kestävä aivoterveys_hankekuva
Kuva: Kestävä aivoterveys (https://projects.tuni.fi/kestavaaivoterveys/)

Tutkimus- ja kehitystoiminta on noussut viime vuosina entistä tärkeämmäksi osaksi Vetrean toimintaa. Vetrea on halunnut olla mukana sote-kentän kehityksen aallonharjalla, ja erityisesti kuntoutukseen ja kuntouttavaan asumispalveluihin liittyvät T&K-hankkeet ovat viime aikoina olleet keskeisin kiinnostuksen kohteemme.


Miksi t&k-toiminta on meille tärkeää?

Näemme suoran yhteyden tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä yrityksen laatutoiminnan välillä: tutkimus- ja kehitysosaaminen mahdollistaa laatutyömme kehittämisen entistä paremmaksi, varmemmaksi ja asiakasystävälliseksi. Lisäksi T&K -toiminta mahdollistaa sisäisten prosessiemme ja teknologioiden kehityksen ja antaa meille kuvan, mihin suuntaan ohjata toimintaamme tulevaisuutta silmällä pitäen.

Tutkimus- ja kehityshankkeet, jossa olemme mukana

Hankkeen nimiYhteistyötahotHankkeen tavoite
KUNTOS (Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkosto) -
hanke
Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos ja VetreaKuntoutusosaamisen koulutuksen koulutuskokonaisuuksien, toimintamallin ja liiketoimintaverkoston luominen
Stroke-Data-hankeUseita yhteistyökumppanejaTavoitteena älykkäät digitaaliset ratkaisut aivoverenkiertohäiriön ehkäisemiseksi
SOKK-hankeItä-Suomen yliopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu
Avek Esitysratkaisut
Kuopion kaupunki
Kuopion yliopistollinen sairaala
Kysteri
Päihdepalvelusäätiö
Vetrea
VR4Healthcare
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Sencom
Työelämän sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän muuttuviin tarpeisiin vastaaminen kehittämällä ammattien välistä yhteistyötä ja alueellista yhteistyötä.
Kestävä aivoterveyshankeMm.
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto
Kansallinen neurokeskus
Oulun ammattikorkeakoulu
TAYS
Mehiläinen
Pirte
Ruissalon kuntoutuskeskus
Vetrea
Työurien pidentymisen, työhyvinvoinnin kehittymisen ja työssä jaksamisen tukeminen
KuopioHealth-osuuskuntayhteistyöKuopio Healthin vetämä alueellisten toimijoiden osuuskuntaMahdollisuus uusille ideoille ja innovaatioille, terveys- ja ravitsemisalan osaajien menestymisen tukeminen, sekä viestiminen alueemme huippuosaamisesta.
Hurja-yhteistyöhankeHurja ja VetreaKuntoutuksen vaikuttavuuden edistäminen teknologian avulla, esim. AR-sovelluksen rakentaminen neurologiseen kuntoutukseen
Ravistamo-yhteistyöhanke (Muona-pilotti)Ravistamo ja VetreaVaikuttavuusmittariston rakentaminen, ravitsemuksen ja terveydentilan parantaminen

Business Finland - Etäkuntoutuksen kehittämishanke
Business Finland ja VetreaEtäkuntoutusliiketoiminnan kehittäminen
TAKU-hanke

Kuopion kaupunki, KYS, Fysioline ja Vetrea

Kuntoutusprosessin uudistaminen - vaikuttavuusdata ja uudet kuntoutusmenetelmät


Yhteistyökumppanit

Savonia, Savon ammattiopisto, Kuopion Liikuntalääketieteellinen tutkimuslaitos, KYS, Kuopion Kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, Fysioline, Kansallinen Neurokeskus, Lahden ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu

Vaikuttavuus teemana

Haluamme tuottaa asiakkaillemme parhaat mahdolliset palvelut.

Tämä edellyttää, että palvelumme ovat vaikuttavia, eli tuottavat halutun lopputuloksen joka kerta. Tämä edellyttää vaikuttavuustutkimusta ja tätä varten Vetrea tekee yhteistyötä asiantuntijoiden, kuten mm. UEF:in vaikuttavuuden talon kanssa.

Vaikuttavuusmittarit

Vuodenvaihteessa 2021-2022 järjestämme sähköisen Promis 10 - vaikuttavuusmittarin käyttöönottokoulutukset henkilökunnallemme, ja aloitamme mittarin pilotoinnin yksiköissä.

Muona-pilotissa implementoimme Muona-sovellusta yksiköissämme loppuvuodesta 2021. Sovellus määrittää ravitsemus- ja terveysindeksin pilotoitaville henkilöille.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Jori Reijula, Vetrea
jori.reijula@vetrea.fi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot