Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan toiminnallisuutta ja parantaa hänen elämänlaatuaan. Terapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ja ylläpitää toimintakykyä. Terapiamenetelminä ovat tällöin mm. arjen päivittäisten toimintojen harjoittelu, käden toimintaa edistävä harjoittelu ja pelilliset menetelmät. Toimintaterapia tukee myös työhön paluuta ja työkykyä. Yksilöllinen toimintaterapia voidaan toteuttaa kotona, työpaikalla tai muussa arjen ympäristössä sekä kuntoutuspoliklinikallamme. Toimintaterapia voidaan toteuttaa myös etäterapiana. Kuntoutus- ja hyvinvointikeskus VetreaNeuron Kupolin tilat sijaitsevat Kuopiossa helposti saavutettavissa osoitteessa Itkonniemenkatu 9. Vetrean toimintaterapeuteilla on vahva osaaminen ja kokemus aikuisten toimintaterapian toteuttamisesta sekä lähellä asiakasta että etäterapiana. Erityisosaamisemme kohdentuu neurologiseen toimintaterapiaan. Toimintaterapeuttimme Kuopiossa: Linda Hartikainen Auli Miettinen Sari Pasanen Ulla Pesonen Arja Remes Toimintaterapeuttimme Joensuussa: Päivi Luukkonen Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Satu-Mari Kokko-Aro VetreaNeuron, avoterapiatoiminnan esimies puh. 050 324 0510 vetreaneuron@vetrea.fi Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi
Lymfaterapialla vähennetään eri syistä syntynyttä turvotusta ja lievitetään kipua silloin, kun imusuonisto ei itsenäisesti suoriudu nesteenkuljetuksen tehtävästä.  Manuaalista lymfaterapiaa käytetään yksinomaisena hoitona tai yhdistettynä muuhun hoitoon kuten kompressiosidosten, tuki- ja hoitosukkien sekä –hihojen käyttöön ja fysioterapiaan. Lymfaterapialla on laaja-alainen vaikutus kehoon; sillä saadaan vaikutusta imusuonistoon ja lihaksistoon sekä hermostoon ihon pinnallisten hermopäätteiden kautta. Milloin hakeudun lymfaterapiaan? Voit hakeutua lymfaterapiaan, kun tarvitset apua turvotuksen tai muiden taudinkuvan oireiden hoidossa esimerkiksi - neurologisiin sairauksiin liittyen (mm. aivohalvaus, TIA, migreeni, MS) - syöpäleikkausten tai muiden leikkausten jälkeen - fysioterapian lisänä vammojen hoidossa - pitkäaikaisten sairauksien hoidossa (mm. reuma, fibromyalgia, nivelkulumat, laskimoiden vajaatoiminta, säärihaavat) - lipödeeman (rasvaturvotus) hoidossa - kiputilojen hoidossa (mm. CRPS) - pään ja kaulan alueen sairauksissa (mm. meniére, tinnitus, krooniset kurkku-nenä-korva-infektiot) - stressi- ja uupumustiloissa (krooninen väsymysoireyhtymä, burn out) Lymfaterapiaa ei voida käyttää, jos sinulla on - akuutti bakteeri-infektio tai akuutti syvä laskimotukos - pahanlaatuinen kasvain hoitamattomana - epätasapainossa oleva sydämen vajaatoiminta Lymfaterapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Vetrealla on Venosan® tuki- ja hoitosukkien mittaus- ja myyntipalvelu. Lymfaterapeuttimme Vetrea Joensuussa: Tarja Wrange Lymfaterapeuttimme VetreaNeuron Kupolissa, Kuopiossa: Kirsi Jonninen Minna Ketola

Hae Vetrean kuntoutukseen

Vetrea tarjoaa monipuolisesti erilaisia kuntoutuspalveluita Iisalmessa, Joensuussa ja Kuopiossa.

Suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on erilaisia reittejä ja erilaisia palveluita kuntoutukseen hakeutumisessa. Palveluita tuottavat sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon toimijat. Kuntoutuspalveluita on tarjolla välittömästi sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvänä kuntoutuksena. Palveluita on myös kotiutumisen jälkeen arjessa selviytymistä edistävinä ja helpottavina palveluina. Hoidostasi vastaava julkisen terveydenhuollon yksikkö ohjaa sinua sopivaan kuntoutuspalveluun ja voit itse vaikuttaa ja valita kuka palvelun sinulle toteuttaa. Ole siis aktiivinen!

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle Vetreaan:

Terveydenhuollon maksusitoumuksella Aivohalvaus- ja aivovammapotilaille sekä muille toimintakykykuntoutusta tarvitseville: • Lähete ja maksusitoumus kuntoutukseen laaditaan hoidosta vastaavan julkisen terveydenhuollon sairaalassa tai terveyskeskuksessa, joista mahdollisuutta voi tiedustella. • Akuutin sairauden tai vamman hoidon jälkeinen kuntoutus - tavoitteena turvallinen kotiutuminen, mahdollisimman itsenäinen toimintakyky ja elämänhallinta. • Myöhemmässä vaiheessa tehostetut ja toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät kuntoutusjaksot • Julkinen terveydenhuolto laskuttaa kuntoutujalta kuntoutusjaksojen hoitopäivistä vuosittain vahvistettavan kuntoutushoitomaksun. Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (KKRL 9-10§)  Neurologinen palvelulinja, kun sinulla on neurologinen sairaus tai vamma Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos • olet alle 65-vuotias • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimista ja osallistua niihin. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ei enää edellytä vammais- tai hoitotuen saamista. • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista. • kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka tehdään kuntoutujan hoidosta vastaavassa terveydenhuollon yksikössä (terveyskeskus tai sairaala) yhdessä kuntoutujan kanssa. • kuntoutussuunnitelmaan ja hakemukseen voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona. • kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk). • kuntoutusta haetaan Kelan KU 104 -lomakkeella. www.kela.fi/kuntoutus Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena (KKRL 12 §) Neurologinen palvelulinja • Yksilöllisiä jaksoja myönnetään ensisijaisesti työikäisille henkilöille, jolloin tavoitteena on työkyvyn parantaminen tai palauttaminen. Kuntoutusjaksoja voidaan myöntää myös iäkkäämmille hakijoille, kun tarve on hyvin perusteltu. Kuntoutujalla on oltava diagnosoitu sairaus tai vamma, jonka aiheuttamaan toimintakyvyn heikentymiseen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa (lääkärin B-lausunto). Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona. • Hakemukseen voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan. • Kuntoutusta voidaan myöntää max 15 arkipäivää. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona. • Kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk). • Kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 -lomakkeella. www.kela.fi/kuntoutus Vakuutusyhtiön maksusitoumuksella Voit hakeutua kuntoutukseen erityisesti, jos sinulla on tapaturman tai liikennevahingon pohjalta syntynyt aivovamma tai monivammatilanne tai selkäydinvamman seurauksena alaraajojen halvaus ja osittainen yläraajahalvaus. Laitosmuotoisen kuntoutuksen tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on arvioida kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset. Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy. Itse maksaen: Kuntoutustarpeen mukaan räätälöity kuntoutusjakso alkaen 5 vuorokaudesta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Tarjouksen tekemistä ennen tarvitsemme riittävät tiedot kuntoutustarpeesta ja toimintakyvystä (esim. viimeisin lääkärin lausunto, terapialausuntoja). Lisätiedot ja tarjouspyyntö: Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi Jonna Heimonen Vetrea Iisalmi, palveluesimies p. 040 136 1544 jonna.heimonen@vetrea.fi Tiina Pitkänen VetreaNeuron, asiakaspalvelupäällikkö (Kuopio) p. 050 414 5007 tiina.pitkanen@vetrea.fi

Kurssimuotoiseen kuntoutukseen hakeminen:

Hae Kelan kurssia lomakkeilla KU 132 harkinnanvaraisena kuntoutuksena tai KU 104 vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve on todettu. Voit hakea yhtä kurssia kerrallaan. Saat enemmän tietoa valintakriteereistä, omaisten osallistumisesta, sisällöstä ja jaksotuksesta kunkin kurssin kurssiesitteestä, jotka löydät palvelukuvausten yhteydestä. Kursseilla, joissa on esivalinta, hakemus lähetetään Vetrealle, josta esivalintapäätös toimitetaan Kelalle. Lopullisen päätöksen kurssille osallistumisesta tekee Kela. Kurssit, joilla ei ole esivalintaa, hakemus lähetetään Kelalle. Myönteinen kurssipäätös tulee sinulle kotiin ja kurssityöryhmälle Vetreaan. Mahdollisia vapaita paikkoja voit tiedustella Vetrealta tai Kelalta. Vapaat paikat näkyvät myös kurssikohtaisissa tiedoissa. Hakuaika päättyy yleensä 1,5 kk ennen kurssin alkua, mutta mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella kurssikeskuksesta hakuajan päätyttyäkin. Lisätietoja: Vetrea kurssikalenteri www.kela.fi/kuntoutus  

Avoterapiaan hakeutuminen

Terveydenhuollon maksusitoumuksella Vetrea Iisalmen, Vetrea Joensuun ja VetreaNeuronin avoterapiapalvelut täydentävät julkisen terveydenhuollon palveluita. Voit tulla avoterapiaan julkisen terveyden huollon (terveyskeskus tai sairaala) lähetteellä ja maksusitoumuksella. Tällöin avoterapia toteutuu yleensä välittömästi laitosmuotoisen hoidon tai kuntoutuksen päätyttyä ja edistää toimintakykyäsi palattuasi kotiin. Avoterapia voi toteutua terveydenhuollon maksusitoumuksella myös yli 65-vuotiaille, kun sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (KKRL 9§) alle 65-vuotiaille Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Toimita kuntoutushakemuksesi ja julkisen terveydenhuollon yksikön tekemä kuntoutussuunnitelma Kelaan. Voit valita avoterapian toteutuspaikaksi Vetrea Iisalmen, Vetrea Joensuun tai VetreaNeuron Kupolin ja kirjata sen hakemukseesi. Terapiat voivat toteutua tarpeesi mukaan joko terapiatiloissamme tai arkiympäristössäsi. www.kela.fi/kuntoutus Vakuutusyhtiön maksusitoumuksella Avokuntoutukseksesi tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on kartoittaa kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset. Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy. Itse maksaen Voit hakeutua fysio- ja toimintaterapiaan omakustanteisesti ilman lääkärin lähetettä tai lääkärin lähetteellä. Terapia voi toteutua Vetrea Iisalmessa, Vetrea Joensuussa tai VetreaNeuron Kupolissa. Fysioterapia Ota yhteyttä jos sinulla tai läheiselläsi on tarve ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä tai edistää fyysistä toimintakykyäsi ammattilaisen ohjauksessa. Räätälöimme sinulle tarpeisiisi vastaavan terapiajakson ja kotiharjoitteluohjelman. Lue lisää: Fysioterapia Toimintaterapia Ota yhteyttä jos sinä tai läheisesi tunnet epävarmuutta kotona selviytymisessä, kaupassa käymisessä, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisessa, asioiden hoitamisessa tai asioinnissa. Toimintaterapeutin ohjauksessa voit harjoitella arjen toimintoja tavoitteellisesti. Lue lisää ja ota yhteyttä: Toimintaterapia Lue lisää Vetrea kuntoutuspalveluista
Tarjoamme yksilöllistä tukea ja valmennusta sydäntapahtuman jälkeiseen kevennettyyn harjoitteluun, aktiiviseen elämään ja säännölliseen liikuntaan, tai ennaltaehkäisevästi. Voit valita tuotevalikoimasta itsellesi ja elämäntilanteeseesi sopivimman tuotekokonaisuuden. Kliininen rasituskoe 200,- Rasituskoe tehdään kunnon kartoittamiseksi, koe ei ole diagnostinen, vaan siinä selvitetään sydämen toimintaa kuormituksessa. Rasituskoe mahdollistaa turvallisen, riittävän intensiivisen ja henkilökohtaisen harjoitusohjelman laatimisen. Sydämen starttipaketti 180,- (rasituskoe tehty, sis. 3 fysioterapeutin tapaamista) 1. Tapaaminen (90 min) sisältää haastattelun, tavoitteen määrittely, arviointia tukevat mittaukset sekä Custo Cardio -harjoittelun opastus / aerobisen harjoitusohjelman laadinta rasitus-EKG:n perusteella. 2. Tapaaminen (90 min) sisältää aerobisen harjoittelun Custo Cardio –ohjelmalla sekä lihaskunnon harjoitusohjelman laatimisen. Tämän jälkeen voi aloittaa Sydänryhmissä. 3. Tapaaminen (60 min) tavoitteen seurantakerta, sovitaan tavoitteeseen nähden sopivan ajan päähän, arvioinnin tueksi tarvittavat mittaukset, palveluohjaus tarvittaessa muualle jatkoon. Sydänryhmä (edellyttää starttipaketin kahden ensimmäisen tapaamisen käymistä) 10 kerran kortti 300,- (sis. ALV) rajaton kuukausikortti sydänryhmään 150 ,-/kk (sis. ALV) EKG-seurannassa aerobista harjoittelua 20-30 min. sekä kuntosaliharjoittelua henkilökohtaisen harjoitusohjelman mukaisesti Sydämen tsemppipaketti 95,-/kk (sis. ALV) Sykeseurantaan, mobiilisovellukseen ja harjoituspäiväkirjaan perustuvaa henkilökohtaista ohjausta kerran viikossa Lue lisää: Uskalla käyttää sydäntäsi Kuntoutusylilääkärin mietteitä sydänkuntoutuksesta Katso asiakastarinamme sydänkuntoutuksesta Kysy lisää: Jonna Heimonen Palveluvastaava, ft, TtM puh. 040 136 1544 jonna.heimonen@vetrea.fi  
Laadukkaat ateriapalvelut Vetrealta Tarjoamme sinulle tai omaisellesi laadukkaat ja joustavat ateriapalvelut. Tuoreet annokset toimitetaan aina sovittuina päivinä. Reilut ja näyttävät, ajatuksella asetellut annokset saat aina kilpailukykyiseen hintaan. Hinta 10,50 eur sisältää aina pääruoan, salaatin sekä jälkiruoan. Maittava ruoka valmistetaan asumispalveluyksiköittemme keittiöissä, joista kotipalvelun työntekijät kuljettavat ne asiakaskoteihin. Tarvittaessa he myös annostelevat annoksen lautaselle ja lämmittävät sen. Kuljetamme aterian asiakkaan toiveiden mukaisesti erikoisruokavaliot huomioon ottaen 0-10 km säteellä keskustasta. Lisäämme kuljetusmaksun 4,00 €, mikäli ateria kuljetetaan 10-20 km etäisyydelle. Palvelu ei sido sinua - voit tilata säännölliset toimitukset tai vain yhden toimituskerran. Palvelun käyttöönotto tai lopettaminen onnistuu myös nopeasti vain yhdellä puhelinsoitolla. Askel helpompaan arkeen - ota nyt yhteyttä ja tilaa! Vetrea kotipalvelut Pelakuu, Mikkeli keittiöesimies Eveliina Kari, p. 040 1360 751 Vetrea kotipalvelut Kuopio ateriapalvelupäällikkö Päivi Korolainen, p. 040 1361 517 Vetrea kotipalvelut Iisalmi keittiöesimies Anja Mehtonen, p. 040 1361 527 Vetrea kotipalvelut Savonlinna yksikön päällikkö Sanna Korhonen, p. 044 5319 603 Vetrea kotipalvelut Joensuu palveluesimies Minna Kolehmainen, p. 040 1361 687 Vetrea kotipalvelut Kotka keittiöesimies Tiina Korpela, p. 040 1360 837 Voit soittaa halutessasi myös vaihteeseemme: p. 020 7751 360
Allasterapia sopii sinulle, kun maalla liikkumisesi on hidasta tai hankalaa, esim. neurologisen sairauden, lihasheikkouden, niveloireiden tai kivun takia. Altaassa voit harjoittaa tasapainoa, lihasvoimaa, liikeratoja ja nivelten liikkuvuutta tehokkaasti veden paineen tukemana ja vastuksen tehostamana. Fysioterapeuttimme Kuopiossa: Jaana Hartikainen Kirsi Jonninen Satu-Mari Kokko-Aro Maija Lopperi Virpi Muhonen Taija Pihavaara-Turunen Teemu Pöllänen Anne Ruokonen Tanja Tuppurainen Katja Vainikainen Fysioterapeuttimme Joensuussa: Sanna Ikonen-Kontturi Leena Jaatinen Pirkko Pennala Tommi Pesonen Sakari Salmela Jane Sissonen Tarja Wrange Fysioterapeuttimme Iisalmessa: Emmi Hartikainen Jonna Heimonen Marja Jaakonsaari Sanna Kauppinen Riitta Kettunen Kirsi Makkonen Ira Tahkola Krista Turunen Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Satu-Mari Kokko-Aro VetreaNeuron, avoterapiatoiminnan esimies p. 050 324 0510 vetreaneuron@vetrea.fi Marja Jaakonsaari Vetrea Iisalmi, palveluesimies p. 040 136 1528 marja.jaakonsaari@vetrea.fi Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi Lue lisää: Fysioterapia Toimintaterapia  
Fysioterapian tavoitteena on auttaa sairastunutta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toimintakyvyn taso. Fysioterapiassa etsitään ratkaisuja, jotta omassa arjessa toimiminen ja liikkuminen olisivat mahdollisimman sujuvia itsenäisesti tai avustettuna. Voit hakeutua fysioterapiaan erilaisten fyysisen toimintakyvyn ongelmien takia. Esimerkiksi tasapainon tai lihasvoimien heikkenemiseen voidaan vaikuttaa ohjatulla harjoittelulla. Erityisosaamisemme on neurologisen oireiston tai sairauden aiheuttamassa terapia- ja ohjaustarpeessa. Tällöin diagnoosinasi voi olla aivoverenkiertohäiriö ja sen aiheuttamat halvausoireet tai lihas- ja ääreishermostosairaus, ALS, MS, Parkinson, CP-vamma, aivovamma tai paraplegia (alaraajahalvaus). Harjoittelussa voimme hyödyntää painokevennettyä kävelyharjoittelua (kävelysimulaattori (VetreaNeuron), juoksumatto, kävelyrata), pelillisiä kuntoutusmenetelmiä, monipuolisia kuntosalilaitteita, tasapainoratoja sekä useita pienvälineitä. Kelan avoterapia-asiakkaitamme palvelevat Kuopiossa fysioterapeuttimme: Jaana Hartikainen Kirsi Jonninen Satu-Mari Kokko-Aro Maija Lopperi Virpi Muhonen Taija Pihavaara-Turunen Teemu Pöllänen Anne Ruokonen Tanja Tuppurainen Katja Vainikainen Fysioterapeuttimme Joensuussa: Sanna Ikonen-Kontturi Leena Jaatinen Pirkko Pennala Tommi Pesonen Sakari Salmela Jane Sissonen Tarja Wrange Fysioterapeuttimme Iisalmessa: Emmi Hartikainen Jonna Heimonen Marja Jaakonsaari Sanna Kauppinen Riitta Kettunen Kirsi Makkonen Ira Tahkola Krista Turunen Ota yhteyttä! Marja Jaakonsaari Vetrea Iisalmi, palveluesimies p. 040 136 1528 marja.jaakonsaari@vetrea.fi Satu-Mari Kokko-Aro VetreaNeuron, palveluesimies puh. 050 324 0510 satu-mari.kokko-aro@vetrea.fi Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi Sari Pasanen VetreaNeuron Kupoli, palveluesimies p. 050 573 0045 sari.pasanen@vetrea.fi Lue lisää: Allasterapia Toimintaterapia    

Kela-avoterapiat

Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa, työelämään palaamisessa tai sinne siirtymisessä.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan toiminnallisuutta ja parantaa hänen elämänlaatuaan. Terapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ja ylläpitää toimintakykyä. Terapiamenetelminä ovat tällöin mm. arjen päivittäisten toimintojen harjoittelu, käden toimintaa edistävä harjoittelu ja pelilliset menetelmät. Toimintaterapia tukee myös työhön paluuta ja työkykyä. Kelan yksilöllisen toimintaterapia voidaan toteuttaa kotona, työpaikalla tai muussa arjen ympäristössä sekä kuntoutuspoliklinikallamme. Toimintaterapia voidaan toteuttaa myös etäterapiana. Kuntoutus- ja hyvinvointikeskus VetreaNeuron Kupolin tilat sijaitsevat Kuopiossa helposti saavutettavissa osoitteessa Itkonniemenkatu 9. Vetrean toimintaterapeuteilla on vahva osaaminen ja kokemus aikuisten toimintaterapian toteuttamisesta sekä lähellä asiakasta että etäterapiana. Erityisosaamisemme kohdentuu neurologiseen toimintaterapiaan. Toimintaterapeuttimme Kuopiossa: Linda Hartikainen Auli Miettinen Sari Pasanen
Ulla Pesonen Arja Remes Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Satu-Mari Kokko-Aro VetreaNeuron, avoterapiatoiminnan esimies puh. 050 324 0510 vetreaneuron@vetrea.fi Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi Sari Pasanen VetreaNeuron Kupoli, palveluesimies p. 050 573 0045 sari.pasanen@vetrea.fi Lue lisää: Allasterapia Fysioterapia  
NUOTTI-valmennus on matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta opiskelu- ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille. Sitä voi hakea ilman lääkärinlausuntoa. Tavoitteena on nuoren ymmärryksen lisääntyminen omasta elämäntilanteestaan, taidoistaan ja vahvuuksistaan sekä motivoituminen tulevaisuutensa suunnitteluun. Valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä nuoren arkiympäristössä  ja tapaamisten välissä puhelin tai skype-yhteydellä. Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja se on nuorelle maksutonta. Lataa esite (Vetrea NUOTTI-valmennus)
Sinulle työeläke- ja vakuutusyhtiön asiakas, jolla on vaikeuksia jatkaa työelämässä tai palata sinne.
Hakuohjeet: Tiedustele sinulle sopivinta palvelua työeläkeyhtiöstä. Hakemuslomakkeen saat työeläkelaitoksestasi tai voit täyttää sen myös sähköisesti. Liitteeksi kuntoutushakemukseen tarvitset lääkärinlausunnon terveydentilastasi eli B-lausunnon. Ja jos olet työntekijä, tarvitset työnantajan kirjoittaman selvityksen työstäsi. Toimita hakemus omaan työeläkelaitokseesi. Vakuutusyhtiö määrittelee sinun yksilöllisen tarpeesi mukaiset palvelut: 1. Alkukartoitus Tavoitteena on kokonaistilanteen arviointi, minkä pohjalta selvitetään keinot ja mahdollisuudet, joiden avulla pystyt palaamaan työelämään. Selvitämme kuntoutuksen oikea-aikaisuuden ja sopivan ajankohdan ottaen huomioon oman käsityksesi tilanteesta. Palvelu sisältää 1-2 käyntikertaa. Asiantuntijoina ovat työhönvalmentajat ja sosiaalityöntelijät/sosionomit. Palvelusta tehdään lyhyt yhteenveto vakuutusyhtiölle. 2. Työhönpaluun suunnitelma Tavoitteena on laatia terveydentilasi ja yksilölliset tarpeesi huomioiva työhönpaluun suunnitelma joko omaan työhön, uuteen ammattiin tai koulutukseen. Suunnitelman laatiminen sisältää työ- ja uraohjausta, soveltuvien työ- ja koulutusvaihtoehtojen kartoittamista, tarvittaessa myös konkreettista tutustumista niihin. Suunnitelma laaditaan 2 - 6 käyntikerran aikana. Työparina työhönvalmentaja ja sosionomi tai sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa suunnitelman laatimiseksi toteutetaan lisäselvitykset tilaajan kanssa sovitun erillisen hinnaston mukaisesti, esim. erikoislääkärin konsultaatio, psykologin oppimiskykytestit tai toimintaterapeutin tutkimus. Suunnitelmasta tehdään kirjallinen yhteenveto, joka sisältää arvion tilanteestasi ja tuen tarpeestasi sekä omista tavoitteistasi. 3. Työkokeilu Tavoitteena on, että sinä löydät työkokeilupaikan työn soveltuvuuden selvittämiseksi. Työkokeilua voi olla myös omalla työpaikalla tehtävä työ uusissa tehtävissä. Työhönvalmentaja tukee sinua koko prosessin ajan ja varmistaa suunnitelmien toteutumisen. Sinä saat konkreettista tietoa ammatillisista vaihtoehdoista, toimeentulosta ja käytännön apua työhön paluuseen liittyvien asioiden hoitamiseen. Autamme sinua työkokeilupaikan etsimisessä, verkostoyhteydenotoissa ja tutustumiskäynneissä. Työkokeilun aikana saat tietoa sopivatko uudet tehtävät sinulle. Työkokeilun pituus määräytyy yksilöllisesti. Työhönvalmentaja auttaa sinua työkokeilusopimuksen tekemisessä. Lataa esite (Ammatillinen kuntoutus vakuutusyhtiöille) Tutustu myös: Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys, Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Ota yhteyttä!

