Kelan lääkinnällinen kuntoutus

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (KKRL 566/2005, 9 ja 10 §) alle 65-vuotiaille kuntoutujille, joilla on huomattavia toimintakyvyn rajoitteita ja erilaisia avustamisen tarpeita. Yksilökuntoutus toteutetaan sisältäen majoituksen tai ilman sitä, ja sen pituus perustuu kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus kestää yleensä 18 arkipäivää.

Vetrea toteuttaa Kelan vaativaa lääkinnällistä moniammatillista kuntoutusta sekä Iisalmessa että Kuopiossa. Kuntoutusta myönnettäessä toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Kuntoutuksessa huomioidaan aiempaa yksilöllisempi tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus sekä lähipiirin ja omaisten aktiivisuus.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että kuntoutuja oppii ja harjoittelee taitoja, joita hän hyödyntää ja soveltaa omassa arjessaan. Kuntoutuja saa valmiuksia ja rohkeutta osallistua ja hän innostuu toimimaan oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi. Kuntoutuja ja omainen löytävät keinoja ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi.

Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa työn tekeminen sekä selviytyminen arkielämän toimista entistä paremmin, sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tavoitteet perustuvat palveluntuottajan tekemään ennakkohaastatteluun ja -kyselyyn sekä alkuvaiheen haastatteluihin ja arviointeihin.

Kuntoutujan yksilöllinen elämäntilanne ja sen muutokset sekä hänen voimavaransa otetaan huomioon tavoitteita laadittaessa. Omainen voi osallistua kuntoutuksen alku- ja/tai päätösvaiheeseen enintään 5 arkipäivää tai käyntikertaa.

Kuinka haet Vetrean kuntoutukseen?

Yksiköt / Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen yksilökuntoutus (KKRL 9§)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

  • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot