Yksilöllinen kuntoutus

Tarkkaan suunniteltu kuntoutus helpottaa toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan aina sinun elämäntilanteesi mukaan ja moniammatillisena yhteistyönä lääkärin ja sairaanhoitajan sekä fysioterapian ja toimintaterapian ammattilaisten kanssa.

Hae kuntoutukseen!

Yksilöllinen kuntoutus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä lääkärin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.

Vetrea Palvelukokonaisuus / Yksilöllinen kuntoutus

Iän karttuessa toimintakykykuntoutuksella voidaan edistää ja tukea toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua.

...

Tehostetun kuntoutusjakson tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen, kotiutumisen mahdollistaminen ja kotona selviytyminen sekä itsehoitoon ohjaaminen.

...

Vaativa neurologinen kuntoutus on tarpeen silloin, kun vakava neurologinen tai tuki- ja liikuntaelinsairaus vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän tilanteista.

...

Yksiköt / Yksilöllinen kuntoutus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä