Kotihoidosta kotikuntoutukseen

Kotikuntoutuksen tavoitteena on kotona asumisen, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen ja mahdollistaminen.

Palvelu on tarkoitettu sinulle,

  • joka olet juuri miettimässä kotiavun tarvetta selviytyäksesi päivittäisistä toimistasi.
  • jonka kotihoidon tarve on lisääntynyt.
  • joka olet juuri kotiutunut sairaalasta ja tarvitset kuntoutusta ja apua kotiin.
  • joka tarvitset tukea omaishoitajana toimiessasi – ohjaus ergonomiassa, apuvälineiden käytössä sekä oman terveyden ja jaksamisen huomioimisessa.
  • joka haluat kuntoutuspalvelua kotiin.

Kotikuntoutus on ennaltaehkäisevää kotiympäristössä tapahtuvaa kuntoutusta yhteistyössä sinun ja omaistesi sekä kotipalveluhenkilökunnan kanssa. Kotikuntoutuksen toteutus on itsenäisen selviytymisen tukemista, arjen toimintojen harjoittelua ja merkityksellisten asioiden tekemistä.

Kotikuntoutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja sitä toteuttavat eri ammattialojen asiantuntijat kuten fysioterapeutit, lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Tarvittaessa kotikuntoutukseen yhdistetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittauksia ja testejä, kuten verenpaineen tai verensokerin mittaaminen, muistitesti tai tasapainotesti.

Yksiköt / Kotikuntoutus