Hengitystuki- ja hengityskonehoito

Vetrealla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus sekä asiantuntemus hengityskoneessa ja hengityksen tukihoidossa olevien potilaiden hoitamisesta. Potilaan hoito voi tapahtua joko hänen omassa kodissa tai palveluasumisen yksiköissämme.

Olemme tottuneet tekemään moniammatillista yhteistyötä erikoissairaanhoidon lääkäreiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi.

Potilaan hoitorinkiin tarvittavien työntekijöiden osaamisen varmistamme riittävällä perehdytyksellä ja koulutuksella yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Kaikki hoitorinkiin valittavat hoitajat saavat vähintään kahden viikon mittaisen perehdytyksen potilaan hoitoon.

Turvaamme turvallisen asumisen omassa kodissaan tai palveluasumisemme piirissä samojen tuttujen hoitajien toimesta. Huolehdimme myös riittävät asiointi- ja virkistyspalvelut potilaalle yleiskunnon ja voinnin mukaisesti.

Tutustu asiakastarinaan pienestä Eikasta ja hänen perheestään

Hengityskoneessa olevien  ja hengityksen tukihoidossa olevien potilaiden hoidon erityispiirteisiin liittyvissä kysymyksissä vastaa:

Pirjo Kettunen, liiketoimintajohtaja
Puh. 044 531 9601

Yksiköt / Hengitystukihoito hengityshalvauspotilaille

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä