Osaaminen ja teknologia kuntoutuksessa

Vetrean vahvuus kuntoutuksessa on ammattilaistemme kokemus ja osaaminen yhdistettynä kuntoutuksen vaikuttavuudesta saatuun tieteelliseen näyttöön sekä viimeisimpään kuntoutusteknologiaan.

Vetrealla on kolme kuntoutustaloa: VetreaNeuron Kuopiossa, Vetrea Iisalmi ja Vetrea Joensuu, joiden kaikkien tilat ovat joko juuri uusittu tai uusitaan seuraavan vuoden kuluessa. Lokakuussa 2019 avattavassa uudessa VetreaNeuronin kuntoutustalossa laajennamme uusien kuntoutuksen teknologisten sovellusten ja robotiikan hyödyntämistä.

Elämme parhaillaan digitaalista murrosvaihetta ja tänä aikana monet perinteiset kuntoutuskäytännöt ja -menetelmät saavat rinnalleen uusia toteuttamismuotoja, joissa tietotekniset sovellukset mahdollistavat kuntoutuksen ajasta ja paikasta riippumatta. Vetrean kuntoutustiimi toimii asiakaslähtöisesti yhteistyössä kuntoutujalle tärkeiden verkostojen ja toimijoiden kanssa. Kuntoutustiimi kulkee kehityksen mukana ja on tulevaisuudessakin tukenasi, kun tarvitset sinulle parhaiten soveltuvaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa kuntoutusta.

Kuntoutustiimi kulkee kehityksen mukana ja on tulevaisuudessakin tukenasi, kun tarvitset sinulle parhaiten soveltuvaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa kuntoutusta.

Vetrea Palvelukokonaisuus / Osaaminen ja teknologia kuntoutuksessa

 • rehabWall on kajaanilaisen CSE Entertainmentin valmistama suomalainen kuntoutustuote, joka on tarkoitettu työkaluksi moniammatilliseen kuntoutukseen.

  Harjoitukset on laadittu yhteistyössä asiantuntijaterapeutin kanssa. Niissä hyödynnetään virtuaalilaseja, pyörätuolisimulaattoria, liiketunnistinkameraa ja kosketusnäytöä. Fysio- ja toimintaterapiaan suunnitellut harjoitukset vahvistavat monipuolisesti toimintakykyä. Kuntoutujan lähtötilanne on todennettavissa ja hän saa harjoituksista monipuolista palautetta. Yksilöllisen kuntoutusohjelman laatiminen on helpompaa, kun kuntoutujan edistymistä voidaan mitata.

  Tervetuloa kokeilemaan rehabWallia!


 • Yläraajan ja käden toiminta vaikuttavat pitkälti ihmisen kykyyn pärjätä itsenäisesti. Toimintakykyä edistävässä kuntoutuksessa voidaan hyödyntää avustavaa teknologiaa yläraajojen liikeharjoittelussa ja liikkeiden uudelleen oppimisessa. Teknologian keinoin kehittymisen seuranta lisää harjoittelumotivaatiota ja edesauttaa sopivan harjoitteluintensiteetin löytämistä.

  Pablo on yläraajan kuntoutukseen tarkoitettu teknologiaa hyödyntävä lääkinnällinen laite. Se soveltuu neurologisille kuntoutujille, joilla on lieviä tai keskivaikeita rajoitteita yläraajan toiminnassa, mm. AVH-, aivovamma-, selkäydinvammakuntoutujille tai Parkinsonia ja MS:aa sairastaville. Pablo soveltuu myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista kuntoutuville sekä ikäihmisten kuntoutukseen.

  Laitteella voi mitata ja harjoittaa käden ja sormien puristusvoimaa sekä sekä ranteen, kyynär- ja olkanivelen liikkeitä. Muualle kehoon kiinnitettävien sensorien avulla voidaan harjoittaa myös alaraajojen liikkeitä tai vartalonhallintaa. Pablo mahdollistaa niin yksittäisten liikkeiden kuin eri liikkeiden yhdistelmien harjoittelun. Harjoittelumotivaatiota lisäävät pelimaailmat voidaan skaalata ja muokata yksilöllisesti harjoittelun edetessä.


 • Aivoverenkiertohäiriöt ja muut aivojen toimintaan liittyvät traumat sekä sairaudet vaikuttavat usein kykyyn tuottaa liikettä, muttei kykyyn ajatella liikkeen tuottamista. recoveriX-kuntoutuksessa liikkeen ajattelulla aktivoidaan aivoja ja sähköstimulaatiolla tuotetaan haluttu liike. Oppimista tukee kuvaruudulta näkyvä visuaalinen palaute. recoveriX-kuntoutuksen tarkoituksena on saada aikaan aivosolujen uudelleenjärjestymistä niin, että toimintakyky ja liikkeen tuottaminen parantuu.

  recoveriX -terapia

  recoveriX-aivokuntoutuslaitteisto on suunniteltu erityisesti aivoverenkierto-häiriöpotilaiden kuntoutukseen. Lisäksi laitetta voivat käyttää myös muut kuntoutujat, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuva toimintakyvyn häiriö. recoveriX-kuntoutus soveltuu niin sairauden akuuttiin kuin krooniseen vaiheeseen, ja yleensä se toteutetaan 20–25 hoitokerran sarjoissa.

  recoveriX-terapia on Kela-korvattavaa

  Kela voi korvata vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaalle recoveriX-terapiajakson, mikäli:
  1. Asiakas täyttää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen edellytykset
  2. Lääkäri on kuntoutussuunnitelmassa suositellut terapian tai osan terapiasta toteuttamista ko. menetelmällä.


 • Meillä VetreaNeuronissa Kuopiossa on Itä-Suomen ensimmäinen Lokomat -kävelyrobotti. Kuntoutusrobotit tehostavat kuntoutusta jo akuutissa vaiheessa. Terapiat ovat lääkärin lähetteellä kela-korvattavia.

  Lokomat on robotisoitu kuntoutuslaite, joka mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelykuntoutuksen huonokuntoisellekin kuntoutujalle. Lokomat-kävelyrobotti soveltuu kävelyvalmiuksien ja kävelyn harjoitteluun mm. aivoverenkiertohäiriö-, aivovamma- ja selkäydinvammakuntoutujille sekä Parkinson- ja MS-potilaille.

  Lokomat-terapia

  Lokomat-terapian voi aloittaa jo kuntoutuksen aikaisessa vaiheessa. Vaatimuksena aloittamiselle on, että kuntoutuja pystyy olemaan pystyasennossa ilman suurempia verenpaineen vaihteluita.

  Lokomat-terapiassa on aina fysioterapeutti mukana. Terapia alkaa painokevennysvaljaiden pukemisella, joilla kuntoutuja myös nostetaan pyörätuolista pystyasentoon. Jalkoihin asetettavat ortoosit tuottavat kävelyliikkeen, joiden avustusta ja nopeutta fysioterapeutti ohjaa. Kun kuntoutuja ei itse pysty tuottamaan kävelyliikettä, robotti avustaa liikkeen kokonaan. Kuntoutumisen edetessä avustusta ja painokevennystä vähennetään. Harjoittelun edistymistä on helppo seurata laitteen keräämän datan perusteella. Oman kehittymisen seuraaminen tuo mielekkyyttä ja motivaatiota harjoitteluun.

  Lokomat-kävelyrobotilla saadaan alusta alkaen kävelyharjoitteluun oikeat liikeradat ja askellus, joka vastaa normaalia kävelyä. Laitteen avulla voi kävellä 1500–3000 askelta terapiakerralla. Korkea toistomäärä mahdollistaa kävelyn uudelleen oppimisen ja tehokkaan kuntoutuksen. Lokomat-terapiajakson pituus määrittyy kuntoutujan tason ja tavoitteiden mukaan.

  Tavoitteet ja hyödyt

  Pystyasennossa tehtävän Lokomat-kävelykuntoutuksen tavoitteena voi olla kävelykyvyn palauttaminen tai ylläpito tai muut liikkeen tuottamat hyödyt, kuten lihasvoiman vahvistuminen, spastisuuden vähentyminen, ummetuksen, virtsatietulehdusten ja painehaavojen ehkäiseminen.
  Tieteellisesti on tutkittu, että joka seitsemäs itsenäisesti kävelemätön kuntoutuja saataisiin kävelemään robotisoidun kävelykuntoutuksen avulla.

  Lue lisää VetreaNeuronista

  Lue ylilääkäri, neurologi Kauko Pitkäsen blogi tekijöistä, jotka vaikuttavat kuntoutumisen onnistumiseen


 • Yksilöllisellä kuntoutusjaksolla tukenasi ja sparraajanasi toimiva moniammatillinen työryhmä rakentuu seuraavien ammattilaisten joukosta. Työryhmän kokoonpanoon voi vaikuttaa kuntoutusjaksosi myöntäneen tahon (esim. Kela) tekemä palvelusopimus.

  • Lääkäri (neurologia, geriatri tai erikoistuva lääkäri) arvioivat terveydentilasi näkökulmasta kuntoutustarpeita ja mahdollisuuksia.
  • Fysioterapeutti rakentaa sinulle tehokkaan ja/tai terveydentilasi huomioivan fyysisen harjoittelun, jonka myötä voi saavuttaa tavoitteitasi toimintakyvyn edistämisessä tai ylläpitämisessä.
  • Toimintaterapeutti etsii kanssasi ratkaisuja, joilla arkesi toimii helpommin ja paremmin.
  • Puheterapeutti on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kuntoutuksessa avainroolissa. Hänen ammattitaitonsa avulla voit kommunikoida läheistesi kanssa helpommin. Hän voivat auttaa sinua myös nielemisen ongelmissa.
  • Psykologi suuntaa katsettasi tulevaisuuteen ja miettivät kanssasi ratkaisuja elämäntilanteen muutoksessa tai elämässäsi sillä hetkellä olevissa haasteissa. Ammattilaisen avulla voit löytää itseltäsi yllättäviä voimia ja vahvuuksia.
  • Neuropsykologi työskentelee kanssasi, jos sinulla on ilmennyt isoja haasteita aivojen tiedonkäsittelyssä. Tavoitteellisella kuntoutuksella voidaan helpottaa tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, muistin ja hahmotustoimintojen ongelmia sekä auttaa tiedostamaan omia vaikeuksia ja vahvuuksia.
  • Sosionomi ja sosiaalityöntekijä opastavat kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmässä sinua auttavien palveluiden äärelle. Hän voi auttaa arjen tuen tarpeiden, työhön liittyvien kysymysten selvittelyssä ja yleisen elämänhallinnan pulmissa.
  • Ravitsemusterapeutti voi neuvoa sinulle kuntoutumistasi tukevan tai lisäsairauksia ennaltaehkäisevän terveellisen ruokavalion kulmakivet.
  • Seksuaalineuvoja tai seksuaaliterapeutti voi antaa tietoa, jos sinua huolettaa esim. vammautumisen tai sairastumisen tai lääkityksen vaikutus seksuaalitoimintoihin.
  • Uroterapeutti voi arvioida ja selvittää kanssasi miten eritystoimintojen (virtsaaminen, ulostaminen) ongelmiin löytyisi tilannetta helpottava ratkaisu.
  • Sairaanhoitaja toimii kuntouttavan työotteen asiantuntijana. Hän kannustaa, motivoi ja ohjaa sinua yrittämään tehdä mahdollisimman paljon toiminnoista itse. Sairaanhoitaja voi opastaa näissä asioissa myös läheisiäsi.
  • Lähihoitaja tukee, ohjaa ja vahvistaa sinun mahdollisimman itsenäistä selviytymistä ja toimintaa. Hän avustaa sinua niissä toiminnoissa, joihin voimavarasi eivät riitä.
  • Työryhmään voi joskus kuulua muitakin kuntoutuksen ammattilaisia.

Yksiköt / Osaaminen ja teknologia kuntoutuksessa

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä