1 Rekisterinpitäjä

Vetrea Terveys Oy, PL 1199, 70211 Kuopio
(käyntiosoite: Microkatu 1, M-osa, 70210 Kuopio)
Puh. 020 775 1360

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Riikka Pikkarainen
Microkatu 1, M-osa, 70210 KUOPIO
puh. 040 136 0828
sähköpostiosoite: riikka.pikkarainen@vetrea.fi

3 Tietosuojavastaava

Talousjohtaja Anna-Maria Tuokko
Microkatu 1, M-osa, 70210 KUOPIO
puh. 040 586 0550
sähköpostiosoite: anna-maria.tuokko@vetrea.fi

4 Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia.

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään, asiakasrekisteristä tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta tai osoiterekistereistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 Rekisterin tietosisältö

Markkinointia varten voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)
 • syntymäaika tai ikä
 • Vetrea Terveys Oy:n www-sivujen selaus/käyttöhistoria
 • sukupuoli
 • ammatti
 • kiinnostuksen kohteet

Ajanvarausrekisteriin voidaan tallentaa tietoja ajanvaraajista ja heidän ostamistaan palveluista:

 • nimi
 • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)
 • syntymäaika
 • varatut ajat ja ostetut palvelut

Asiakassuosittelukysely:

 • Asiakassuosittelukyselyssä henkilöstä voidaan kerätä nimi, kuva, video, sähköpostiosoite, kaupunki, yritys ja titteli. Suosittelupalveluntarjoaja Trustmary voi myös kerätä tietosuojaselosteessa mainittuja henkilötietoja: https://www.trustmary.com/privacy-policy/
 • Trustmaryn palveluun tulevat tiedot ovat peräisin henkilön kyselyvastauksista. Lisäksi voimme myös kerätä henkilöistä muuta tietoa, joka mainitaan Trustmaryn tietosuojaselosteessa.
 • Kyselyssä voidaan asettaa Trustmaryn eväste. Trustmary käyttää myös kolmannen osapuolen palveluita seuraavasti: https://www.trustmary.com/list-of-subprocessors

Vetrea Terveys Oy:n verkkosivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointijärjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, että miten verkkosivuilla toimitaan. Tietoja ei käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään chatbot-ikkunoiden sekä asiakassuosittelukyselyn kautta. Ajanvarauksiin liittyvät tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään ajanvarauslomakkeella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Vetrea Terveys Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Vetrea Terveys Oy:n kumppaneille. Vetrea Terveys Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidos-ryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Vetrea Terveys Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Vet-rea Terveys Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Vetrea Terveys Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

9. Evästeet

Sivuilla käytetään evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeiden avulla pystytään parantamaan sivujen sisältöä ja tarjoamaan asiakkaille yksilöityjä sisältöjä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja ja ne voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettävien sivujen ja tarjottavien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Kävijäanalytiikkaan käytetään Google Analytics -järjestelmää. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille eli tiedot voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Facebook Pixel -evästeen avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme vierailleille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Vetrea ei kuitenkaan itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä. Lisätietoa Facebook Pixel:stä löydät https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käyttäjä käyttää verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille ja muiden verkkosivuston aktiivisuuteen sekä internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitteita mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy, että Google käsittelee häntä koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

11 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

14 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Vetrea Terveys Oy poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Vetrea Terveys Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Vetrea Terveys Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15 Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 24.05.2018. Tämä versio on päivitetty 14.05.2021.

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

 • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot