Moniammatillinen työryhmä

Yksilöllisellä kuntoutusjaksolla tukenasi ja sparraajanasi toimiva moniammatillinen työryhmä rakentuu seuraavien ammattilaisten joukosta. Työryhmän kokoonpanoon voi vaikuttaa kuntoutusjaksosi myöntäneen tahon (esim. Kela) tekemä palvelusopimus.

 • Lääkäri (neurologi, geriatri tai erikoistuva lääkäri) arvioi terveydentilasi näkökulmasta kuntoutustarpeita ja mahdollisuuksia.
 • Fysioterapeutti rakentaa sinulle tehokkaan ja/tai terveydentilasi huomioivan fyysisen harjoittelun, jonka myötä voit saavuttaa tavoitteitasi toimintakyvyn edistämisessä tai ylläpitämisessä.
 • Toimintaterapeutti etsii kanssasi ratkaisuja, joilla arkesi toimii helpommin ja paremmin. Hän ohjaa sinulle uusia tapoja suorittaa tuttu toiminta tai muokkaa ympäristöä tai toiminnan vaatimuksia niin, että omatoiminen suoriutuminen mahdollistuu/helpottuu.
 • Puheterapeutti on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kuntoutuksessa avainroolissa. Hänen ammattitaitonsa avulla voit kommunikoida läheistesi kanssa helpommin. Hän kuntouttaa sinua myös nielemisen ongelmissa.
 • Psykologi suuntaa katsettasi tulevaisuuteen ja miettii kanssasi ratkaisuja elämäntilanteen muutoksessa tai elämässäsi sillä hetkellä olevissa haasteissa. Ammattilaisen avulla voit löytää itseltäsi yllättäviä voimia ja vahvuuksia.
 • Neuropsykologi työskentelee kanssasi, jos sinulla on ilmennyt isoja haasteita aivojen tiedonkäsittelyssä. Tavoitteellisella kuntoutuksella voidaan helpottaa tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, muistin ja hahmotustoimintojen ongelmia sekä auttaa tiedostamaan omia vaikeuksia ja vahvuuksia.
 • Sosionomi tai sosiaalityöntekijä opastaa kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmässä sinua auttavien palveluiden äärelle. Hän voi auttaa arjen tuen tarpeiden, työhön liittyvien kysymysten selvittelyssä ja yleisen elämänhallinnan pulmissa.
 • Ravitsemusterapeutti voi neuvoa sinulle kuntoutumistasi tukevan tai lisäsairauksia ennaltaehkäisevän terveellisen ruokavalion kulmakivet.
 • Seksuaalineuvoja tai seksuaaliterapeutti voi antaa tietoa, jos sinua huolettaa esim. vammautumisen tai sairastumisen tai lääkityksen vaikutus seksuaalitoimintoihin.
 • Uroterapeutti arvioi ja selvittää kanssasi miten eritystoimintojen (virtsaaminen, ulostaminen) ongelmiin löytyisi tilannetta helpottava ratkaisu.
 • Sairaanhoitaja toimii kuntouttavan työotteen asiantuntijana. Hän kannustaa, motivoi ja ohjaa sinua yrittämään tehdä mahdollisimman paljon toiminnoista itse. Sairaanhoitaja voi opastaa näissä asioissa myös läheisiäsi.
 • Lähihoitaja tukee, ohjaa ja vahvistaa sinun mahdollisimman itsenäistä selviytymistä ja toimintaa. Hän avustaa sinua niissä toiminnoissa, joihin voimavarasi eivät riitä.
 • Työryhmään voi joskus kuulua muitakin kuntoutuksen ammattilaisia.