Ammatillinen kuntoutusselvitys

Vetrea Iisalmi ja Joensuu tarjoavat ammatillista kuntoutusselvitystä silloin, kun sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen lähivuosina. Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä arvioidaan erityisesti ammatillisen, mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet.

Kuntoutusselvityksen toteuttamisesta vastaa Vetrean moniammatillinen työryhmä sekä lisäksi erityistyöntekijöitä kuntoutujan tarpeiden mukaisesti. Kuntoutujalle on nimetty omaohjaaja koko kuntoutusselvityksen ajaksi.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen ohjelma sisältää tarpeelliset henkilökohtaiset haastattelut ja tapaamiset sekä lisäksi se voi sisältää kuntoutukseen liittyvää ja sitä tukevaa ryhmäohjelmaa. Lisäksi kuntoutusselvitys sisältää kuntoutujan kannalta tarpeellisen verkostotyön, jonka tavoitteena on turvata hyvä kuntoutus- ja/tai hoitoketju sekä kuntoutuksen jatkumo esimerkiksi terveydenhuollon ja/tai työllistymistä edistäviin palveluihin.

Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan avomuotoisena kuntoutuksena. Selvityksen kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti ja sen kesto on enintään 13 kuntoutuspäivää ja lisäksi 1-3 seurantapäivää sekä 1-6 palveluntuottajan yhteydenottoa kuntoutujaan. Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan kokonaisuudessaan viimeistään 12 kuukauden kuluessa kuntoutuksen alkamisesta.

Ammatillista kuntoutusta voidaan toteuttaa myös etäkuntoutuksena digitaalisen sovelluksen (Movendos) avulla

Yksiköt / Ammatillinen kuntoutusselvitys