IISALMI puh. 040 136 1220 JOENSUU puh. 040 136 0702  

Ammatillinen kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa, työelämään palaamisessa tai sinne siirtymisessä.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että voit jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään ja voit hyvin työssäsi. Voit hakea ammatillista kuntoutusta, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa työsi tekemistä tai olet vaarassa jäädä työkyvyttömäksi. Voit hakea kuntoutusta, vaikka olet määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli saat kuntoutustukea. Kuntoutus edistää työhön paluutasi.

Veteraaneille

Sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on meille kunniatehtävä.

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi palvelumme tuovat virkistystä henkiseen jaksamiseen. Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita samanlaisen elämäntarinan kokeneita.

Kehitysvammaisille

Täyttä ja monipuolista arkea yhdessä tehden, yksilöllisyys ja erilaisuus huomioiden.

Turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö mahdollistaa mielekkään arjen kehitysvammaisille asukkaillemme. Palvelukodeissamme eletään täyttä ja monipuolista arkea yhdessä tehden, yksilöllisyys huomioiden ja erilaisuus hyväksyen. Palveluissamme huomioimme sinun yksilölliset palveluntarpeesi, mieltymyksesi ja toiveesi. Arjesta räätälöidään mielekäs kokonaisuus, jossa huomioidaan sinun kokonaisvaltainen hyvinvointisi. Pääset myös vaikuttamaan omalta osaltasi palvelukodin arkeen säännöllisesti pidettävissä asukaspalavereissa. Vetrean päivätoimintaryhmistä löytyy arkeen mielekästä tekemistä ja uusia virikkeitä. Päivätoiminnassa pääset yhdessä muiden kanssa tekemään ja kokemaan monipuolisesti suunniteltua virikkeellistä toimintaa.

Mielenterveyskuntoutujille

Yhteisöllisyyttä, apua ja tukea mielenterveyskuntoutujille.

Mielenterveyskuntoutujien palvelukodeissa korostuu yhteisöllisyys. Yhdessä päivää suunnittelemalla ja tekemällä arjesta muodostuu mielekäs kokonaisuus. Laadimme kanssasi yksilöllisesti suunnitellun päiväohjelman, jossa huomioimme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä. Saat meiltä tarvitsemasi avun ja tuen, jonka tarvetta arvioimme yhdessä säännöllisesti. Vetrean palveluissa pääset osallistumaan monipuoliseen viriketoimintaan, joka virkistää mieltä ja ylläpitää sosiaalisia taitoja. Pääset myös vaikuttamaan yhteisösi toimintaan ja arjen suunnitteluun säännöllisesti pidettävien asukaskokouksien kautta.

Vammautuneille - VetreaElo

Mielekästä ja täyttä arkea, esteetöntä ja kodikasta tunnelmaa.

VetreaElo -palvelukodit ovat tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat vammautuneet esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai neurologisen sairauden seurauksena. Asukkaaksi voi hakeutua akuutin kuntoutusvaiheen jälkeen tai myös muista palveluyksiköistä. Tutustu VetreaElo -palvelukodin tiloihin: https://youtu.be/YYBTX0wvPXs Katso asukkaamme Juuson tarina kuntoutumisesta: https://youtu.be/gBpYV08ZuBE

VetreaElo -konsepti on luotu asukkaiden tarpeet tarkasti huomioiden

 • Mahdollisuus elää omannäköistä, hyvää elämää Muuttunut elämäntilanne asettaa arjelle uudet vaatimukset. VetreaElo tulee vastaamaan asukkaidensa tarpeeseen pysyvästä kodista, joka muokkautuu vamman tai sairauden kehityksen mukaan. Asunto tuntuu kodilta, kun rakennusvaiheessa voi vaikuttaa värivalintoihin ja tutustua tiloihin sekä suunnitelmiin etukäteen. Mielestämme hyvä elämä rakentuu siitä, että saa harrastaa ja elää omannäköistään arkea – joka päivä.
 • Esteettömät, kauniit tilat luonnonläheisessä ympäristössä Palvelukodin sisäilmeen ja elämyksellisen ympäristön on suunnitellut tunnettu kuopiolainen arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo. Rakennuksissa valoisuus, väljyys ja miellyttävän rauhalliseksi luotu äänimaailma yhdistyvät omaleimaiseen suunnitteluun. Tilojen viihtyisyys ja toimivuus kulkevat käsi kädessä. Luontokokemuksen voi kokea myös sisätiloissa sekä ympäröivää luontoa on mahdollista ihastella ja tarkastella myös menemättä ulos.
 • Moniammatillinen hoitotiimi tukena VetreaElo-palvelukonseptissa korostuvat Vetrean palvelun kulmakivet; laatu ja vaikuttavuus. Kuntoutamme, aktivoimme ja kuljemme ihmisen rinnalla huolehtien ja huomaten. Vetrean valtakunnalliseen moniammatilliseen tiimiimme kuuluu terapeutteja, kuntoutuksen ja terveyden asiantuntijoita, lääkäreitä ja hoitajia. Heidän avullaan asiakkaamme voi suunnitella itselleen juuri omiin tarpeisiinsa sopivan kuntoutuksen sisällön.
 • Teknologia apuna Käytämme toimintamme tukena uusinta teknologiaa edesauttamaan asukkaidemme hyvinvointia.

VetreaElo -perheeseen kuuluu kuusi palvelukotia

VetreaElo Olavi, Savonlinna VetreaElo Martti, Jyväskylä VetreaElo Alvar, Jyväskylä VetreaElo Veera, Lappeenranta VetreaElo Maria, Kuopio VetreaElo Veikko, Lahti Avaamme syksyllä 2019: VetreaElo Albert, Porvoo VetreaElo Einar, Kangasala Avaamme  keväällä 2020: VetreaElo Venny, Tuusula Lue lisää elämästä VetreaElo -talossa: VetreaElo Mariassa kodinomaista rivitaloelämää Tuomme arkeesi paitsi apua, myös hymyä ja läsnäoloa!  

Ikäihmisille

Kodikkaat asumispalvelut ja virikkeellinen päivätoiminta tuovat arkeen elämänlaatua ja vaihtelua.

Turvalliset ja kodikkaat asumispalvelut sekä ammattitaitoinen henkilökunta takaavat hyvän ja turvallisen asumisen ikäihmisille. Kun tarvitset apua, tukea ja hoivaa, tarjoaa Vetrea asumispalvelut kodin juuri sinulle. Suunnittelemme ja toteutamme palvelun siten, että yksilölliset tarpeesi ja toiveesi tulevat huomioiduksi. Tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen, virikkeellinen ja arvokas palvelu ikäihmisille. Ymmärrämme ikäihmisen tarpeita kokonaisvaltaisesti. Meillä pääset osallistumaan oman hoitosi suunnitteluun yhdessä läheistesi kanssa. Huomioimme palveluissamme sinun ja omaistesi tarpeet ja toiveet. Kuntouttavalla ja asiakaslähtöisellä hoitotyöllä sekä lämminhenkisellä kanssakäymisellä edistämme aktiivisuuttasi, osallisuuttasi ja omatoimisuuttasi. Tuomme arkeesi paitsi apua, myös hymyä ja läsnäoloa! Tarjoamme asukkaiden arkeen elämänlaatua, virikkeitä ja vaihtelua. Keskustelemme, muistelemme, askartelemme ja leivomme yhdessä.
Savonlinnan, Mikkelin ja Kuopion seudulla voi nyt tilata hierontapalvelut kotiin tai palvelutaloon. Klassinen hieronta on perinteinen pehmytkudosten hoitomuoto. Hieronnassa käytetään viittä perusotetta lihaskireyksien ja kivun helpottamiseksi sekä liikkuvuuden ja aineenvaihdunnan parantamiseksi. Klassinen hieronta sopii kaikille, joissakin tapauksissa harkiten. Esteenä hieronnalle voi olla mm. infektiot ja kasvaimet. Hieronnan sopivuudesta on hyvä keskustella hierojan kanssa. Hieronnan etuja:
 • vilkastuttaa verenkiertoa
 • vilkastuttaa nestekiertoa
 • vähentää turvotusta
 • parantaa liikkuvuutta
 • tuo lihaksiin joustavuutta
 • helpottaa erilaisia kiputiloja
 • kokonaisvaltainen rentouttava vaikutus kehoon ja keskushermostoon

Savonlinnan, Kuopion ja Mikkelin seudulla jalkaterapiaa ja jalkahoitoa voi tilata myös koti- ja laitoskäynteinä. Jalkaterapia- ja jalkahoitopalvelut:
 • terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen
 • jalkaongelmien ennaltaehkäisy
 • jalkojen kunnon ja jalkahoidon arviointi
 • alaraajojen toiminnan tutkiminen ja arviointi
 • iho- ja kynsimuutosten hoito
 • jalkojen omahoidon ohjaus
 • jalkaterien kevennykset ja ortoositerapia
 • tukisukkien mittaus ja käytön ohjaus
 • kenkäohjaus
Jalkojenhoito on erityisen tarpeellista ikääntyneille ja diabetesta, reumaa, ihotauteja tai sydän- sekä verisuonisairauksia sairastaville.
Kotikuntoutuksen tavoitteena on kotona asumisen, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen ja mahdollistaminen. Palvelu on tarkoitettu sinulle,
 • joka olet juuri miettimässä kotiavun tarvetta selviytyäksesi päivittäisistä toimistasi.
 • jonka kotihoidon tarve on lisääntynyt.
 • joka olet juuri kotiutunut sairaalasta ja tarvitset kuntoutusta ja apua kotiin.
 • joka tarvitset tukea omaishoitajana toimiessasi – ohjaus ergonomiassa, apuvälineiden käytössä sekä oman terveyden ja jaksamisen huomioimisessa.
 • joka haluat kuntoutuspalvelua kotiin.
Kotikuntoutus on ennaltaehkäisevää kotiympäristössä tapahtuvaa kuntoutusta yhteistyössä sinun ja omaistesi sekä kotipalveluhenkilökunnan kanssa. Kotikuntoutuksen toteutus on itsenäisen selviytymisen tukemista, arjen toimintojen harjoittelua ja merkityksellisten asioiden tekemistä. Kotikuntoutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja sitä toteuttavat eri ammattialojen asiantuntijat kuten fysioterapeutit, lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Tarvittaessa kotikuntoutukseen yhdistetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittauksia ja testejä, kuten verenpaineen tai verensokerin mittaaminen, muistitesti tai tasapainotesti.

Kuntoutus ja hyvinvointi

Kuntoutusta ja hyvinvointia omassa kodissa, omin ehdoin ja omien tarpeiden mukaan.

Tarjoamme kotona tapahtuvaa kuntoutusta, joka kannustaa omatoimiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja itsenäiseen selviytymiseen. Omaa hyvinvointia voi parantaa myös kattavilla jalkahoito- ja hierontapalveluillamme, omassa kodissa tai hoitolaitoksessa.
Tuemme läheistään hoitavan omaisen jaksamista ja autamme koko perhettä selviytymään arjessa. Tarkoituksena on läheisen hoivan lisäksi antaa hoitavalle omaiselle levähdystauko. Asiakkaita voivat olla fyysisesti vammaiset lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet henkilöt, kehitysvammaiset aikuiset tai lapset, dementiaa sairastavat henkilöt, mielenterveyskuntoutujat sekä heidän omaisensa. Työntekijämme hoitaa ja auttaa läheistä sillä aikaa, kun omainen vapautetaan nauttimaan hänelle kuuluvista lakisääteisistä ja muista vapaapäivistään. Vetrean kautta saat ammattitaitoisen ja turvallisen hoitajan kotiin. Joissakin kunnissa vapaapäivät voi maksaa myös palvelusetelillä.
Turvalliset ja ammattitaitoiset hoitajamme saattavat lapset kouluun, harrastuksiin tai päiväkotiin tai takaisin kotiin. Saattajapalvelut on tarkoitettu myös iäkkäille, sairaille tai vammautuneille helpottamaan esim. virastoissa asiointia, kauppakäyntiä tai sairaala- ja lääkärikäyntejä.
Vammaisella on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hän omasta mielestään sitä tarvitsee (ns. subjektiivinen oikeus). Apu on vammaiselle maksutonta. Henkilökohtainen avustaja on itsenäisen elämän mahdollistaja vammaiselle henkilölle, antaen apua arkeen liittyvissä toimissa. Palvelu on esimerkiksi tukea päivittäisissä toimissa, apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ruoan valmistuksessa, ruokailussa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtaisen avun myöntää henkilön kirjallisesta hakemuksesta asuinkunnan sosiaalityöntekijä erillisellä päätöksellä. Voit hankkia palvelun Vetrealta palvelusetelillä niillä paikkakunnilla, joilla palveluseteli on käytössä. Avustajapalveluita voivat saada myös iäkkäät ja pitkäaikaissairaat.
Henkilökuntamme tulee asiakkaan tueksi asiointikäynnille esimerkiksi virastoon, apteekkiin, lääkäriin tai kauppaan. Avustajamme mukanaolo helpottaa asiointia ja tekee siitä turvallista. Avustajamme tulee kotiin, auttaa tarvittaessa pukemisessa ja valmistautumisessa, tilaa taksin, on mukana koko asiointikäynnin ajan, avustaa ilmoittautumisessa ja virastoasioinnissa, siirtymisessä yksiköstä toiseen (esim. sairaalakäynnillä), on mukana paluumatkalla ja avustaa kotiin saapumiseen liittyvissä asioissa.

Kotihoivapalvelut

Paras arki rakentuu kotona. Luotettavat kotihoivapalvelumme auttavat silloin, kun itse ei jaksa, pysty tai ehdi.

Kotihoivapalvelumme antavat aikaa, turvaa ja apua sinulle tai läheisillesi. Toimimme avustajina arjen tilanteissa ja asioinnissa sekä ulkoilu- ja virkistäytymisapuna. Läheisen hoivan lisäksi mahdollistamme omaishoitajan vapaapäivät ja lomat.
Vetrealla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus sekä asiantuntemus hengityskoneessa ja hengityksen tukihoidossa olevien asiakkaiden hoitamisesta. Asiakkaiden hoito voi tapahtua joko asiakkaan omassa kodissa tai palveluasumisen yksiköissämme. Olemme tottuneet tekemään moniammatillista yhteistyötä erikoissairaanhoidon lääkäreiden sekä muiden asiantuntijoiden kanssa asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi. Asiakkaan hoitorinkiin tarvittavien työntekijöiden osaamisen varmistamme riittävällä perehdytyksellä ja koulutuksella yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Kaikki hoitorinkiin valittavat hoitajat saavat vähintään kahden viikon mittaisen perehdytyksen asiakkaan hoitoon. Turvaamme asiakkaalle turvallisen asumisen omassa kodissaan tai palveluasumisemme piirissä samojen tuttujen hoitajien toimesta. Huolehdimme asiakkaillemme myös riittävät asiointi- ja virkistyspalvelut asiakkaan yleiskunnon ja voinnin mukaisesti. Hengityskoneessa olevien  ja hengityksen tukihoidossa olevien asiakkaiden hoidon erityispiirteisiin liittyvissä kysymyksissä vastaa: Pirjo Kettunen, liiketoimintajohtaja Puh. 044 531 9601
Kotiin annettavan saattohoidon avulla asiakas voi sairastaa elämänsä loppuvaiheessa omassa kodissaan, tutussa ja rakkaassa elinympäristössään läheisten ja ystävien läheisyydessä. Voimme hoitaa kotona hyvinkin huonokuntoisia potilaita. Saattohoidon tavoite on tarjota jatkuvaa ja turvallista oireiden hoitoa, joka kunnioittaa kuolevan ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä. Saattohoidossa otetaan huomioon myös potilaan läheiset. Sovimme  hoitosuhteen alkaessa siitä, miten toimitaan kuoleman lähestyessä, niin asiakkaan kuolema on usein rauhallinen.
Kotisairaanhoito toteutetaan aina lääkärin antamien hoito-ohjeiden mukaan. Meillä on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus kotisairaanhoidosta ja yhteistyöstä sekä kunnallisten että yksityislääkäreiden kanssa. Kotisairaanhoitajamme voivat toteuttaa lääkehoidon kotona. Tavanomaisen lääkkeiden jaon lisäksi myös lääkeinjektiot (mm. insuliinin pistäminen, rokotukset), suonensisäinen lääkitys sekä nestehoito onnistuvat. Kysy rohkeasti lääkäriltäsi, voitko siirtyä kotihoitoon kotisairaanhoitajamme turvin. Kotisairaanhoitajamme ottavat kotona myös verikokeet. Näytteiden käsittelyn jälkeen huolehdimme tutkimustulosten kysymisestä sekä lääkärin antamien lääke- ja hoito-ohjeiden tiedottamisesta ja toteuttamisesta asiakkaallemme. Uusimme reseptit, haemme lääkkeet apteekista, jaamme lääkkeet dosettiin ja seuraamme lääkehoidon toteutumista sekä vaikutuksia esim. mittaamalla verenpaineen säännöllisesti. Opastamme ja avustamme myös erilaisten haavojen ja avanteiden hoidossa. Tuttu kotisairaanhoitaja tietää asiasi ja hänen avustuksellaan sinun on turvallista sairastaa myös kotona.

Kotisairaanhoitopalvelut

Kotisairaanhoito mahdollistaa sairastamisen tai toipumisen myös kotona.

Kotona tutussa ympäristössä sairastaminen ja toipuminen on mukavampaa kuin sairaalassa. Sairaanhoitajan palvelut on mahdollista saada myös kotiin.
Turvallinen ja ammattitaitoinen hoitajamme tulee kotiin hoitamaan sairasta lasta silloin, kun vanhempien on mentävä töihin tai opiskeluiden pariin. Hoitajamme ovat tottuneita hoitamaan eri-ikäisiä lapsia ja erilaisia sairauksia. Sairaan lapsen hoitopalvelua on mahdollista saada 24h/7vrk.
Lapsiperheissä arki on joskus vaikea järjestää ilman ulkopuolista apua. Vanhempien voi olla vaikeaa löytää yhteistä aikaa, ja silloin tällöin pieni loma perheen arjesta on tarpeen. Tutut, turvalliset ja luotettavat lastenhoitajamme tulevat perheesi tueksi kotiin: - hoitamaan lapsia - saattamaan lapsia kouluun, päivähoitoon, harrastuksiin ja takaisin kotiin - hoitamaan sairasta lasta - ulkoilemaan lasten kanssa, esim. jos vanhempi on sairaana - osallistumaan kotitöiden tekemiseen: pyykinpesu, ruoanlaitto, siivous, ikkunanpesu, jne. - ohjaamaan kotitöissä. Henkilökuntamme opastaa mm. vaivattomaan ruoanlaittoon ja kotiruoan valmistamiseen. Lastenhoitopalveluistamme voit saada myös kotitalousvähennystä (50% v. 2018). Autamme ja opastamme tarvittaessa kotitalousvähennyksen hakemisessa. Lastenhoitopalveluitamme on tarjolla Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Mikkelissä, Oulussa, Savonlinnassa ja Siilinjärvellä. Katso alta yksikkökohtaiset yhteystiedot.
Omassa kodissa tai mökillä on ihana olla. Joskus kodin ja pihapiirin hoitaminen ja ylläpito käyvät kuitenkin liian raskaiksi tai niihin ei haluta käyttää kaikkea vapaa-aikaa. Päivittäisiin toimiin saa apua kotipalvelun työntekijöiltämme. Jos tarvitset apua puutarhan kevät- tai syyskunnostuksessa, lehtien haravoinnissa, lumen luonnissa, pensasaidan leikkauksessa, räystäskourujen puhdistuksessa, pesukoneen nukkasihdin puhdistuksessa, puiden kantamisessa tai vaikka takan lämmityksessä, tulee avuksesi kotitalonmies. Kotitalonmiehemme hoitaa kotisi ja pihapiirisi myös poissa ollessasi. Hän pitää kodin asutun näköisenä ja vie esim. postit laatikosta sisälle kotiisi. Kotitalonmiespalveluitamme saat myös mökille tai vapaa-ajan asunnolle. Kotitalonmiespalveluistamme voit saada myös kotitalousvähennystä (50% v. 2018). Autamme ja opastamme tarvittaessa kotitalousvähennyksen hakemisessa. Veteraanit huomio: voitte saada kotitalonmiespalveluita palvelusetelillä, jota voitte tiedustella kotikunnastanne. Kotitalonmiespalveluitamme on tarjolla Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Mikkelissä, Oulussa, Savonlinnassa ja Siilinjärvellä.
Kotipalvelun asiakkaana palvelemme sinua myös pyykkihuoltoon liittyvissä asioissa. Otamme pyykit mukaamme kotikäynnillä ja tuomme puhtaat vaatteet takaisin sovitusti tulevan kotikäynnin yhteydessä. Pyykkihuoltoon kuuluu likaisen pyykin kuljetus, pyykin lajittelu ja pesu, pyykin kuivatus, puhtaan pyykin silitys, mankelointi ja viikkaus sekä puhtaan pyykin kuljetus takaisin asiakkaalle. Otamme myös huomioon toiveet pyykin käsittelylle (mm. pyykinpesuaine, huuhteluaine).
Kaipaatko sinä tai läheisesi kotiruoan tai tuoreiden leivonnaisten tuoksua kotiin? Jos voimavarat tai osaaminen eivät riitä ruoanlaittoon tai leipomiseen, tulemme mielellämme avuksi. Tuoreen ruoan ja leivonnaisten tuoksu lisää kodikkuutta. Ruokahalu heikkenee usein vanhetessa tai koska ruoka on ollut liian kauan yksipuolista tai ravintoköyhää. Otamme mielellämme mukaan myös iäkkään tai vammautuneen asiakkaan ruokakauppaan, ohjaamme ruoka-aineiden valinnassa ja valmistamme ruokaa sekä leivomme asiakaskodissa tarvittaessa useammaksi päiväksi yhdessä asiakkaan kanssa. Monipuolinen ruoka, kaupassa käynti ja ruoanvalmistukseen osallistuminen tuo mielekästä tekemistä arkeen. Tuoreen, juuri valmistuneen ruoan ja leivonnaisten tuoksu herättävät ruokahalun ja lisäävät hyvinvointia.
Pesemme ikkunat sekä parveke- ja terassilasit huolella kirkkaiksi. Ikkkunoiden pesusta voi saada kotitalousvähennyksen (50% v. 2018).
Siivouspalvelut laatutakuulla
Jätä kotisiivous ammattilaiselle - toteutamme toiveesi siististä ja puhtaasta kodista. Siivoamme kaikenkokoisia koteja asiakkaidemme yksilöllisten tarpeiden mukaan, joustavasti, täsmällisesti ja tehokkaasti. Teemme kanssasi siivoussopimuksen perheesi toiveiden ja odotusten mukaisesti. Siivoussopimuksessa sovitaan säännöllisestä ylläpitosiivouksesta. Voit myös tilata kertasiivouksen tai ikkunanpesun. Siivoamme sopimuksen mukaan joko asiakkaan tai yrityksemme välineillä ja aineilla. Työntekijämme ohjaavat oikeanlaisten tuotteiden ja välineiden hankinnassa. Saat kotisi siistiksi ja puhtaaksi sovittuna ajankohtana. Meillä on luotettavat ja osaavat työntekijät. Voit huoletta jättää kotisi vastuullemme. Vahinkojen varalta yrityksellä on asianmukainen kattava vastuuvakuutus

Kotityöpalvelut

Autamme, kun oma aika ei veny arjen kiireessä tai sairaus pakottaa ottamaan vapaata kotitöistä.

Kotipalvelumme kattaa kotityöpalvelut siivouksesta ruoanlaittoon ja pyykinpesusta kodin huoltotehtäviin. Suunnittelemme palvelumme yksilöllisesti toiveiden ja elämäntilanteen mukaan. Siksi saat aina juuri sinun tarpeisiin sopivaa apua kotiin ja juuri silloin, kun sitä eniten tarvitset.
Ravitsemus liittyy olennaisesti diabetekseen, liikapainoon, metaboliseen oireyhtymään ja moneen muuhun sairauteen. Ruokavaliota voi tarkistuttaa muutenkin. Esimerkiksi oman ruokavalion riittävyys ja syömistapojen sujuvuus kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti. Ravitsemusterapeutti valmentaa sinut tai työyhteisösi terveellisiin ruokailutapoihin:
 • ravitsemusterapeutin vastaanotto
 • ruokaremontti
 • ryhmät, esim. painonhallinta
 • luennot ja koulutukset
 • koulutuspäivät
 • ravitsemusterapeutin työpäivä
Vastaanotolla ja ruokaremontissa tapahtuva neuvonta on henkilökohtaista ja sisältää mm. käytännönläheisiä ja yksityiskohtaisia ohjeita ruokavalion toteuttamiseen. Ruokaremonttiin sisältyy lisäksi ruokapäiväkirja-analyysi. Ryhmätapaamiset, luennot ja koulutukset suunnitellaan aina tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Hieronnalla rentoutetaan jännittyneitä ja kireitä lihaksia, jotka ovat voineet syntyä työstressin, huonojen työasentojen tai liikuntaharjoitusten vaikutuksesta. Valitse osa-, puoli- tai kokohieronta osaavan hierojan käsissä.
Jalkahoidossa jalat pehmitetään hemmottelevalla, tuoksuvaa kylpyöljyä sisältävällä jalkakylvyllä. Jalkojen kunnosta ja asiakkaan toiveista riippuen jalkojenhoitaja hoitaa varpaiden kynnet sekä jalkaterien erilaiset ihomuutokset, esim. kovettumat. Hoidon aikana jalkojenhoitaja ohjaa ja neuvoo jalkojen omahoidossa. Tarvittaessa jalkojenhoitaja valmistaa myös jalkaterän alueen kuormitusta tasaavia kevennyksiä. Mahdolliset haavahoidot toteutetaan yhteistyössä hoidostasi vastaavan lääkärin ja hoitajan kanssa. Iisalmessa palvelee jalkojenhoitaja, Joensuussa jalkojenhoitaja sekä jalkaterapeutti. Teemme jalkojenhoitoa myös kotikäyntinä. Lataa esite (Jalkojenhoito Iisalmessa) (Jalkojenhoito Joensuussa) (Venosan tuki- ja hoitosukat Iisalmessa) (Venosan tuki- ja hoitosukat Joensuussa)
Vetrean fysioterapeutit auttavat, kun tarvitset ammattilaisen apua ja ohjausta. Fysioterapian keinoin voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja vammoja sekä ylläpitää toimintakykyä. Fysioterapia tuo helpotusta erilaisiin särkyihin ja kiputiloihin, myös akuuteissa tilanteissa. Fysioterapia auttaa pysymään toimintakykyisenä iän karttuessa sekä tapaturman tai leikkauksen jälkeisessä arjessa. Erilaisten sairauksien tai vammautumisen yhteydessä fysioterapialla ennaltaehkäistään lihasten surkastumista ja jäykistymistä. Teemme yhteistyötä myös Kelan kanssa ja tarjoamme Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja avoterapiaa. Fysioterapian sisältö muovautuu aina tutkimisen, testauksen ja syiden selvittämisen kautta yksilölliseksi suunnitelmaksi. Fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti terveydentila, toimintakyky, elämäntilanne ja ympäristötekijät. Ohjaus voi sisältää kuntosaliharjoittelua, allasohjausta sekä lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa edistäviä harjoituksia. Valmennamme myös itsehoitoon yksilöllisen harjoitteluohjelman avulla. Vetrean fysioterapiatilat ovat esteettömät, joten esimerkiksi pyörätuolilla pääsee liikkuminen sujuvasti. Käytössä on monipuolinen Technogym-kuntosali, polkulaitteet ja seisomatelineet sekä kävelyvaljaat kevennettyyn kävelyharjoitteluun. Kipujen ja turvotusten hoitoon tarjoamme manuaalista fysioterapiaa, lymfaterapiaa, LPG-hoitoa sekä muita fysikaalisia hoitoja, kinesio-teippauksia sekä Venosan -tukisukkia ja hihoja. Fysioterapiaan voit tulla joko lääkärin lähetteellä tai ilman. Kela korvaa osan lääkärin lähetteellä tulevan asiakkaan hoidosta. Fysioterapia Kela-avoterapiana Lataa esitteet (Fysioterapia Iisalmi) (Lymfaterapia Joensuu) (Firstbeat-hyvinvointianalyysi) (Kehon koostumusmittaus Joensuussa) (Venosan tuki- ja hoitosukat Iisalmessa) (Venosan tuki- ja hoitosukat Joensuussa)  
Vetrean valmennus koostuu erilaisista työhyvinvointia tukevista teemoista, joita ovat tuki- ja liikuntaelimistön kunto, ravinto ja liikunta. Tarjoamme myös valmiita valmennuspaketteja työstressin hallintaan, selkärangan huoltoon tai yhteiseen työhyvinvointipäivään. Työergonomia, oikeanlainen ravinto, itsehoitoharjoitukset, omien voimavarojen tunnistaminen, stressinhallinta ja lihashuolto tulevat työhyvinvointivalmennuksissa tutuiksi. Työhyvinvointivalmennuksen sisältö suunnitellaan yrityksen ja työporukan tarpeiden mukaan. Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaista tyky-toimintaa.
Tavoitteena on kotona asumisen, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelu on tarkoitettu sinulle,
 • joka olet juuri miettimässä kotiavun tarvetta selviytyäksesi päivittäisistä toimistasi.
 • jonka kotihoidon tarve on lisääntynyt.
 • joka olet juuri kotiutunut sairaalasta ja tarvitset kuntoutusta ja apua kotiin.
 • joka tarvitset tukea omaishoitajana toimiessasi – ohjaus ergonomiassa, apuvälineiden käytössä sekä oman terveyden ja jaksamisen huomioimisessa.
 • joka haluat kuntoutuspalvelua kotiin.
Kotikuntoutus on ennaltaehkäisevää kotiympäristössä tapahtuvaa kuntoutusta yhteistyössä sinun ja omaistesi sekä kotipalveluhenkilökunnan kanssa. Kotikuntoutuksen toteutus on itsenäisen selviytymisen tukemista, arjen toimintojen harjoittelua ja sinulle merkityksellisten asioiden tekemistä. Kotikuntoutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeidesi mukaan ja sitä toteuttavat eri ammattialojen asiantuntijat kuten fysioterapeutit, lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Tarvittaessa kotikuntoutukseesi liitetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittauksia ja testejä, kuten verenpaineen tai verensokerin mittaaminen, muistitesti ja tasapainotesti. Kotikuntoutuksen alussa tehdään alkuarviointi, jonka pohjalta asetetaan yksilölliset tavoitteet, suunnitellaan toteutusaikataulu sekä sisältö. Tavoitteiden saavuttamista seurataan koko kotikuntoutuksen ajan ja lopussa tehdään loppuarviointi.

Oman terveyden ylläpito

Edistämme hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi kattavilla terveys- ja hyvinvointipalveluillamme.

Terveys- ja hyvinvointipalvelut lisäävät yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa, palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten asioiden tekemistä, kotona, kuntoutuksessa tai työyhteisön kanssa yhdessä.
Yleinen terveydentilan tarkastus on lääkärin suorittama sotainvalidin kokonaisterveydentilantarkastus, joka sisältää määritellyt tutkimukset. Valtiokonttori kustantaa sen vuosittain vähintään 10 %:n sotainvalidille. Sotainvalidille voidaan varata erikoistutkimusaika silloin, kun tarvitaan selvitys jonkun uuden oireen tai epäillyn sairauden tutkimiseksi. Edellytyksenä erikoistutkimukseen on vähintään 10 % työkyvyttömyysaste ja lääkärin lähete tai tutkimusmääräys. Tutkimukseen haetaan etukäteen maksusitoumus Valtiokonttorilta.
Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on opastaa, auttaa ja tukea sotainvalideja sekä heidän puolisojaan ja leskiään ratkaisemaan oma elämäntilanteensa siten, että he voivat selviytyä kotonaan mahdollisimman pitkään. Neuvontapalvelun työntekijät avustavat sotilasvammalain mukaisen korvausturvan ajan tasalla pitämisessä, etuisuuksien hakemisessa, tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä sekä apuvälinehankinnoissa. Työskentelemme yhteistyössä omaisten, sotainvalidiosastojen, Valtiokonttorin sekä tarvittaessa kunkin paikkakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Asunnon muutostöiden osalta tehdään yhteistyötä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan kanssa. Neuvontapalvelu auttaa kuntoutushakemusten tekemisessä myös veteraaneja puolisoineen sekä lottia. Neuvontapalveluun kuuluvat sotainvalidiosastot: Iisalmi (Sukeva) · Juankoski (Säyneinen) · Kaavi · Keitele · Kiuruvesi · Kuopio (Karttula) · Lapinlahti · Leppävirta · Maaninka · Muuruvesi · Nilsiä · Pielavesi · Pyhäjärvi · Rautalampi · Rautavaara · Siilinjärvi · Sonkajärvi · Suonenjoki · Tervo · Tuusniemi · Varpaisjärvi · Vehmersalmi · Vesanto · Vieremä. Heinävesi · Ilomantsi · Joensuu · Juuka · Kitee · Kontiolahti · Lieksa · Liperi · Nurmes · Outokumpu · Polvijärvi · Rääkkylä · Tohmajärvi · Valtimo
Ympärivuorokautisen hoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuu itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Määräaikaisen ja jaksottaisen hoidon tavoitteena on tukea kotona pärjäämistä. Intervallihoidossa asiakas asuu vielä osittain kotona. Kotona ja palveluyksikössä olo vuorottelevat asiakkaalle tehdyn yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Intervallihoito on suunnitelmallista toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää hoitoa. Päivätoiminta on palvelumuoto, jonka avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä. Yksilöllistä hoitotyön suunnitelmaa toteutetaan hoitotyön keinoin. Sotainvalidien hoitopalvelut koskevat vähintään 20 %:n sotainvalidia, jolla on mahdollisuus päästä pysyvään tai intervallihoitoon, tai päivätoimintaan, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona, tai tarvitsee ajoittaista tukea kotona selviytymiseen. Palvelut koskevat myös sotilasinvalideja.
Kuntoutusta voivat saada ne veteraanit, joilla on rintamatunnus. Rintamaveteraani on oikeutettu kuntoutukseen joka vuosi. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi hakea laitoskuntoutusta samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa, jonka tarpeen arvioi lähettävä taho. Kuntoutuksen kustantaa valtio, mutta myöntämisestä päättää oma kunta. Kuntoutusta haetaan oman paikkakunnan terveyskeskuksen kautta. Lotat ja pikkulotat hakeutuvat kuntoutukseen Lotta Svärd Säätiön kautta hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on selvitys lottana toimimisesta. Kuntoutushakemusten teossa avustavat neuvontapalvelun työntekijät.
Valtiokonttori kustantaa sotainvalidien, heidän puolisoidensa, sotaleskien ja sotainvalidien leskien sekä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden kuntoutuksen lakiin ja asetuksiin perustuen. Sotainvalidi voi jakaa kuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa. Palveluvalikoimaan kuuluvat ympärivuorokautisen ja päiväkuntoutuksen lisäksi kuntoutustarpeen arviointijakso ja avo- ja kotikuntoutus. Palvelun sisällöt ovat Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukaisia. Ne koostuvat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisestä sekä tukemisesta niin, että kuntoutuja pystyy selviytymään kotonaan omatoimisesti tai tuettuna mahdollisimman pitkään.

Sotainvalideille ja veteraaneille

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä.

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi palvelumme tuovat virkistystä henkiseen jaksamiseen. Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita samanlaisen elämäntarinan kokeneita.
KIILA-kuntoutus on työkykyä tukevaa kuntoutusta ja sen tavoitteena on työkyvyn parantuminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. KIILA-kuntoutus toteutetaan valmennuksena, joka liittyy kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen. Kuntoutuksen sisällössä painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia valmennuksen onnistumiseksi. Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on valmennuksen aikana hyvin tiivistä. KIILA-kuntoutusta toteutetaan työpaikka- ja ammattialakohtaisina kursseina. Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67–vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Lataa esite (KIILA-kuntoutus) (KIILA-kuntoutus Päiväkodissa työskenteleville Vetrea Iisalmessa)
Kela järjestää ja rahoittaa vaativaa lääkinnällistä avoterapiaa alle 65–vuotiaille. Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa korotettuun vammaistukeen, vaan toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Yksilöterapian tavoitteena on auttaa löytämään omat voimavarat ja kyvyt sekä vaikuttaa mahdollisuuksiin selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Lataa esitteet (Kelan avoterapiat Iisalmi) (Kelan avoterapiat Joensuu) Lue lisää Kela-avoterapiasta
Kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ammatinvalinnassa, urasuunnitelman teossa, alan soveltuvuuden varmistamisessa sekä työllistymisessä. Tavoitteena on tukea yksilöllisesti kuntoutujan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille.  Kuntoutujaa tuetaan tarpeen mukaan myös sijoittumaan koko- tai osa-aikaiseksi yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi. Vetrean työhönvalmentajat tarjoavat kuntoutuksen aikana tukea myös työnantajalle ja työyhteisölle. Työkokeilu tai työhönvalmennus Vetreassa tarkoittaa suurimmaksi osaksi oikean työn tekemistä tavallisessa työpaikassa. Vetrean työhönvalmentaja tukee kuntoutujaa kaikissa vaiheissa. Lataa esite (Vetrea_Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus)
Vetrea tarjoaa myös ammatillista kuntoutusselvitystä silloin, kun sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen lähivuosina. Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä arvioidaan erityisesti ammatillisen, mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet. Ammatillisen kuntoutusselvityksen aikana laadimme ammatillisen kuntoutussuunnitelman, jonka tarkoituksena on tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa, työelämään palaamisessa tai sinne siirtymisessä. Lataa esite (Ammatillinen kuntoutusselvitys)
Vetrea järjestää Kelan vaativaa lääkinnällistä moniammatillista kuntoutusta neurologisella, tules/reuma- ja yleislinjalla henkilöille, joilla on vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, opiskelussa, työelämässä tai muissa elämäntilanteissa. Kuntoutusta myönnettäessä toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Kuntoutuksessa huomioidaan aiempaa yksilöllisempi tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus sekä lähipiirin ja omaisten aktiivisuus. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa työn tekeminen sekä selviytyminen arkielämän toimista entistä paremmin, sairaudesta tai vammasta huolimatta. Lataa esite (Vaativa moniammatillinen lääkinnällinen kuntoutus)
Vetrea järjestää Kelan harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta avo– tai laitosmuotoisena.   Tavoitteena on työ–, opiskelu– tai toimintakyvyn ylläpitäminen tai parantaminen arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntoutus toteutetaan yksilöllisen elämäntilanteen, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Lataa esite (Harkinnanvarainen yksilökuntoutus)
Vetrean kuntoutus- ja  sopeutumisvalmennuskurssit ovat kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja ammatillista tukea, keinoja selviytyä arjessa ja kokemusten jakamista toisten saman kokeneiden kanssa. Toinen kuntoutuja tai kuntoutusryhmä voi vertaisena olla paras tsemppaaja. Vetrea järjestää mm. seuraavia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja (Lataa esite) : Iisalmessa ja Joensuussa Joensuussa Iisalmessa
 • Mielenterveyden häiriöitä sairastavien kuntoutuskurssit, myös SILMU-, VERSO- ja ORAS-kurssit. (Lataa esite)
Katso lisätietoja kurssikalenterista!

Kela-kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa, työelämään palaamisessa tai sinne siirtymisessä.

Olipa kuntoutustarpeesi vaativaa, lääkinnällistä, ammatillista tai työllistymistä edistävää, Vetrea tarjoaa kuntoutuspalveluja laitos- ja avomuotoisena. Toimintakykyä tarkastellaan aina kokonaisuutena ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Tarkoitus on mahdollistaa arjessa selviytymistä, työn tekemistä sekä tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa ja sinne palaamisessa sairaudesta tai vammasta huolimatta.
Iän karttuessa kuntoutuksella voidaan edistää ja tukea toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua. Kuntoutuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti terveydentila, elämäntilanne ja ympäristötekijät. Kuntoutus sisältää mm. lääkärin tarkastuksen, fysioterapiaa, hoitoja, liikuntaryhmiä ja vesihoitoja.
Tehostettu kuntoutusjakso on tarpeen silloin, kun olet kotiutumassa sairaalasta tai terveyskeskuksen vuodeosastolta akuutin sairauden tai leikkauksen jälkeen, etkä ole vielä täysin kotikuntoinen. Tehostetun kuntoutusjakson tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen, kotiutumisen mahdollistaminen ja kotona selviytyminen sekä itsehoitoon ohjaaminen. Kohderyhmiä ovat:
 • sairaalasta jatkohoitoon siirtyvät lonkka- ja polviproteesileikatut, jotka eivät vielä pärjää kotona.
 • sydänleikkauksesta toipuvat, jotka eivät enää tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutta tarvitsevat lisätukea kotiutuakseen.

Vaativa kuntoutus on tarpeen silloin, kun vakava neurologinen tai tuki- ja liikuntaelinsairaus vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän tilanteista. Fysio- ja toimintaterapian tavoitteena on toiminnallisen harjoittelun avulla palauttaa toimintakykyä, esim. painokevennetyn kävelykuntoutuksen ja tehostetun käden kuntoutuksen keinoin. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn kohentuminen ja elämänlaadun parantuminen. Tsemppaamme sinua löytämään motivaation ja voimavarat itsehoitoon ja hyödyntämään niitä kotona selviytymisen tukena. Kannustamme omatoimiseen harjoitteluun ja tarjoamme myös monipuolista ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Annamme sinulle ja omaisille tietoa sairaudesta, erilaisista vaihtoehdoista hoidon ja terapian suhteen sekä sosiaalietuuksista.

Yksilöllinen kuntoutus

Yksilöllinen kuntoutus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä lääkärin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.

Tarkkaan suunniteltu kuntoutus helpottaa toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan aina sinun elämäntilanteesi mukaan ja moniammatillisena yhteistyönä lääkärin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä