Varpu-jakso - Turvallisen asumisen valmentava arviointi

Kangasalla sijaitseva VetreaElo Einar tuottaa palveluasumisen ja intervalliasumisen lisäksi myös Turvallisen asumisen valmentavaa arviointijaksoa (Varpu). Varpu on määräaikaista palveluasumista. Jakson kesto määritellään yksilökohtaisesti, yleensä 2-3 kuukautta. Varpuun hakeudutaan kotikunnan vammaispalvelun, vakuutusyhtiön tai suoran yhteydenoton kautta. Maksajataho korvaa jakson aikaisen hoidon, arvioinnin ja palveluohjauksen. Asukkaalle itselleen jää korvattavaksi asunnon vuokra, ateriat, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset menot.

Varpu-jakso soveltuu 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jonka toimintakyvyssä on tapahtunut muutos, vammautumisen, sairastumisen tai ympäröivien tukitoimien tarpeen myötä. Jakson ajan asukas asuu 25m² esteettömässä kalustetussa yksiössä. Asunnossa sähkökäyttöinen hoitosänky, jossa on keskiriski painehaavapatja, sekä mahdollisuus käyttää siirtymisiin kattonostinta. Yksikössä on myös sauna, ruokasali sekä muita yhteistiloja. Asukkaalla on mahdollisuus ostaa kaikki päivän ateriat talon keittiöltä.

Varpu-jaksolaisen hyvinvointia ja itsenäisyyttä tukiessa kohdataan hänet psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena. Varpu-jaksolla kartoitetaan asukkaan kokonaistilanne, tunnistetaan yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet sekä ohjataan tarvittavien palvelujen hakemisessa ja käyttöönotossa (esim. apuvälineet, kuntoutustarve, kuntoutuksen edistäminen, Kelan etuudet, kunnan sosiaalitoimen palvelut). Jaksolla kootaan yhteen asukkaan moniammatillinen tukiverkosto sekä omaiset, sekä pidetään yhteistyöpalavereita tarpeen mukaan. Tavoitteena on asukkaan siirtyminen jakson jälkeen soveltuvaan asumiseen sekä tukea valmiuksia muuttuneessa elämäntilanteessa toimiessa.

Lisätietoja Varpu-jaksoista ja paikkatilanteesta:
Katariina Korjonen
Kuntoutuksen ohjaaja
katariina.korjonen@vetrea.fi

Yksiköt / Varpu-jakso - Turvallisen asumisen valmentava arviointi

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot