Painokevennetty kävelykuntoutus

Painokevennetty kävelykuntoutus on paljon tutkittu menetelmä ja se on todettu vaikuttavaksi ja tehokkaaksi menetelmäksi neurologisessa kuntoutuksessa. Kävelyn uudelleen oppiminen on usein neurologisen kuntoutuksen keskeisempiä tavoitteita. Painokevennetyn kävelyharjoittelun menetelmät mahdollistavat varhaisen kävelyharjoitteiden aloituksen sekä runsaat toistomäärät, mitkä ovat tärkeitä taidon uudelleen oppimiseksi.

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin vähäisenkin toimintakyvyn omaava kuntoutuja voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti pystyasennossa. Harjoittelussa yhdistetään ylävartalon hallinta, painon siirto, askellus ja tasapainon säilyttäminen. Toistojen määrä harjoittelussa suhteessa harjoitteluaikaan on korkea, mikä edistää kävelyn uudelleen oppimisen taitoa.

VetreaNeuronissa on käytössä useita tehokkaita painokevennetyn kävelyharjoittelun kuntoutusmenetelmiä ja -välineitä, joilla voidaan:

 • edistää kävelyn osavaiheita ja symmetriaa
 • kehittää kävelykestävyyttä ja tasapainon hallintaa
 • edistää kävelyn eri vaiheiden normalisoitumista
 • edistää itsenäisen kävelykyvyn saavuttamista
 • ennaltaehkäistä liikkumattomuuden aiheuttamia fysiologisia haittoja
 • kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä

Lokomat – kävelyrobotti

 • VetreaNeuronin uusin kävelykuntoutuksen menetelmä
 • kävelyn osavaiheiden harjoittelu hyvin tuetuissa valjaissa ja alaraajaortooseissa synkronoidusti liikkuvalla kävelymatolla
 • alaraajojen eri niveltasoilla sekä oikean ja vasemman puolen säädöt tehtävissä erikseen
 • harjoitteiden seurantatiedot helposti koottavissa esille

G-EO porraskävelysimulaattori (kävelyrobotti)

 • tehokas painokevennetyn kävelyn kuntoutusmenetelmä, josta VetreaNeuronilla pitkä käyttökokemus
 • harjoituksissa tasamaakävely sekä porraskävely ylös- ja alaspäin
 • monipuolisesti ohjelmoitavat askellaudat ja yksilölliset säätömahdollisuudet kävelyvaiheiden harjoitteluun
 • synkronoidut virtuaalireitit harjoittelun monipuolistamiseksi
 • harjoitteiden seurantatiedot helposti koottavissa esille

Kävelymatto

 • tasamaa- ja ylämäkikävelyn harjoittelu painokevennetysti
 • erilaiset harjoituksen vaativuustasot
 • painokevennys ja asennon turvaaminen valjailla helpottaa omaa liikkeen tuottoa
 • riittävän alhainen kävelymaton säädettävä aloitusnopeus lisää turvallisuutta ja siirtymistä ns. itseohjattuun askeltamiseen

Valjasrata (tukivaljaat kattokiskokiinnityksin)

 • etu- ja takaperinkävely, sivusuuntainen kävely ja juoksu turvallisesti pystyasennon varmistuksella
 • askellusharjoitteet ja toiminnalliset harjoitteet lisäten harjoitteiden vaativuutta turvallisesti
 • väylä apuvälineestä luopumiselle ilman kaatumisen pelkoa

Valjaskävely altaassa (tukivaljaat kattokiskokiinnityksin)

 • Veden hydrostaattisen paineen ja veden vastuksen hyödyntäminen harjoitteissa ilman horjahtamisen tai liukastumisen pelkoa tukivaljaiden turvatessa pystyasennon vedessä.
 • Lämmin allasvesi rentouttaa lihaksia ja mahdollista spastisuutta

 

Tutustu:
Lokomat-kävelykuntoutus
VetreaNeuron

Lisätietoa aiheesta:
Blogi: Kuntoutusteknologia kehittyy – miten käy AVH-kuntoutuksen?
Blogi: VetreaNeuron – Suomalaisen kuntoutuksen suunnannäyttäjä

Yksiköt / Painokevennetty kävelykuntoutus