Henkilöstö on meille Vetreassa tärkein voimavara ja panostamme työntekijöihimme – tavoitteenamme motivoitunut, osaava ja työkykyinen henkilöstö. Konsernimme arvot, yhteisöllisyys, avarakatseisuus ja vastuullisuus, ohjaavat kaikkien työntekijöidemme päivittäistä toimintaa aina yksittäisistä asiakaskohtaamisista päätöksentekoon saakka.

Tarjoamme työpaikkoja useiden alojen ammattilaisille. Meillä työskentelee kuntoutus-, asumis- ja kotipalveluissa laaja kirjo osaajia. Rekrytoimme aktiivisesti lähihoitajia ja muita hoito- ja kuntoutusalan ammattilaisia. Yleisimmät tehtävät konsernissamme ovat lähihoitajan, sairaanhoitajan, fysioterapeutin sekä kotipalvelutyöntekijän/henkilökohtaisen avustajan tehtävät.

Arvostamme työntekijöissämme ammatillisuutta, osaamista, asennetta sekä asiakaslähtöistä työskentelyotetta.

Vetrea on kotimainen yritys, jonka omistaa suomalainen Osuuskunta KPY. Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Vetrealle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Me Vetreassa kuuntelemme työntekijöitämme ja otamme heidät mukaan toimintojemme kehittämiseen. Yhteisöllisyys, sitoutuneisuus ja keskinäinen  luottamus  näkyvät  työyhteisössämme. Mittaamme säännöllisesti henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin tilaa. Lisäksi panostamme jatkuvaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen tavoitteenamme kokonaisvaltainen ammatillisuuden kehittäminen.

Vetrean lähihoitajat, sairaanhoitajat ja kaikki hoito- ja kuntoutusalan ammattilaiset ovat osaavia  ja  motivoituneita,  ja  työyhteisö  arvostaa   jäseniään. Kehitämme ja uudistamme yhdessä koko hoiva- ja hyvinvointialaa. Laadukkaalla ja asiantuntevalla osaamisella mahdollistamme asiakkaidemme hyvän elämän.

Tarjoamme merkityksellistä ja monipuolista työtä sekä arvostetun työnantajan tuen.

Olemme Hyvän Elämän Mahdollistajat.

Ps. Hyvän Elämän Mahdollistajien arkea voit seurata Instagramissa @vetreaterveys.

Vetrealaiset – keitä me olemme?

Jenny pitää työtään merkityksellisenä sekä nauttii työnsä monipuolisuudesta.

Taijaa motivoi työssään innostunut ja uudistuva ympäristö, jossa jokaisella on tärkeä ja omannäköinen rooli.

Asiakastyö on lähellä Marin sydäntä.

Kimmo huolehtii asiakkaasta ja hänen kodistaan kokonaisvaltaisesti.

Avoimet työpaikat

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä