Kuntoutus ja hyvinvointi

Kotimainen ONNI hoiva osti H10 Kymppipalvelut ja Mikkelin Hoivapalvelut Pelakuu Oy:n Vetrea-konsernilta joulukuun alussa. Palvelut jatkuvat asiakkaillamme kuten tähänkin asti.
ONNI hoivan palveluihin voit tutustua osoitteessa www.onnion.fi

Tarjoamme kotona tapahtuvaa kuntoutusta, joka kannustaa omatoimiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja itsenäiseen selviytymiseen. Omaa hyvinvointia voi parantaa myös kattavilla jalkahoito- ja hierontapalveluillamme, omassa kodissa tai hoitolaitoksessa.

Kuntoutusta ja hyvinvointia omassa kodissa, omin ehdoin ja omien tarpeiden mukaan.

Yksiköt / Kuntoutus ja hyvinvointi