Kuinka haet Vetrean kuntoutukseen?

Suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on erilaisia reittejä ja erilaisia palveluita kuntoutukseen hakeutumisessa. Palveluita tuottavat sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon toimijat. Kuntoutuspalveluita on tarjolla välittömästi sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvänä kuntoutuksena. Palveluita on myös kotiutumisen jälkeen arjessa selviytymistä edistävinä ja helpottavina palveluina. Hoidostasi vastaava julkisen terveydenhuollon yksikkö ohjaa sinua sopivaan kuntoutuspalveluun – voit myös itse vaikuttaa ja valita, kuka palvelun sinulle toteuttaa.

Ole siis aktiivinen!

1. Yksilölliselle kuntoutusjaksolle Vetreaan:

1.1 Terveydenhuollon maksusitoumuksella

Aivohalvaus- ja aivovammapotilaille sekä muille toimintakykykuntoutusta tarvitseville:
• Lähete ja maksusitoumus kuntoutukseen laaditaan hoidosta vastaavan julkisen terveydenhuollon sairaalassa tai terveyskeskuksessa, joista mahdollisuutta voi tiedustella.
• Akuutin sairauden tai vamman hoidon jälkeinen kuntoutus – tavoitteena turvallinen kotiutuminen, mahdollisimman itsenäinen toimintakyky ja elämänhallinta.
• Myöhemmässä vaiheessa tehostetut ja toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät kuntoutusjaksot
• Julkinen terveydenhuolto laskuttaa kuntoutujalta kuntoutusjaksojen hoitopäivistä vuosittain vahvistettavan kuntoutushoitomaksun.

1.2 Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (KKRL 9-10§)
Neurologinen palvelulinja, kun sinulla on neurologinen sairaus tai vamma

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kelakuntoutukseen, jos
• olet alle 65-vuotias
• sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimista ja osallistua niihin. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ei enää edellytä vammais- tai hoitotuen saamista.
• kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
• kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
• kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.
• kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka tehdään kuntoutujan hoidosta vastaavassa terveydenhuollon yksikössä (terveyskeskus tai sairaala) yhdessä kuntoutujan kanssa.
• kuntoutussuunnitelmaan ja hakemukseen voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
• kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk).
• kuntoutusta haetaan Kelan KU 104 -lomakkeella.
www.kela.fi/kuntoutus

Vetrea Iisalmi

1.3 Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena (KKRL 12 §)
Neurologinen palvelulinja

• Yksilöllisiä jaksoja myönnetään ensisijaisesti työikäisille henkilöille, jolloin tavoitteena on työkyvyn parantaminen tai palauttaminen. Kuntoutusjaksoja voidaan myöntää myös iäkkäämmille hakijoille, kun tarve on hyvin perusteltu. Kuntoutujalla on oltava diagnosoitu sairaus tai vamma, jonka aiheuttamaan toimintakyvyn heikentymiseen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa (lääkärin B-lausunto). Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
• Hakemukseen voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan.
• Kuntoutusta voidaan myöntää max 15 arkipäivää. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona.
• Kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk).
• Kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 -lomakkeella.
www.kela.fi/kuntoutus

Vetrea Iisalmi
VetreaNeuron, Kuopio

1.4 Kuntoutus vakuutusyhtiön maksusitoumuksella

Voit hakeutua kuntoutukseen erityisesti, jos sinulla on tapaturman tai liikennevahingon pohjalta syntynyt aivovamma tai monivammatilanne tai selkäydinvamman seurauksena alaraajojen halvaus ja osittainen yläraajahalvaus.

Laitosmuotoisen kuntoutuksen tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on arvioida kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

1.5 Kuntoutus itse maksaen

Kuntoutustarpeen mukaan räätälöity kuntoutusjakso alkaen 5 vuorokaudesta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Tarjouksen tekemistä ennen tarvitsemme riittävät tiedot kuntoutustarpeesta ja toimintakyvystä (esim. viimeisin lääkärin lausunto, terapialausuntoja).

Lisätiedot ja tarjouspyyntö:
Marjukka Mustonen
Vetrea Joensuu, palveluesimies
p. 040 136 0702
marjukka.mustonen@vetrea.fi

Jonna Heimonen
Vetrea Iisalmi, palveluvastaava
p. 040 136 1544
jonna.heimonen@vetrea.fi

Tiina Pitkänen
VetreaNeuron, asiakaspalvelupäällikkö (Kuopio)
p. 050 414 5007
tiina.pitkanen@vetrea.fi

1.6 Kurssimuotoiseen kuntoutukseen hakeminen

Hae Kelan kurssia lomakkeilla KU 132 harkinnanvaraisena kuntoutuksena tai KU 104 vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve on todettu. Voit hakea yhtä kurssia kerrallaan.

Saat enemmän tietoa valintakriteereistä, omaisten osallistumisesta, sisällöstä ja jaksotuksesta kunkin kurssin kurssiesitteestä, jotka löydät palvelukuvausten yhteydestä.

Mahdollisia vapaita paikkoja voit tiedustella Vetrealta tai Kelalta. Vapaat paikat näkyvät myös kurssikohtaisissa tiedoissa. Hakuaika päättyy yleensä 1,5 kk ennen kurssin alkua, mutta mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella kurssikeskuksesta hakuajan päätyttyäkin.

Lisätietoja:
Vetrea kurssikalenteri
www.kela.fi/kuntoutus

 

2. Avoterapiaan hakeutuminen

2.1 Avoterapiat terveydenhuollon maksusitoumuksella

Vetrea Iisalmen, Vetrea Joensuun ja VetreaNeuronin avoterapiapalvelut täydentävät julkisen terveydenhuollon palveluita. Voit tulla avoterapiaan julkisen terveyden huollon (terveyskeskus tai sairaala) lähetteellä ja maksusitoumuksella. Tällöin avoterapia toteutuu yleensä välittömästi laitosmuotoisen hoidon tai kuntoutuksen päätyttyä ja edistää toimintakykyäsi palattuasi kotiin. Avoterapia voi toteutua terveydenhuollon maksusitoumuksella myös yli 65-vuotiaille, kun sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

2.2 Avoterapiat Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (KKRL 9§) alle 65-vuotiaille

Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Toimita kuntoutushakemuksesi ja julkisen terveydenhuollon yksikön tekemä kuntoutussuunnitelma Kelaan.

Voit valita avoterapian toteutuspaikaksi Vetrea Iisalmen, Vetrea Joensuun tai VetreaNeuron Kupolin ja kirjata sen hakemukseesi.
Terapiat voivat toteutua tarpeesi mukaan joko terapiatiloissamme tai arkiympäristössäsi.
www.kela.fi/kuntoutus

2.3 Avoterapiat vakuutusyhtiön maksusitoumuksella

Avokuntoutukseksesi tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on kartoittaa kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset.

Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy.

2.4 Avoterapiat itse maksaen

Voit hakeutua fysio- ja toimintaterapiaan omakustanteisesti ilman lääkärin lähetettä tai lääkärin lähetteellä. Terapia voi toteutua Vetrea Iisalmessa, Vetrea Joensuussa, VetreaNeuronissa tai VetreaNeuron Kupolissa, Kuopiossa.

Fysioterapia

Ota yhteyttä, jos sinulla tai läheiselläsi on tarve ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä tai edistää fyysistä toimintakykyäsi ammattilaisen ohjauksessa. Räätälöimme sinulle tarpeisiisi vastaavan fysioterapiajakson ja kotiharjoitteluohjelman.

Lue lisää ja ota yhteyttä:
Fysioterapia

Toimintaterapia

Ota yhteyttä, jos sinä tai läheisesi tunnet epävarmuutta kotona selviytymisessä, kaupassa käymisessä, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisessa, asioiden hoitamisessa tai asioinnissa. Toimintaterapia mahdollistaa arjen toimintojen harjoittelemisen tavoitteellisesti ammattitaitoisen toimintaterapeutin ohjauksessa.

Lue lisää ja ota yhteyttä:
Toimintaterapia

Lue lisää Vetrea kuntoutuspalveluista

Vetrea Terveys Oy:n kuntoutusliiketoiminta on siirtynyt Live-säätiölle. Kaupalla varmistetaan toiminnan kehittämisen jatkuminen. Mehiläiselle, Live-säätiölle ja Vetrealle on tärkeää varmistaa, että asiakkaiden laadukas hoito jatkuu saumattomasti ja henkilöstön siirtyminen uusille työnantajille tapahtuu sujuvasti.

Yksiköt / Kuinka haet Vetrean kuntoutukseen?

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot