recoveriX -aivokuntoutus

Aivoverenkiertohäiriöt ja muut aivojen toimintaan liittyvät traumat sekä sairaudet vaikuttavat usein kykyyn tuottaa liikettä, muttei kykyyn ajatella liikkeen tuottamista. recoveriX-kuntoutuksessa liikkeen ajattelulla aktivoidaan aivoja ja sähköstimulaatiolla tuotetaan haluttu liike. Oppimista tukee kuvaruudulta näkyvä visuaalinen palaute. recoveriX-kuntoutuksen tarkoituksena on saada aikaan aivosolujen uudelleenjärjestymistä niin, että toimintakyky ja liikkeen tuottaminen parantuu.

Kenelle recoveriX -kuntoutus sopii?

recoveriX-aivokuntoutuslaitteisto on suunniteltu erityisesti aivoverenkierto-häiriöpotilaiden kuntoutukseen. Lisäksi laitetta voivat käyttää myös muut kuntoutujat, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuva toimintakyvyn häiriö. recoveriX-kuntoutus soveltuu niin sairauden akuuttiin kuin krooniseen vaiheeseen, ja yleensä se toteutetaan 20–25 hoitokerran sarjoissa.

recoveriX-terapia on Kela-korvattavaa

Kela voi korvata vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaalle recoveriX-terapiajakson, mikäli:
1. Asiakas täyttää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen edellytykset
2. Lääkäri on kuntoutussuunnitelmassa suositellut terapian tai osan terapiasta toteuttamista ko. menetelmällä.

recoveriX-terapiaa tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaan VetreaNeuronissa tai VetreaNeuron Kupolissa, Kuopiossa.

Asiakkaamme Ormo kertoo videolla recoveriX-terapiasta ja sen vaikutuksista hänen kohdallaan aivoinfarktin jälkeen.

Osa 1 kertoo tilanteesta neljän terapiakerran jälkeen

Osa 2 kertoo tilanteesta 12 terapiakerran jälkeen:

Yksiköt / recoveriX -aivokuntoutus