Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:
1. Rekisterinpitäjä
Vetrea Terveys Oy, Pohjolankatu 15, 74100 Iisalmi
2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Joonas Sakki, Talousjohtaja, joonas.sakki@vetrea.fi
3. Rekisterin nimi
Vetrea Terveys Oy:n Markkinointirekisteri sekä Ajanvarausrekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään ensisijaisesti asiakkuuden hoitoon ja ajanvarausten sekä ostettujen palvelutilausten käsittelyyn. Henkilötietoja voidaan käsitellä suoramainonnan, markkinoinnin, mielipide- tai markkinatutkimuksien tai muiden tämän kaltaisten toimintojen suorittamiseksi. Tietoja voidaan käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi oikealle kohderyhmälle.
5. Rekisterin tietosisältö
Markkinointia varten voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
 • nimi
 • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)
 • syntymäaika tai ikä
 • Vetrea Terveys Oy:n www-sivujen selaus/käyttöhistoria
 • sukupuoli
 • ammatti
 • kiinnostuksen kohteet
Ajanvarausrekisteriin voidaan tallentaa tietoja ajanvaraajista ja heidän ostamistaan palveluista:
 • nimi
 • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, postiosoite)
 • syntymäaika
 • varatut ajat ja ostetut palvelut
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään www-sivuilla olevalla Ota yhteyttä -lomakkeella. Ajanvarauksiin liittyvät tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään ajanvarauslomakkeella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Vetrea Terveys Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Asiakasrekisterin käyttöoikeus myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö. Kaikkia asiakasrekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.
8. Evästeet
Sivuilla käytetään evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille ja mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeiden avulla pystytään parantamaan sivujen sisältöä ja tarjoamaan asiakkaille yksilöityjä sisältöjä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja ja ne voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpidettävien sivujen ja tarjottavien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Kävijäanalytiikkaan käytetään Google Analytics -järjestelmää. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille eli tiedot voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Facebook Pixel -evästeen avulla voimme kohdentaa Facebook-mainontaa sivustollamme vierailleille käyttäjille sekä seurata mainonnan tuloksia. Vetrea ei kuitenkaan itse pysty yksilöimään sivustolla vierailleita käyttäjiä. Lisätietoa Facebook Pixel:stä löydät https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käyttäjä käyttää verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille ja muiden verkkosivuston aktiivisuuteen sekä internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitteita mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy, että Google käsittelee häntä koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.
9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteritiedot kerätään markkinointirekisteriin ja ajanvarausrekisteriin johon Vetrea Terveys Oy:n rajatuilla ja nimetyillä työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään ja käytössä on vahvat salasanat. Digitaalisessa muodossa säilytettävät tiedot säilytetään luotettavalla tavalla suojatussa ja suljetussa tietojärjestelmässä, jonka käyttäminen edellyttää pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot on talletettu palvelimelle, joka sijaitsee lukitussa tilassa, jossa liikkumista rajoitetaan kulunvalvonnalla ja valvotaan tallentavalla videovalvonnalla. Kaikki henkilötietojen tallennus ja siirto tapahtuu suojattuja yhteyksiä käyttäen.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä