Neurologinen kuntoutus

Neurologinen kuntoutus on tarpeen silloin, kun vakava neurologinen sairaus tai vamma vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän tilanteista. Kuntoutuksen avulla pyrimme ylläpitämään tai edistämään asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä. Kuntoutustalomme VetreaNeuron Kuopiossa sekä Vetrea Iisalmessa tarjoavat vaativaa ja erittäin vaativaa neurologista kuntoutusta sekä vastasairastuneille että pidempään sairastaneille.

Vetrean vahvuus kuntoutuksessa on ammattilaistemme kokemus ja osaaminen yhdistettynä kuntoutuksen vaikuttavuudesta saatuun tieteelliseen näyttöön sekä viimeisimpään kuntoutusteknologiaan.

Linkki Kelan yksilöllisiin kuntoutuksiin

Neurologisen kuntoutuksen tavoitteet

Neurologisen kuntoutuksen sisältö määritellään aina asiakkaan kuntoutustarpeiden mukaisesti.

Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn kohentuminen ja elämänlaadun parantuminen. Autamme sinua löytämään motivaation ja voimavarat itsehoitoon ja hyödyntämään niitä kotona selviytymisen tukena.

Kannustamme omatoimiseen harjoitteluun ja tarjoamme myös monipuolista ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Annamme sinulle ja omaisille tietoa sairaudesta, erilaisista vaihtoehdoista hoidon ja terapian suhteen sekä sosiaalietuuksista.

Tällä videolla esittelemme neurologiseen kuntoutukseen erikoistuneen kuntoutustalo VetreaNeuronin palvelutarjontaa:

 

Elämme parhaillaan digitaalista murrosvaihetta ja tänä aikana monet perinteiset kuntoutuskäytännöt ja -menetelmät saavat rinnalleen uusia toteuttamismuotoja, joissa tietotekniset sovellukset mahdollistavat kuntoutuksen ajasta ja paikasta riippumatta. Vetrean kuntoutustiimi toimii asiakaslähtöisesti yhteistyössä kuntoutujalle tärkeiden verkostojen ja toimijoiden kanssa.

Kuntoutustiimi kulkee kehityksen mukana ja on tulevaisuudessakin tukenasi, kun tarvitset sinulle parhaiten soveltuvaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa kuntoutusta.

Neurologisen kuntoutuksen muodot

Toimintaterapia
Fysioterapia
Allasterapia

Kenelle neurologinen kuntoutus sopii?

  • aivoverenkiertohäiriö (AVH)
  • aivovammat
  • selkäydinvammat
  • Parkinsonin tauti
  • MS-tauti
  • CP-vamma
  • lihassairaudet
  • ALS eli amyotrofinen lateraaliskleroosi
  • Erilaiset harvinaiset neurologiset sairaudet

Artikkeleita liittyen neurologiseen kuntoutukseen

Teknologia-avusteinen AVH-kuntoutuspolku tähtää vaikuttavuuden tehostamiseen
Vaativan neurologisen kuntoutuksen kysyntä kasvaa
Vetrea pyrkii nostamaan akuutin vaiheen kuntoutuksen uudelle tasolle
Vetrean kehittämistyö: Vaativan neurologisen kuntoutuksen vaikuttavuuden tehostaminen aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuvien hoidossa
Blogi: Kuntoutusteknologia kehittyy – miten käy AVH-kuntoutuksen?
Blogi: VetreaNeuron – Suomalaisen kuntoutuksen suunnannäyttäjä
Blogi: Menestyksen avaintekijät kuntoutuksessa

Vetrea Terveys Oy:n kuntoutusliiketoiminta on siirtynyt Live-säätiölle. Kaupalla varmistetaan toiminnan kehittämisen jatkuminen. Mehiläiselle, Live-säätiölle ja Vetrealle on tärkeää varmistaa, että asiakkaiden laadukas hoito jatkuu saumattomasti ja henkilöstön siirtyminen uusille työnantajille tapahtuu sujuvasti.

Vetrea Palvelukokonaisuus / Neurologinen kuntoutus

Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin vähäisenkin toimintakyvyn omaava kuntoutuja voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti.

rehabWall on kajaanilaisen CSE Entertainmentin valmistama suomalainen kuntoutustuote, joka on tarkoitettu työkaluksi moniammatilliseen kuntoutukseen. Fysio- ja toimintaterapiaan suunnitellut harjo...

Pablo on yläraajan kuntoutukseen tarkoitettu teknologiaa hyödyntävä lääkinnällinen laite. Se soveltuu neurologisille kuntoutujille, joilla on lieviä tai keskivaikeita rajoitteita yläraajan...

Aivoverenkiertohäiriöt ja muut aivojen toimintaan liittyvät traumat sekä sairaudet vaikuttavat usein kykyyn tuottaa liikettä, muttei kykyyn ajatella liikkeen tuottamista. recoveriX-aivokuntout...

Lokomat on robotisoitu kuntoutuslaite, joka mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelykuntoutuksen toimintakyvyltään erilaisille kuntoutujille. Lokomat-kävelykuntoutus soveltuu kävelyvalmi...

Yksiköt / Neurologinen kuntoutus