Sotainvalideille ja veteraaneille

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi palvelumme tuovat virkistystä henkiseen jaksamiseen. Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita samanlaisen elämäntarinan kokeneita.

Toteutamme veteraanikuntoutusta Vetrea Iisalmessa ja Vetrea Joensuussa.

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä.

Vetrea Palvelukokonaisuus / Veteraanikuntoutus

Yleinen terveydentilan tarkastus on lääkärin suorittama sotainvalidin kokonaisterveydentilantarkastus, joka sisältää määritellyt tutkimukset.

...

Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on opastaa, auttaa ja tukea sotainvalideja sekä heidän puolisojaan ja leskiään ratkaisemaan oma elämäntilanteensa siten, että he voivat selviyty...

Sotaveteraanien ja invalidien ympärivuorokautisen hoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua.

...

Veteraanikuntoutusta voivat saada ne veteraanit, joilla on rintamatunnus. Rintamaveteraani on oikeutettu kuntoutukseen joka vuosi.

...

Yksiköt / Veteraanikuntoutus

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä