Vetrea_TAKU kuntoutuspolku

Vetrea Terveys on käynnistänyt kuluvan tammikuun aikana hankkeen ”Tehostettu teknologia-avusteinen kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen” (TAKU). Hankkeessa ovat mukana KYS-neurokeskus, Kuopion kaupunki sekä Fysioline. Hanke on saanut tutkimuslupapäätöksen Kuopion kaupungilta sekä myönteisen lausunnon KYS:in tutkimuseettiseltä toimikunnalta.

Tutkimuksen tavoitteena on kontrolloitua tutkimusasetelmaa hyödyntäen selvittää aivoverenkiertohäiriön jälkeisen tehostetun kuntoutuksen vaikutukset toimintakykyyn ja palvelujen käyttöön ja niistä aiheutuviin kustannuksiin. Hankkeessa luotavassa pilotissa pyritään selvittämään, voidaanko käytössä olevan teknologian, ryhmämetodin sekä kotikuntoutuksen avulla edistämään tavoitteisiin pääsyä. Tutkimushypoteesin mukaan tutkimusasetelmassa muodostuva katkoton prosessi ja tehostetut kuntoutusmetodit lisäisivät kuntoutujan toimintakykyä ja sitä mukaa myös kuntoutusprosessin vaikuttavuutta.

Kuntoutusta tehostetaan muutaman viikon akuutin osastojakson aikana käyttäen robotiikkaa, virtuaalisia menetelmiä, kotiutumisen jälkeisiä avokuntoutusryhmiä ja etävalmennusta itsenäisen harjoittelun tukena. Tutkimusryhmään rekrytoidaan 20 täysikäistä kuopiolaista kuntoutujaa, jotka aloittavat kuntoutuksen pian sairaalahoitojakson jälkeen VetreaNeuronissa ja kotiutumisen jälkeen jatkavat muutaman kuukauden ajan kotiharjoittelua etävalmennuksen ja viikoittain järjestetyn avokuntoutusryhmän tukemana. Kahdenkymmenen hengen vertailuryhmä saa sen sijaan kuntoutusta tavanomaisen käytännön mukaan.

Interventiossa hyödynnetään muutaman kuntoutujan ryhmämuotoisia kuntoutussessioita, jotka voidaan toteuttaa myös yksilöllisesti, mikäli kotikuntoisuuden varmistaminen sitä vaatii. Ryhmän vetäjinä toimii fysio- sekä toimintaterapeutti. Kullekin kuntoutujalle määrätään myös vastuuterapeutit. Interventioryhmä suorittaa harjoituksia muutamana päivänä viikossa ja ohjelmaan kuuluu mm. intensiivistä kävelyharjoittelua, yläraajaharjoitteita, erityisterapioita, aktivointia ja tasapainoharjoitteita.

Tutkimuksessa hyödynnetään laajalti erilaisia teknologisia kuntoutusratkaisuja. Intensiivisessä kävelyharjoittelussa hyödynnetään mm. VetreaNeuronin Lokomatia sekä G-EO-kävelysimulaattoria. Yläraajan harjoittelussa avainasemassa ovat mm. Pablo, E-Link ja rehabWall. Aktivointia ja tasapainoharjoittelua tehdään kävelymaton, valjaskävelyn, Balance Trainerin, Tymon avulla. Monipuolista FitMi-ratkaisua käytetään useaan tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kotiharjoitteluun. Movendoksen MCoach-sovelluksen avulla tallennamme suoritetut harjoitteet.

Tutkimukseen rekrytoitavien osallistujien halvausoireet estävät itsenäisen kävelyn ja yläraajojen toiminnallisuus on alentunut, mutta heidän vireystilansa, kognitionsa ja motivaationsa ovat riittävällä tasolla. Tutkimus perustuu vapaaehtoisuuteen, joten kultakin osallistujalta pyydetään kirjallinen suostumus osallistumisesta. Sairaanhoitajat, lähihoitajat sekä terapeutit suorittavat kuntoutusprosessin vaikuttavuuden arviointia WHODAS- ja PROMIS-, FAC kyselyjen sekä puristusvoima ja nostotestien avulla.

Neuvottelut ja yhteistyö Kuopion kaupungin sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa ovat sujuneet erinomaisessa yhteishengessä, ja näkemys sekä tahtotila molempien osapuolien tahoilta on ollut äärimmäisen asiakaslähtöinen ja progressiivinen. Fysioline tarjoaa hankkeeseen oman kompetenssinsa yhtenä johtavana suomalaisena kuntoutusteknologiatoimijana. Luonnollisesti myös Vetrealla olemme erittäin motivoituneita viemään ainutlaatuisen pilotin onnistuneesti maaliin saakka ja näin luomaan puitteet suomalaisen neurokuntoutusprosessin uudistamiselle ja tehostamiselle.

Lisätietoja: kehitysjohtaja Jori Reijula, p. 045 847 1133, jori.reijula@vetrea.fi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot