien ympärivuorokautisen hoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua.

...

Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on opastaa, auttaa ja tukea sotainvalideja sekä heidän puolisojaan ja leskiään ratkaisemaan oma elämäntilanteensa siten, että he voivat selviyty...

Yleinen terveydentilan tarkastus on lääkärin suorittama sotainvalidin kokonaisterveydentilantarkastus, joka sisältää määritellyt tutkimukset.

...

Terveys- ja hyvinvointipalvelut lisäävät yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten ...

Vetrean valmennus koostuu erilaisista työhyvinvointia tukevista teemoista, joita ovat tuki- ja liikuntaelimistön kunto, ravinto ja liikunta. Tarjoamme myös valmiita valmennuspaketteja työstress...

Fysioterapian keinoin voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja vammoja sekä ylläpitää toimintakykyä.

...

Jalkahoidossa jalkojen kunnosta ja asiakkaan toiveista riippuen jalkojenhoitaja hoitaa varpaiden kynnet sekä jalkaterien erilaiset ihomuutokset, esim. kovettumat.

...

Klassinen hieronta rentouttaa, lisää lihasten joustavuutta sekä helpottaa kiputiloja.

...

Ravitsemusterapia antaa käytännön neuvot ravintoon ja syömistapoihin liittyviin muutoksiin.

...

Lymfaterapialla vähennetään eri syistä syntynyttä turvotusta ja lievitetään kipua silloin, kun imusuonisto ei itsenäisesti suoriudu nesteenkuljetuksen tehtävästä.

...

Ymmärrämme ikäihmisen tarpeita kokonaisvaltaisesti. Vetrean hoivapalvelut tarjoavat apua, tukea ja hoitoa yksilölliset tarpeesi huomioiden.

...

Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita samanlaisen elämäntarinan kokeneita.

...

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että voit jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään ja voit hyvin työssäsi. Voit hakea ammatillista kuntoutusta, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa...

Fysioterapian tavoitteena on auttaa sairastunutta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toimintakyvyn taso.

...

Allasterapia sopii sinulle, kun maalla liikkumisesi on hidasta tai hankalaa, esim. neurologisen sairauden, lihasheikkouden, niveloireiden tai kivun takia.

...

Toimintaterapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ja ylläpitää toimintakykyä.

...

Kela-avoterapia lisää yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten asioiden tekemisen k...

Vetrea järjestää Kelan vaativaa lääkinnällistä moniammatillista kuntoutusta neurologisella, tules/reuma- ja yleislinjalla henkilöille, joilla on vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisess...

Suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on erilaisia reittejä ja erilaisia palveluita kuntoutukseen hakeutumisessa. Autamme Sinua hakeutumaan yksilölliseen, kurssi- tai avomuotoiseen kuntoutukse...

Toimintaterapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ja ylläpitää toimintakykyä.

...

Vetrea kuntoutuksen vahvuudet ovat kokeneiden ammattilaisten vahva ja monipuolinen osaaminen yhdistettynä vaikuttavien kuntoutusteknologioiden hyödyntämiseen sekä tuloksia tuottaviin kuntoutusk...

Yksilöllinen terapia on mahdollista toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöidysti etäkuntoutuksen keinoin verkon sekä käytössä olevien teknologioiden avulla.

...

Venosan -hoito- ja tukisukkia käytetään parantamaan raajojen laskimopaluuvirtausta ja imunestevirtausta, jonka avulla pystytään parantamaan raajojen hapen ja ravinnon saantia sekä estämään...

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä