Veteraaneille

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi palvelumme tuovat virkistystä henkiseen jaksamiseen. Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita samanlaisen elämäntarinan kokeneita.

Vetrea Terveys Oy:n asumispalvelut on siirtynyt osana osakekauppaa Mehiläiselle. Mehiläiselle siirtyy kaupassa yhdeksän VetreaElo -yksikköä, kuusi ikääntyneiden yksikköä ja yksi kehitysvammayksikkö. Ne sijaitsevat eri puolilla Suomea 13 eri paikkakunnalla.

Jatkossa Vetrean veteraanien ja sotainvalidien hoivapalveluiden tiedot löytyvät osoitteesta www.mainiokodit.fi

Yksiköt / Veteraanien ja sotainvalidien hoivapalvelut