Hengitystuki- ja hengityskonehoito

Vetrealla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus sekä asiantuntemus hengityskoneessa ja hengityksen tukihoidossa olevien asiakkaiden hoitamisesta. Asiakkaiden hoito voi tapahtua joko asiakkaan omassa kodissa tai palveluasumisen yksiköissämme.

Olemme tottuneet tekemään moniammatillista yhteistyötä erikoissairaanhoidon lääkäreiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi.

Asiakkaan hoitorinkiin tarvittavien työntekijöiden osaamisen varmistamme riittävällä perehdytyksellä ja koulutuksella yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Kaikki hoitorinkiin valittavat hoitajat saavat vähintään kahden viikon mittaisen perehdytyksen asiakkaan hoitoon.

Turvaamme asiakkaalle turvallisen asumisen omassa kodissaan tai palveluasumisemme piirissä samojen tuttujen hoitajien toimesta. Huolehdimme asiakkaillemme myös riittävät asiointi- ja virkistyspalvelut asiakkaan yleiskunnon ja voinnin mukaisesti.

Hengityskoneessa olevien  ja hengityksen tukihoidossa olevien asiakkaiden hoidon erityispiirteisiin liittyvissä kysymyksissä vastaa:

Pirjo Kettunen, liiketoimintajohtaja
Puh. 044 531 9601

Yksiköt / Hengitystukihoito hengityshalvausasiakkaille

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä