Vetrea Iisalmi

Aivan Iisalmen keskustassa sijaitseva Vetrea Iisalmen yksikkö on hyvien kulkuyhteyksien äärellä, lähellä Iisalmen sairaalaa ja terveyskeskusta. Vetrean Iisalmen yksikön palvelut kattavat asumispalveluiden lisäksi kuntoutus-, hyvinvointi- ja ateriapalvelut. Henkilökunnan moniammatillinen osaaminen ja monipuoliset laitteet mahdollistavat erikuntoisten asiakkaiden kuntoutuksen ja hoidon. Ohjattu vapaa-ajantoiminta täydentää asiakkaiden yksilöllistä kuntoutusta ja hoitoa. Esteettömissä toimitiloissamme voi liikkua apuvälineiden avulla.

Palvelut Vetrea Iisalmessa:

Vetrea Iisalmen uusi palveluesite

  • Yksilöllinen lääkinnällinen kuntoutus
  • Sopeutumisvalmennus ja kuntoutuskurssit
  • Ammatillinen kuntoutus
  • Oman terveyden ylläpito (fysioterapia, liikuntaryhmät jne.)
  • Asumispalvelut
  • Veteraanipalvelut
  • Kotipalvelut
  • Ateria- ja majoituspalvelut

Vetrea Iisalmen yksikön palvelut kattavat asumispalveluiden lisäksi kuntoutus-, hyvinvointi- ja ateriapalvelut.

Yksikön päällikkö
Riitta Murtola
Puh. 040 136 1220
riitta.murtola@vetrea.fi

Vetrea Palvelukokonaisuus / Vetrea Iisalmi

Tarkkaan suunniteltu kuntoutus helpottaa toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan aina sinun elämäntilanteesi mukaan ja moniammatillisena yhteistyönä lä...

Neurologinen kuntoutus on tarpeen silloin, kun vakava neurologinen tai tuki- ja liikuntaelinsairaus vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän tilanteista.

...

Tehostetun kuntoutusjakson tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen, kotiutumisen mahdollistaminen ja kotona selviytyminen sekä itsehoitoon ohjaaminen.

...

Iän karttuessa toimintakykykuntoutuksella voidaan edistää ja tukea toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua.

...

Olipa kuntoutustarpeesi vaativaa, lääkinnällistä, ammatillista tai työllistymistä edistävää, Vetrea tarjoaa kuntoutuspalveluja laitos- ja avomuotoisena.

Toimintakykyä tarkastellaa...

Vetrean kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ovat kela-kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja ammatillista tukea, keinoja selviytyä arjessa ja kokemusten jakamista to...

Vetrea tarjoaa myös ammatillista kuntoutusselvitystä silloin, kun sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen lähivuosina.

...

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ammatinvalinnassa, urasuunnitelman teossa, alan soveltuvuuden varmistamisessa sekä ty...

Yksilöterapian tavoitteena on auttaa löytämään omat voimavarat ja kyvyt sekä vaikuttaa mahdollisuuksiin selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

...

KIILA-kuntoutus on työkykyä tukevaa ammatillista kuntoutusta ja sen tavoitteena on työkyvyn parantuminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen.

...

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi palvelumme tuovat virkistystä henkiseen jaksamiseen. Vetreassa veteraani...

Terveys- ja hyvinvointipalvelut lisäävät yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten ...

Fysioterapian keinoin voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja vammoja sekä ylläpitää toimintakykyä.

...

Jalkahoidossa jalkojen kunnosta ja asiakkaan toiveista riippuen jalkojenhoitaja hoitaa varpaiden kynnet sekä jalkaterien erilaiset ihomuutokset, esim. kovettumat.

...

Klassinen hieronta rentouttaa, lisää lihasten joustavuutta sekä helpottaa kiputiloja.

...

Ravitsemusterapia antaa käytännön neuvot ravintoon ja syömistapoihin liittyviin muutoksiin.

...

Ymmärrämme ikäihmisen tarpeita kokonaisvaltaisesti. Kun tarvitset apua, tukea ja hoivaa, tarjoaa Vetrea palveluja yksilölliset tarpeesi huomioiden.

...

Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita samanlaisen elämäntarinan kokeneita.

...

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että voit jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään ja voit hyvin työssäsi. Voit hakea ammatillista kuntoutusta, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa...

Fysioterapian tavoitteena on auttaa sairastunutta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toimintakyvyn taso.

...

Toimintaterapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ja ylläpitää toimintakykyä.

...

Kela-avoterapia lisää yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten asioiden tekemisen k...

Suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on erilaisia reittejä ja erilaisia palveluita kuntoutukseen hakeutumisessa. Autamme Sinua hakeutumaan yksilölliseen, kurssi- tai avomuotoiseen kuntoutukse...

Vetrea kuntoutuksen vahvuudet ovat kokeneiden ammattilaisten vahva ja monipuolinen osaaminen yhdistettynä vaikuttavien kuntoutusteknologioiden hyödyntämiseen sekä tuloksia tuottaviin kuntoutusk...

Ammatillisen kuntoutuksen avulla työeläke- ja vakuutusyhtiöiden asiakkaat saavat apua, mikäli heillä on vaikeuksia jatkaa työelämässä tai palata sinne.

...

Yksilöllinen terapia on mahdollista toteuttaa asiakaskohtaisesti räätälöidysti etäkuntoutuksen keinoin verkon sekä käytössä olevien teknologioiden avulla.

...

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä