Lokomat -kävelykuntoutus

Pohjois-Savon ensimmäinen Lokomat -kävelyrobotti sijaitsee VetreaNeuronissa, Kuopiossa. Talossa on yhteensä kaksi kävelyrobottia, joista toinen G-EO -merkkinen. Kuntoutusrobotit tehostavat kuntoutusta jo akuutissa vaiheessa. Terapiat ovat lääkärin lähetteellä kela-korvattavia.

Lokomat on robotisoitu kuntoutuslaite, joka mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelykuntoutuksen toimintakyvyltään erilaisille kuntoutujille. Lokomat-kävelyrobotti soveltuu kävelyvalmiuksien ja kävelyn harjoitteluun mm. aivoverenkiertohäiriö-, aivovamma- ja selkäydinvammakuntoutujille sekä Parkinson- ja MS-potilaille.

Lokomat-terapia

Lokomat-terapian voi aloittaa jo kuntoutuksen varhaisessa vaiheessa. Vaatimuksena terapian aloittamiselle on, että kuntoutuja pystyy olemaan pystyasennossa ilman suurempia verenpaineen vaihteluita.

Lokomat-terapiassa on aina fysioterapeutti mukana. Terapian aluksi puetaan painokevennysvaljaat, joiden avulla kuntoutuja tarvittaessa voidaan nostaa pyörätuolista pystyasentoon. Robotin tuottamaa kävelyliikettä ohjataan ja avustetaan jalkoihin puettavien ortoosien avulla. Jos kuntoutuja ei itse pysty tuottamaan kävelyliikettä, robotti avustaa liikkeen kokonaan. Kuntoutumisen edetessä avustusta ja painokevennystä vähennetään tai kävelyn osavaiheiden haasteita lisätään fysioterapeutin harkinnan ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Harjoittelun edistymistä on helppo seurata laitteen keräämän datan perusteella. Oman kehittymisen seuraaminen tuo mielekkyyttä ja motivaatiota harjoitteluun.

Lokomat-kävelyrobotilla saadaan alusta alkaen kävelyharjoitteluun oikeat liikeradat ja askellus, joka vastaa normaalia kävelyä. Laitteen avulla voi kävellä 1500–3000 askelta yhden terapiakerran aikana. Korkea toistomäärä mahdollistaa kävelyn uudelleen oppimisen ja tehokkaan kuntoutuksen. Lokomat-terapiajakson pituus määrittyy kuntoutujan toimintakyvyn tason ja tavoitteiden mukaan.

Lokomat-kävelykuntoutuksen tavoitteet ja hyödyt

Pystyasennossa toteutuvan Lokomat-kävelykuntoutuksen avulla voidaan vaikuttaa kävelykyvyn edistämisen tai ylläpitämisen ohella positiivisesti moneen muuhunkin seikkaan esim. lihasvoiman vahvistumiseen ja spastisuuden vähentymiseen sekä ummetuksen, virtsatietulehdusten ja painehaavojen ehkäisemiseen.

On tutkittu, että vaikeissa tapauksissa yksi kuntoutuja seitsemästä pääsee omille jaloilleen kuntoutusrobotiikan avulla, joka ei perinteisin menetelmin kuntoutuisi itsenäiseksi liikkujaksi.
Lue lisää Nordic Healthcare Groupin syyskuussa 2019 toteuttamasta tutkimuksesta.

Asiakastarina VetreaElo -palvelukodissa asuvasta Marjasta, joka käy kuntoutumassa viereisessä kuntoutustalo VetreaNeuronissa:

Lue koko asiakastarina

Tutustu kuntoutustalo VetreaNeuroniin ja sen tarjoamiin palveluihin

Lue ylilääkäri, neurologi Kauko Pitkäsen blogi tekijöistä, jotka vaikuttavat kuntoutumisen onnistumiseen

Yksiköt / Lokomat -kävelykuntoutus