Varpu-jakso – Turvallisen asumisen valmentava arviointi

Varpu-jaksolla kartoitetaan asukkaan kokonaistilanne, tunnistetaan yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet sekä ohjataan tarvittavien palvelujen hakemisessa ja käyttöönotossa

Kangasalla sijaitseva VetreaElo Einar tuottaa palveluasumisen ja intervalliasumisen lisäksi myös Turvallisen asumisen valmentavaa arviointijaksoa (Varpu). Varpu on määräaikaista palveluasumista. Jakson kesto määritellään yksilökohtaisesti, yleensä 2-3 kuukautta. Varpuun hakeudutaan kotikunnan vammaispalvelun, vakuutusyhtiön tai suoran yhteydenoton kautta. Maksajataho korvaa jakson aikaisen hoidon, arvioinnin ja palveluohjauksen. Asukkaalle itselleen jää korvattavaksi asunnon vuokra, ateriat, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset menot. Varpu-jakso soveltuu 18 vuotta täyttäneelle henkilölle, jonka toimintakyvyssä on tapahtunut muutos, vammautumisen, sairastumisen tai ympäröivien tukitoimien tarpeen myötä. Jakson ajan asukas asuu 25m² esteettömässä kalustetussa yksiössä. Asunnossa sähkökäyttöinen hoitosänky, jossa on keskiriski painehaavapatja, sekä mahdollisuus käyttää siirtymisiin kattonostinta. Yksikössä on myös sauna, ruokasali sekä muita yhteistiloja. Asukkaalla on mahdollisuus ostaa kaikki päivän ateriat talon keittiöltä. Varpu-jaksolaisen hyvinvointia ja itsenäisyyttä tukiessa kohdataan hänet psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena. Varpu-jaksolla kartoitetaan asukkaan kokonaistilanne, tunnistetaan yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet sekä ohjataan tarvittavien palvelujen hakemisessa ja käyttöönotossa (esim. apuvälineet, kuntoutustarve, kuntoutuksen edistäminen, Kelan etuudet, kunnan sosiaalitoimen palvelut). Jaksolla kootaan yhteen asukkaan moniammatillinen tukiverkosto sekä omaiset, sekä pidetään yhteistyöpalavereita tarpeen mukaan. Tavoitteena on asukkaan siirtyminen jakson jälkeen soveltuvaan asumiseen sekä tukea valmiuksia muuttuneessa elämäntilanteessa toimiessa. Lisätietoja Varpu-jaksoista ja paikkatilanteesta: Katariina Korjonen Kuntoutuksen ohjaaja Puh. 040 1360 789 katariina.korjonen@vetrea.fi
Hoito- ja tukisukkia käytetään parantamaan raajojen laskimopaluuvirtausta ja imunestevirtausta, jonka avulla pystytään parantamaan raajojen hapen ja ravinnon saantia sekä estämään turvotuksen muodostumista ja laskemaan jo muodostunutta turvotusta. Meillä Vetreassa on valikoimissamme laadukkaita Venosan -hoito- ja tukisukkia. Venosan - sukat ovat asiakkaiden mittojen mukaan valittavia sukkia, joissa on vartaloa kohden asteittain aleneva hoitopaine. Ne mitataan aina henkilökohtaisesti. Yleisemmin käytetään joko sääripituisia tai reisipituisia sukkia. Mittauskohdat ovat tarkasti määriteltyjä. Sukkamittaukseen on varattava aika, ja mittaus tehdään aina mielellään aamulla, jolloin jalat eivät ole vielä turvonneet. Lääkinnällisiä sukkia on standardimitoituksilla tai ne kudotaan mittatilauksesta, jos tarpeen. Jos asiakas tarvitsee sukat esim. ennen leikkausta, sukat hankittava hyvissä ajoin ennen leikkausta, koska pukeminen ja käyttö vaativat totuttelua ja jos sukat tulevat mittatilauksena, kestää sukkien hankkiminen 2 -3 viikkoa. Valmissukat myydään aina parina ja asiakas saa sukat mukaansa heti. Saatavilla on myös lääkinnällisiä hoitohihoja ja -käsineitä! Apuvälineitä sukkien pukemiseen on esim. Easy Slide pukemiseen ja Easy Off sukkien pois ottamiseen. Lääkinnällisten sukkien pukeminen opetetaan aina joko mittauksen yhteydessä tai sukkien luovuttamisen yhteydessä. Kysy meiltä lisää hoitosukista ja niiden käytöstä!
Painokevennetyn kävelykuntoutus on paljon tutkittu menetelmä ja se on todettu vaikuttavaksi ja tehokkaaksi menetelmäksi neurologisessa kuntoutuksessa. Kävelyn uudelleen oppiminen on usein neurologisen kuntoutuksen keskeisempiä tavoitteita. Painokevennetyn kävelyharjoittelun menetelmät mahdollistavat varhaisen kävelyharjoitteiden aloituksen, mikä onkin tärkeää taidon uudelleen oppimiseksi. Painokevennetyssä kävelykuntoutuksessa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla, jolloin vähäisenkin toimintakyvyn omaava kuntoutuja voi harjoitella tehokkaasti ja turvallisesti. Harjoittelussa yhdistetään painon siirto, askellus ja tasapainon säilyttäminen. Toistojen määrä harjoittelussa suhteessa harjoitteluaikaan on korkea, mikä edistää kävelyn uudelleen oppimisen taitoa. VetreaNeuronissa on käytössä useita painokevennetyn kävelyharjoittelun kuntoutusmenetelmiä ja kävelyn osavaiheita edistäviä välineitä: Porraskävelysimulaattori, kävelysimulaattori (kävelyrobotti)
 • tehokas painokevennetty kävelyn kuntoutusmenetelmä
 • tasamaakävely sekä porraskävely ylös- ja alaspäin
 • monipuolisesti ohjelmoitavat askellaudat ja yksilölliset säätömahdollisuudet
 • kehittää kävelykestävyyttä ja kävelyn symmetriaa
 • edistää itsenäisen kävelykyvyn saavuttamista ja kävelyn eri vaiheiden normalisoitumista
 • VetreaNeuronissa, Kuopiossa käytössä kaksi kävelyrobottia: Lokomat ja G-EO
Kävelymatto
 • tasamaa- ja ylämäkikävelyn harjoittelu painokevennetysti
 • erilaiset harjoituksen vaativuustasot
 • kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä
 • edistää paremman kävelykyvyn ja tasapainonhallinnan saavuttamista
Valjasrata
 • etu- ja takaperinkävely, sivusuuntainen kävely ja juoksu turvallisesti
 • askellusharjoitteet, toiminnalliset harjoitteet
 • väylä apuvälineestä luopumiselle ilman kaatumisen pelkoa
Valjaskävely altaassa Tutustu: Lokomat-kävelykuntoutus VetreaNeuron Lisätietoa aiheesta: Blogi: Kuntoutusteknologia kehittyy - miten käy AVH-kuntoutuksen? Blogi: VetreaNeuron – Suomalaisen kuntoutuksen suunnannäyttäjä
Onko Sinulla huoli läheisesi toimintakyvystä? Haluaisitko tukea ja turvaa oman kuntosi ylläpitämiseen? Nyt voit saada henkilökohtaisen valmentajan kotiisi tai sinne minne haluat, etäyhteydellä. Tarvitset vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen ja pääset harjoittelemaan tehokkaasti ja turvallisesti sinulle sopivalla aikataululla ja omien tavoitteittesi mukaisesti. Valmentaja ohjaa sinulle sopivia harjoitteita ja kannustaa sinua liikkumaan kotioloissa. Valmentajan saat kotiisi hintaan 45 eur/valmennuskerta (30 min.) Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!  
rehabWall on kajaanilaisen CSE Entertainmentin valmistama suomalainen kuntoutustuote, joka on tarkoitettu työkaluksi moniammatilliseen kuntoutukseen. Harjoitukset on laadittu yhteistyössä asiantuntijaterapeutin kanssa. Niissä hyödynnetään virtuaalilaseja, pyörätuolisimulaattoria, liiketunnistinkameraa ja kosketusnäytöä. Fysio- ja toimintaterapiaan suunnitellut harjoitukset vahvistavat monipuolisesti toimintakykyä. Kuntoutujan lähtötilanne on todennettavissa ja hän saa harjoituksista monipuolista palautetta. Yksilöllisen kuntoutusohjelman laatiminen on helpompaa, kun kuntoutujan edistymistä voidaan mitata. Tervetuloa kokeilemaan rehabWallia!

Yläraajan ja käden toiminta vaikuttavat pitkälti ihmisen kykyyn pärjätä itsenäisesti. Toimintakykyä edistävässä kuntoutuksessa voidaan hyödyntää avustavaa teknologiaa yläraajojen liikeharjoittelussa ja liikkeiden uudelleen oppimisessa. Teknologian keinoin kehittymisen seuranta lisää harjoittelumotivaatiota ja edesauttaa sopivan harjoitteluintensiteetin löytämistä. Pablo on yläraajan kuntoutukseen tarkoitettu teknologiaa hyödyntävä lääkinnällinen laite. Se soveltuu neurologisille kuntoutujille, joilla on lieviä tai keskivaikeita rajoitteita yläraajan toiminnassa, mm. AVH-, aivovamma-, selkäydinvammakuntoutujille tai Parkinsonia ja MS:aa sairastaville. Pablo soveltuu myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista kuntoutuville sekä ikäihmisten kuntoutukseen. Laitteella voi mitata ja harjoittaa käden ja sormien puristusvoimaa sekä sekä ranteen, kyynär- ja olkanivelen liikkeitä. Muualle kehoon kiinnitettävien sensorien avulla voidaan harjoittaa myös alaraajojen liikkeitä tai vartalonhallintaa. Pablo mahdollistaa niin yksittäisten liikkeiden kuin eri liikkeiden yhdistelmien harjoittelun. Harjoittelumotivaatiota lisäävät pelimaailmat voidaan skaalata ja muokata yksilöllisesti harjoittelun edetessä.
Aivoverenkiertohäiriöt ja muut aivojen toimintaan liittyvät traumat sekä sairaudet vaikuttavat usein kykyyn tuottaa liikettä, muttei kykyyn ajatella liikkeen tuottamista. recoveriX-kuntoutuksessa liikkeen ajattelulla aktivoidaan aivoja ja sähköstimulaatiolla tuotetaan haluttu liike. Oppimista tukee kuvaruudulta näkyvä visuaalinen palaute. recoveriX-kuntoutuksen tarkoituksena on saada aikaan aivosolujen uudelleenjärjestymistä niin, että toimintakyky ja liikkeen tuottaminen parantuu.

recoveriX -terapia

recoveriX-aivokuntoutuslaitteisto on suunniteltu erityisesti aivoverenkierto-häiriöpotilaiden kuntoutukseen. Lisäksi laitetta voivat käyttää myös muut kuntoutujat, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuva toimintakyvyn häiriö. recoveriX-kuntoutus soveltuu niin sairauden akuuttiin kuin krooniseen vaiheeseen, ja yleensä se toteutetaan 20–25 hoitokerran sarjoissa.

recoveriX-terapia on Kela-korvattavaa

Kela voi korvata vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaalle recoveriX-terapiajakson, mikäli: 1. Asiakas täyttää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen edellytykset 2. Lääkäri on kuntoutussuunnitelmassa suositellut terapian tai osan terapiasta toteuttamista ko. menetelmällä. recoveriX-terapiaa tarjotaan asiakkaan tarpeen mukaan VetreaNeuronissa tai VetreaNeuron Kupolissa, Kuopiossa. Asiakkaamme Ormo kertoo videolla recoveriX-terapiasta ja sen vaikutuksista hänen kohdallaan aivoinfarktin jälkeen. Osa 1 kertoo tilanteesta neljän terapiakerran jälkeen https://youtu.be/8iDz-PV4Dgw Osa 2 kertoo tilanteesta 12 terapiakerran jälkeen: https://youtu.be/P1D1EIvYlKc
Pienryhmävalmennuksessa yhdistyvät yksilöllisen valmennuksen ja ryhmässä harjoittelun parhaat puolet. Harjoittelu toteutetaan fysioterapeutin ohjauksessa ryhmäläisten tavoitteet huomioiden. Pienryhmävalmennukseen kuuluu ensimmäisellä kerralla alkukartoitus mittauksineen sekä valmennuksessa käytetyt harjoitusohjelmat. Harjoittelu koostuu tasapaino-, lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelusta erilaisia laitteita ja välineistöä käyttäen. Tällä hetkellä järjestämme pienryhmävalmennuksena Vetreyttä ja voimaa 70+ -senioriryhmää, mutta samalla ajatuksella voimme räätälöidä myös muita pienryhmävalmennuksia. Valmennusta myös etäyhteyden kautta Haluaisitko tukea ja turvaa oman kuntosi ylläpitämiseen? Nyt voit saada henkilökohtaisen valmentajan kotiisi tai sinne minne haluat, etäyhteydellä. Tarvitset vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen ja pääset harjoittelemaan tehokkaasti ja turvallisesti sinulle sopivalla aikataululla ja omien tavoitteittesi mukaisesti. Valmentaja ohjaa sinulle sopivia harjoitteita ja kannustaa sinua liikkumaan kotioloissa. Ota meihin yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!  
Kaipaatko kannustusta ja ohjausta harjoitteluusi tai oletko jopa kiinnostunut kokonaisesta elämäntaparemontista? Kaipaatko lisäinnostusta ja uutta tsemppiä harjoitteluusi? Onko hyvinvointi, terveys ja jaksaminen sinulle tärkeää, mutta kaipaat siihen ammattilaisen tukea ja ohjausta? Olipa tavoitteesi iso tai pieni, olemme sinua varten. Koulutettu personal trainer ja fysioterapeutti räätälöi juuri sinun tarpeisiisi sopivan valmennusohjelman ja on tukenasi koko ohjelman ajan. Saatavilla on erimittaisia valmennuspaketteja tai voimme koostaa sinulle oman, yksilöllisiin tavoitteisiisi vastaavan valmennuskokonaisuuden. Nyt voit saada henkilökohtaisen valmentajan kotiisi tai sinne minne haluat, etäyhteydellä. Tarvitset vain älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen ja pääset harjoittelemaan tehokkaasti ja turvallisesti sinulle sopivalla aikataululla ja omien tavoitteittesi mukaisesti. Pääset mukaan edullisesti - alkukartoitus on aina sinulle maksuton ja tarjoamme ensimmäisen kerran – 50 % (ovh. alk. 77 eur)! Soita nyt ja kysy meiltä lisää!
Meillä VetreaNeuronissa Kuopiossa on Pohjois-Savon ensimmäinen Lokomat -kävelyrobotti. Kävelyrobotteja meillä on yhteensä kaksi, joista toinen G-EO -merkkinen. Kuntoutusrobotit tehostavat kuntoutusta jo akuutissa vaiheessa. Terapiat ovat lääkärin lähetteellä kela-korvattavia. Lokomat on robotisoitu kuntoutuslaite, joka mahdollistaa tehokkaan ja intensiivisen kävelykuntoutuksen huonokuntoisellekin kuntoutujalle. Lokomat-kävelyrobotti soveltuu kävelyvalmiuksien ja kävelyn harjoitteluun mm. aivoverenkiertohäiriö-, aivovamma- ja selkäydinvammakuntoutujille sekä Parkinson- ja MS-potilaille. https://youtu.be/0dCtGjk3bEM

Lokomat-terapia

Lokomat-terapian voi aloittaa jo kuntoutuksen aikaisessa vaiheessa. Vaatimuksena aloittamiselle on, että kuntoutuja pystyy olemaan pystyasennossa ilman suurempia verenpaineen vaihteluita. Lokomat-terapiassa on aina fysioterapeutti mukana. Terapia alkaa painokevennysvaljaiden pukemisella, joilla kuntoutuja myös nostetaan pyörätuolista pystyasentoon. Jalkoihin asetettavat ortoosit tuottavat kävelyliikkeen, joiden avustusta ja nopeutta fysioterapeutti ohjaa. Kun kuntoutuja ei itse pysty tuottamaan kävelyliikettä, robotti avustaa liikkeen kokonaan. Kuntoutumisen edetessä avustusta ja painokevennystä vähennetään. Harjoittelun edistymistä on helppo seurata laitteen keräämän datan perusteella. Oman kehittymisen seuraaminen tuo mielekkyyttä ja motivaatiota harjoitteluun. Lokomat-kävelyrobotilla saadaan alusta alkaen kävelyharjoitteluun oikeat liikeradat ja askellus, joka vastaa normaalia kävelyä. Laitteen avulla voi kävellä 1500–3000 askelta terapiakerralla. Korkea toistomäärä mahdollistaa kävelyn uudelleen oppimisen ja tehokkaan kuntoutuksen. Lokomat-terapiajakson pituus määrittyy kuntoutujan tason ja tavoitteiden mukaan.

Tavoitteet ja hyödyt

Pystyasennossa tehtävän Lokomat-kävelykuntoutuksen tavoitteena voi olla kävelykyvyn palauttaminen tai ylläpito tai muut liikkeen tuottamat hyödyt, kuten lihasvoiman vahvistuminen, spastisuuden vähentyminen, ummetuksen, virtsatietulehdusten ja painehaavojen ehkäiseminen. Tieteellisesti on tutkittu, että joka seitsemäs itsenäisesti kävelemätön kuntoutuja saataisiin kävelemään robotisoidun kävelykuntoutuksen avulla. Painokevennetty kävelykuntoutus Lue lisää VetreaNeuronista Lue ylilääkäri, neurologi Kauko Pitkäsen blogi tekijöistä, jotka vaikuttavat kuntoutumisen onnistumiseen
Yksilöllisellä kuntoutusjaksolla tukenasi ja sparraajanasi toimiva moniammatillinen työryhmä rakentuu seuraavien ammattilaisten joukosta. Työryhmän kokoonpanoon voi vaikuttaa kuntoutusjaksosi myöntäneen tahon (esim. Kela) tekemä palvelusopimus.
 • Lääkäri (neurologia, geriatri tai erikoistuva lääkäri) arvioivat terveydentilasi näkökulmasta kuntoutustarpeita ja mahdollisuuksia.
 • Fysioterapeutti rakentaa sinulle tehokkaan ja/tai terveydentilasi huomioivan fyysisen harjoittelun, jonka myötä voi saavuttaa tavoitteitasi toimintakyvyn edistämisessä tai ylläpitämisessä.
 • Toimintaterapeutti etsii kanssasi ratkaisuja, joilla arkesi toimii helpommin ja paremmin.
 • Puheterapeutti on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kuntoutuksessa avainroolissa. Hänen ammattitaitonsa avulla voit kommunikoida läheistesi kanssa helpommin. Hän voivat auttaa sinua myös nielemisen ongelmissa.
 • Psykologi suuntaa katsettasi tulevaisuuteen ja miettivät kanssasi ratkaisuja elämäntilanteen muutoksessa tai elämässäsi sillä hetkellä olevissa haasteissa. Ammattilaisen avulla voit löytää itseltäsi yllättäviä voimia ja vahvuuksia.
 • Neuropsykologi työskentelee kanssasi, jos sinulla on ilmennyt isoja haasteita aivojen tiedonkäsittelyssä. Tavoitteellisella kuntoutuksella voidaan helpottaa tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen, muistin ja hahmotustoimintojen ongelmia sekä auttaa tiedostamaan omia vaikeuksia ja vahvuuksia.
 • Sosionomi ja sosiaalityöntekijä opastavat kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmässä sinua auttavien palveluiden äärelle. Hän voi auttaa arjen tuen tarpeiden, työhön liittyvien kysymysten selvittelyssä ja yleisen elämänhallinnan pulmissa.
 • Ravitsemusterapeutti voi neuvoa sinulle kuntoutumistasi tukevan tai lisäsairauksia ennaltaehkäisevän terveellisen ruokavalion kulmakivet.
 • Seksuaalineuvoja tai seksuaaliterapeutti voi antaa tietoa, jos sinua huolettaa esim. vammautumisen tai sairastumisen tai lääkityksen vaikutus seksuaalitoimintoihin.
 • Uroterapeutti voi arvioida ja selvittää kanssasi miten eritystoimintojen (virtsaaminen, ulostaminen) ongelmiin löytyisi tilannetta helpottava ratkaisu.
 • Sairaanhoitaja toimii kuntouttavan työotteen asiantuntijana. Hän kannustaa, motivoi ja ohjaa sinua yrittämään tehdä mahdollisimman paljon toiminnoista itse. Sairaanhoitaja voi opastaa näissä asioissa myös läheisiäsi.
 • Lähihoitaja tukee, ohjaa ja vahvistaa sinun mahdollisimman itsenäistä selviytymistä ja toimintaa. Hän avustaa sinua niissä toiminnoissa, joihin voimavarasi eivät riitä.
 • Työryhmään voi joskus kuulua muitakin kuntoutuksen ammattilaisia.

Teknologia-avusteinen kuntoutus

Kuntoutustiimi kulkee kehityksen mukana ja on tulevaisuudessakin tukenasi, kun tarvitset sinulle parhaiten soveltuvaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa kuntoutusta.

Vetrean vahvuus kuntoutuksessa on ammattilaistemme kokemus ja osaaminen yhdistettynä kuntoutuksen vaikuttavuudesta saatuun tieteelliseen näyttöön sekä viimeisimpään kuntoutusteknologiaan. Vetrealla on neljä kuntoutustaloa: VetreaNeuron ja VetreaNeuron Kupoli Kuopiossa, Vetrea Iisalmi ja Vetrea Joensuu, joista kaikki toimivat uusissa tai hiljattain uusituissa tiloissa. Näistä VetreaNeuronissa ja VetreaNeuron Kupolissa hyödynnämme erityisesti teknologia-avusteista kuntoutusta. Katso VetreaNeuronin esittelyvideo: https://youtu.be/EFO5HUijgaw Elämme parhaillaan digitaalista murrosvaihetta ja tänä aikana monet perinteiset kuntoutuskäytännöt ja -menetelmät saavat rinnalleen uusia toteuttamismuotoja, joissa tietotekniset sovellukset mahdollistavat kuntoutuksen ajasta ja paikasta riippumatta. Vetrean kuntoutustiimi toimii asiakaslähtöisesti yhteistyössä kuntoutujalle tärkeiden verkostojen ja toimijoiden kanssa. Kuntoutustiimi kulkee kehityksen mukana ja on tulevaisuudessakin tukenasi, kun tarvitset sinulle parhaiten soveltuvaa, oikea-aikaista ja vaikuttavaa kuntoutusta.

Etäkuntoutus

Etäkuntoutusta voidaan hyödyntää erilaisiin terapiamuotoihin paikasta riippumatta.

Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa kuntoutusta, jossa internet ja nykyteknologia valjastetaan edesauttamaan yksilöllisten kuntoutumistavoitteiden saavuttamista kotioloissa. Etäkuntoutuksessa terapeutti on yhteydessä asiakkaan kanssa videopuhelun välityksellä sekä sähköisen viestinnän kautta. Etänä – lähelläsi Etäyhteyksien avulla on mahdollista sovittaa kuntoutus omaan arkirytmiisi ja luonnolliseen toimintaympäristöösi sopivaksi. Etäkuntoutus soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, jolloin et pysty osallistumaan kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Etäkuntoutuksessa terapeutti ja asiakas tapaavat toisiaan turvallisen videoyhteyden välityksellä. Asiakas tekee erilaisia harjoitteita ammattilaisen ohjauksessa. Etäkuntoutus sopii hyvin monenlaisille kuntoutujille ja on todettu olevan vähintään yhtä tehokasta kuin kasvokkain tapahtuva kuntoutus. Etäkuntoutukseen osallistuminen on erittäin helppoa. Tarvitset vain päätelaitteen (älypuhelin, tabletti tai tietokone), missä on nettiyhteys sekä kamera. Puhelimella tai tabletilla toimiessa, laitteeseen ladataan erillinen sovellus. Tämän jälkeen liittyminen etäkuntoutustuokioon onnistuu terapeutilta saamaasi linkkiä painamalla. Etäkuntoutusjakson pituus ja videotapaamisten tiheys määritellään kuntoutuksen alussa yksilöllisten toiveidesi ja tarpeittesi mukaisesti. Tutustu asiakastarinaamme videon muodossa: https://www.vetrea.fi/asiakastarinat/seija-kuntoutuu-aivoinfarktista-videon-valityksella/ Kysy lisää ja varaa aikaa etäkuntoutukseen! Sari Pasanen VetreaNeuron Kupoli, VetreaNeuron p. 050 573 0045 sari.pasanen@vetrea.fi Jonna Heimonen Vetrea Iisalmi, Vetrea Joensuu p. 040 136 1544 jonna.heimonen@vetrea.fi
Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan toiminnallisuutta ja parantaa hänen elämänlaatuaan. Terapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ja ylläpitää toimintakykyä. Terapiamenetelminä ovat tällöin mm. arjen päivittäisten toimintojen harjoittelu, käden toimintaa edistävä harjoittelu ja pelilliset menetelmät. Toimintaterapia tukee myös työhön paluuta ja työkykyä. Yksilöllinen toimintaterapia voidaan toteuttaa kotona, työpaikalla tai muussa arjen ympäristössä sekä kuntoutuspoliklinikallamme. Toimintaterapia voidaan toteuttaa myös etäterapiana. Vetrean toimintaterapeuteilla on vahva osaaminen ja kokemus aikuisten toimintaterapian toteuttamisesta sekä lähellä asiakasta että etäterapiana. Erityisosaamisemme kohdentuu neurologiseen toimintaterapiaan. Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Satu-Mari Kokko-Aro VetreaNeuron, palveluesimies puh. 050 324 0510 vetreaneuron@vetrea.fi Sari Pasanen VetreaNeuron Kupoli, palveluesimies puh. 050 573 0045 sari.pasanen@vetrea.fi Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi
Lymfaterapialla vähennetään eri syistä syntynyttä turvotusta ja lievitetään kipua silloin, kun imusuonisto ei itsenäisesti suoriudu nesteenkuljetuksen tehtävästä.  Manuaalista lymfaterapiaa käytetään yksinomaisena hoitona tai yhdistettynä muuhun hoitoon kuten kompressiosidosten, tuki- ja hoitosukkien sekä –hihojen käyttöön ja fysioterapiaan. Lymfaterapialla on laaja-alainen vaikutus kehoon; sillä saadaan vaikutusta imusuonistoon ja lihaksistoon sekä hermostoon ihon pinnallisten hermopäätteiden kautta. Milloin hakeudun lymfaterapiaan? Voit hakeutua lymfaterapiaan, kun tarvitset apua turvotuksen tai muiden taudinkuvan oireiden hoidossa esimerkiksi - neurologisiin sairauksiin liittyen (mm. aivohalvaus, TIA, migreeni, MS) - syöpäleikkausten tai muiden leikkausten jälkeen - fysioterapian lisänä vammojen hoidossa - pitkäaikaisten sairauksien hoidossa (mm. reuma, fibromyalgia, nivelkulumat, laskimoiden vajaatoiminta, säärihaavat) - lipödeeman (rasvaturvotus) hoidossa - kiputilojen hoidossa (mm. CRPS) - pään ja kaulan alueen sairauksissa (mm. meniére, tinnitus, krooniset kurkku-nenä-korva-infektiot) - stressi- ja uupumustiloissa (krooninen väsymysoireyhtymä, burn out) Lymfaterapiaa ei voida käyttää, jos sinulla on - akuutti bakteeri-infektio tai akuutti syvä laskimotukos - pahanlaatuinen kasvain hoitamattomana - epätasapainossa oleva sydämen vajaatoiminta Lymfaterapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Vetrealla on Venosan® tuki- ja hoitosukkien mittaus- ja myyntipalvelu. Lymfaterapeuttimme Vetrea Joensuussa: Tarja Wrange Lymfaterapeuttimme VetreaNeuron Kupolissa, Kuopiossa: Kirsi Jonninen Minna Ketola

Hae Vetrean kuntoutukseen

Vetrea tarjoaa monipuolisesti erilaisia kuntoutuspalveluita Iisalmessa, Joensuussa ja Kuopiossa.

Suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä on erilaisia reittejä ja erilaisia palveluita kuntoutukseen hakeutumisessa. Palveluita tuottavat sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon toimijat. Kuntoutuspalveluita on tarjolla välittömästi sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvänä kuntoutuksena. Palveluita on myös kotiutumisen jälkeen arjessa selviytymistä edistävinä ja helpottavina palveluina. Hoidostasi vastaava julkisen terveydenhuollon yksikkö ohjaa sinua sopivaan kuntoutuspalveluun ja voit itse vaikuttaa ja valita kuka palvelun sinulle toteuttaa. Ole siis aktiivinen!

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle Vetreaan:

Terveydenhuollon maksusitoumuksella Aivohalvaus- ja aivovammapotilaille sekä muille toimintakykykuntoutusta tarvitseville: • Lähete ja maksusitoumus kuntoutukseen laaditaan hoidosta vastaavan julkisen terveydenhuollon sairaalassa tai terveyskeskuksessa, joista mahdollisuutta voi tiedustella. • Akuutin sairauden tai vamman hoidon jälkeinen kuntoutus - tavoitteena turvallinen kotiutuminen, mahdollisimman itsenäinen toimintakyky ja elämänhallinta. • Myöhemmässä vaiheessa tehostetut ja toimintakykyä edistävät ja ylläpitävät kuntoutusjaksot • Julkinen terveydenhuolto laskuttaa kuntoutujalta kuntoutusjaksojen hoitopäivistä vuosittain vahvistettavan kuntoutushoitomaksun. Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (KKRL 9-10§)  Neurologinen palvelulinja, kun sinulla on neurologinen sairaus tai vamma Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kelakuntoutukseen, jos • olet alle 65-vuotias • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimista ja osallistua niihin. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ei enää edellytä vammais- tai hoitotuen saamista. • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista. • kuntoutus perustuu kirjalliseen kuntoutussuunnitelmaan, joka tehdään kuntoutujan hoidosta vastaavassa terveydenhuollon yksikössä (terveyskeskus tai sairaala) yhdessä kuntoutujan kanssa. • kuntoutussuunnitelmaan ja hakemukseen voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona. • kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk). • kuntoutusta haetaan Kelan KU 104 -lomakkeella. www.kela.fi/kuntoutus Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena (KKRL 12 §) Neurologinen palvelulinja • Yksilöllisiä jaksoja myönnetään ensisijaisesti työikäisille henkilöille, jolloin tavoitteena on työkyvyn parantaminen tai palauttaminen. Kuntoutusjaksoja voidaan myöntää myös iäkkäämmille hakijoille, kun tarve on hyvin perusteltu. Kuntoutujalla on oltava diagnosoitu sairaus tai vamma, jonka aiheuttamaan toimintakyvyn heikentymiseen kuntoutuksella voidaan vaikuttaa (lääkärin B-lausunto). Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona. • Hakemukseen voidaan kirjata asiakkaan toivomus ja/tai työryhmän suositus siitä, missä kuntoutusjakson halutaan toteutuvan. • Kuntoutusta voidaan myöntää max 15 arkipäivää. Kuntoutus voi toteutua avomuotoisena tai laitosmuotoisena jaksona. • Kuntoutusjaksoon voi hakea perustellusta syystä päätöstä myös omaiselle (max 5 vrk). • Kuntoutusta haetaan Kelan KU 132 -lomakkeella. www.kela.fi/kuntoutus Vakuutusyhtiön maksusitoumuksella Voit hakeutua kuntoutukseen erityisesti, jos sinulla on tapaturman tai liikennevahingon pohjalta syntynyt aivovamma tai monivammatilanne tai selkäydinvamman seurauksena alaraajojen halvaus ja osittainen yläraajahalvaus. Laitosmuotoisen kuntoutuksen tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on arvioida kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset. Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy. Itse maksaen: Kuntoutustarpeen mukaan räätälöity kuntoutusjakso alkaen 5 vuorokaudesta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Tarjouksen tekemistä ennen tarvitsemme riittävät tiedot kuntoutustarpeesta ja toimintakyvystä (esim. viimeisin lääkärin lausunto, terapialausuntoja). Lisätiedot ja tarjouspyyntö: Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi Jonna Heimonen Vetrea Iisalmi, palveluvastaava p. 040 136 1544 jonna.heimonen@vetrea.fi Tiina Pitkänen VetreaNeuron, asiakaspalvelupäällikkö (Kuopio) p. 050 414 5007 tiina.pitkanen@vetrea.fi

Kurssimuotoiseen kuntoutukseen hakeminen:

Hae Kelan kurssia lomakkeilla KU 132 harkinnanvaraisena kuntoutuksena tai KU 104 vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutustarve on todettu. Voit hakea yhtä kurssia kerrallaan. Saat enemmän tietoa valintakriteereistä, omaisten osallistumisesta, sisällöstä ja jaksotuksesta kunkin kurssin kurssiesitteestä, jotka löydät palvelukuvausten yhteydestä. Kursseilla, joissa on esivalinta, hakemus lähetetään Vetrealle, josta esivalintapäätös toimitetaan Kelalle. Lopullisen päätöksen kurssille osallistumisesta tekee Kela. Kurssit, joilla ei ole esivalintaa, hakemus lähetetään Kelalle. Myönteinen kurssipäätös tulee sinulle kotiin ja kurssityöryhmälle Vetreaan. Mahdollisia vapaita paikkoja voit tiedustella Vetrealta tai Kelalta. Vapaat paikat näkyvät myös kurssikohtaisissa tiedoissa. Hakuaika päättyy yleensä 1,5 kk ennen kurssin alkua, mutta mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella kurssikeskuksesta hakuajan päätyttyäkin. Lisätietoja: Vetrea kurssikalenteri www.kela.fi/kuntoutus  

Avoterapiaan hakeutuminen

Terveydenhuollon maksusitoumuksella Vetrea Iisalmen, Vetrea Joensuun ja VetreaNeuronin avoterapiapalvelut täydentävät julkisen terveydenhuollon palveluita. Voit tulla avoterapiaan julkisen terveyden huollon (terveyskeskus tai sairaala) lähetteellä ja maksusitoumuksella. Tällöin avoterapia toteutuu yleensä välittömästi laitosmuotoisen hoidon tai kuntoutuksen päätyttyä ja edistää toimintakykyäsi palattuasi kotiin. Avoterapia voi toteutua terveydenhuollon maksusitoumuksella myös yli 65-vuotiaille, kun sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (KKRL 9§) alle 65-vuotiaille Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Toimita kuntoutushakemuksesi ja julkisen terveydenhuollon yksikön tekemä kuntoutussuunnitelma Kelaan. Voit valita avoterapian toteutuspaikaksi Vetrea Iisalmen, Vetrea Joensuun tai VetreaNeuron Kupolin ja kirjata sen hakemukseesi. Terapiat voivat toteutua tarpeesi mukaan joko terapiatiloissamme tai arkiympäristössäsi. www.kela.fi/kuntoutus Vakuutusyhtiön maksusitoumuksella Avokuntoutukseksesi tarpeen arviointi tapahtuu hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikössä eli käytännössä siinä yksikössä, jossa hoitovastuu on. Hoitovastuussa olevan yksikön tehtävänä on kartoittaa kuntoutuksen tarve ja laatia sen pohjalta kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma toimii maksusitoumuspyyntönä vakuutusyhtiöön, joka laatii kuntoutussuunnitelman pohjalta kuntoutusta varten tarvittavat maksusitoumukset. Jotta kuntoutukseen ei tule katkoksia, uusi kuntoutussuunnitelma tulee toimittaa vakuutusyhtiöön hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen kuin edellinen suunnitelma päättyy. Itse maksaen Voit hakeutua fysio- ja toimintaterapiaan omakustanteisesti ilman lääkärin lähetettä tai lääkärin lähetteellä. Terapia voi toteutua Vetrea Iisalmessa, Vetrea Joensuussa, VetreaNeuronissa tai VetreaNeuron Kupolissa, Kuopiossa. Fysioterapia Ota yhteyttä, jos sinulla tai läheiselläsi on tarve ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä tai edistää fyysistä toimintakykyäsi ammattilaisen ohjauksessa. Räätälöimme sinulle tarpeisiisi vastaavan fysioterapiajakson ja kotiharjoitteluohjelman. Lue lisää: Fysioterapia Toimintaterapia Ota yhteyttä, jos sinä tai läheisesi tunnet epävarmuutta kotona selviytymisessä, kaupassa käymisessä, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisessa, asioiden hoitamisessa tai asioinnissa. Toimintaterapia mahdollistaa arjen toimintojen harjoittelemisen tavoitteellisesti ammattitaitoisen toimintaterapeutin ohjauksessa. Lue lisää ja ota yhteyttä: Toimintaterapia Lue lisää Vetrea kuntoutuspalveluista
Tarjoamme yksilöllistä tukea ja valmennusta sydäntapahtuman jälkeiseen kevennettyyn harjoitteluun, aktiiviseen elämään ja säännölliseen liikuntaan, tai ennaltaehkäisevästi. Voit valita tuotevalikoimasta itsellesi ja elämäntilanteeseesi sopivimman tuotekokonaisuuden. Yksilöllinen sydänkuntoutus vahvistaa sydäntäsi turvallisesti liikuntaharjoitteiden avulla sydänkuntoutukseen erikoistuneen fysioterapeutin valvonnassa. Kliininen rasituskoe 200,- Rasituskoe tehdään kunnon kartoittamiseksi, koe ei ole diagnostinen, vaan siinä selvitetään sydämen toimintaa kuormituksessa. Rasituskoe mahdollistaa turvallisen, riittävän intensiivisen ja henkilökohtaisen harjoitusohjelman laatimisen. Sydämen starttipaketti 180,- (rasituskoe tehty, sis. 3 fysioterapeutin tapaamista) 1. Tapaaminen (90 min) sisältää haastattelun, tavoitteen määrittely, arviointia tukevat mittaukset sekä Custo Cardio -harjoittelun opastus / aerobisen harjoitusohjelman laadinta rasitus-EKG:n perusteella. 2. Tapaaminen (90 min) sisältää aerobisen harjoittelun Custo Cardio –ohjelmalla sekä lihaskunnon harjoitusohjelman laatimisen. Tämän jälkeen voi aloittaa Sydänryhmissä. 3. Tapaaminen (60 min) tavoitteen seurantakerta, sovitaan tavoitteeseen nähden sopivan ajan päähän, arvioinnin tueksi tarvittavat mittaukset, palveluohjaus tarvittaessa muualle jatkoon. Sydänryhmä (edellyttää starttipaketin kahden ensimmäisen tapaamisen käymistä) 10 kerran kortti 300,- (sis. ALV) rajaton kuukausikortti sydänryhmään 150 ,-/kk (sis. ALV) EKG-seurannassa aerobista harjoittelua 20-30 min. sekä kuntosaliharjoittelua henkilökohtaisen harjoitusohjelman mukaisesti Sydämen tsemppipaketti 95,-/kk (sis. ALV) Sykeseurantaan, mobiilisovellukseen ja harjoituspäiväkirjaan perustuvaa henkilökohtaista ohjausta kerran viikossa Lue lisää: Uskalla käyttää sydäntäsi Kuntoutusylilääkärin mietteitä sydänkuntoutuksesta Katso asiakastarinamme sydänkuntoutuksesta Kysy lisää: Jonna Heimonen Palveluvastaava, ft, TtM puh. 040 136 1544 jonna.heimonen@vetrea.fi  
Allasterapia on fysioterapiaa, jota toteutetaan altaassa tai muussa vastaavassa ympäristössä. Veden terapeuttiset ominaisuudet ja monipuoliset liikekokemukset tukevat kehonhallinnan kehittymistä sekä tuovat tietoisuutta omasta kehosta ja liikkeistä. Vedessä toimimisella on useita hyötyjä, esimerkiksi veden vastus ja sen kannatteleva vaikutus. Veden hydrostaattinen paine myös vähentää turvotusta ja kipua. Allasterapian avulla kuntoutuja saa positiivisen ja kivuttoman kokemuksen, josta saatu onnistumisen tunne vaikuttaa positiivisesti myös hänen arkeensa. Allasterapia sopii sinulle, kun maalla liikkumisesi on hidasta tai hankalaa, esim. neurologisen sairauden, lihasheikkouden, niveloireiden tai kivun takia. Altaassa voit harjoittaa tasapainoa, lihasvoimaa, liikeratoja ja nivelten liikkuvuutta tehokkaasti veden paineen tukemana ja vastuksen tehostamana. Allasterapian tavoitteita ovat mm. liikkuvuuden, tasapainon ja koordinaation lisääminen, kävelyn tukeminen, lihasvoiman ja -kestävyyden lisääminen ja aerobisen kapasiteetin parantaminen. Allasterapia voi myös vähentää stressiä. Fysioterapeuttimme Kuopiossa: Jaana Hartikainen Kirsi Jonninen Satu-Mari Kokko-Aro Maija Lopperi Virpi Muhonen Taija Pihavaara-Turunen Teemu Pöllänen Anne Ruokonen Tanja Tuppurainen Katja Vainikainen Fysioterapeuttimme Joensuussa: Sanna Ikonen-Kontturi Leena Jaatinen Pirkko Pennala Tommi Pesonen Sakari Salmela Jane Sissonen Tarja Wrange Fysioterapeuttimme Iisalmessa: Jenniina Katainen Jonna Heimonen (sijaisena Anniina Aalto) Marja Jaakonsaari (sijaisena Saara Nikula) Sanna Kauppinen Riitta Kettunen Kirsi Makkonen Erika Kiljander Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Satu-Mari Kokko-Aro VetreaNeuron, avoterapiatoiminnan esimies p. 050 324 0510 vetreaneuron@vetrea.fi Jonna Heimonen Vetrea Iisalmi, palveluvastaava p. 040 136 1544 jonna.heimonen@vetrea.fi Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi Lue lisää: Fysioterapia Toimintaterapia  
Fysioterapian tavoitteena on auttaa sairastunutta tai vammautunutta henkilöä saavuttamaan paras mahdollinen fyysisen toimintakyvyn taso. Fysioterapiassa etsitään ratkaisuja, jotta omassa arjessa toimiminen ja liikkuminen olisivat mahdollisimman sujuvia itsenäisesti tai avustettuna. Voit hakeutua fysioterapiaan erilaisten fyysisen toimintakyvyn ongelmien takia. Esimerkiksi tasapainon tai lihasvoimien heikkenemiseen voidaan vaikuttaa ohjatulla harjoittelulla. Erityisosaamisemme on neurologisen oireiston tai sairauden aiheuttamassa terapia- ja ohjaustarpeessa. Tällöin diagnoosinasi voi olla aivoverenkiertohäiriö ja sen aiheuttamat halvausoireet tai lihas- ja ääreishermostosairaus, ALS, MS, Parkinson, CP-vamma, aivovamma tai paraplegia (alaraajahalvaus). Harjoittelussa voimme hyödyntää painokevennettyä kävelyharjoittelua (Lokomat -kävelykuntoutus (VetreaNeuron), juoksumatto, kävelyrata), pelillisiä kuntoutusmenetelmiä, monipuolisia kuntosalilaitteita, tasapainoratoja sekä useita pienvälineitä. Tarjoamme fysioterapiaa sekä kelan avoterapiana että itse maksettuna fysioterapiana. Kelan avoterapia-asiakkaitamme palvelevat Kuopiossa fysioterapeuttimme: Jaana Hartikainen Kirsi Jonninen Satu-Mari Kokko-Aro Maija Lopperi Virpi Muhonen Taija Pihavaara-Turunen Teemu Pöllänen Anne Ruokonen Tanja Tuppurainen Katja Vainikainen Fysioterapeuttimme Joensuussa: Sanna Ikonen-Kontturi Leena Jaatinen Pirkko Pennala Tommi Pesonen Sakari Salmela Jane Sissonen Tarja Wrange Fysioterapeuttimme Iisalmessa: Jenniina Katainen Jonna Heimonen (sijaisena Anniina Aalto) Marja Jaakonsaari (sijaisena Saara Nikula) Sanna Kauppinen Riitta Kettunen Kirsi Makkonen Erika Kiljander Ota yhteyttä! Jonna Heimonen Vetrea Iisalmi, palveluvastaava p. 040 136 1544 jonna.heimonen@vetrea.fi Satu-Mari Kokko-Aro VetreaNeuron, palveluesimies puh. 050 324 0510 satu-mari.kokko-aro@vetrea.fi Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi Sari Pasanen VetreaNeuron Kupoli, palveluesimies p. 050 573 0045 sari.pasanen@vetrea.fi Lue lisää: Allasterapia Toimintaterapia    

Kela-avoterapiat

Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa, työelämään palaamisessa tai sinne siirtymisessä.

Kela-avoterapia lisää yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten asioiden tekemisen kotona, kuntoutuksessa tai työssä. Toteutamme Vetrea Iisalmessa, Vetrea Joensuussa, VetreaNeuronissa sekä  VetreaNeuron Kupolissa Kelan vaativan kuntoutuksen avoterapioita. Terapioihin voi hakeutua myös muiden tahojen (esim. vakuutusyhtiöt, terveydenhuolto) maksusitoumuksilla tai itse maksaen. Hae kuntoutukseen: https://www.vetrea.fi/palvelut/hae-vetrean-kuntoutukseen/
Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea asiakkaan toiminnallisuutta ja parantaa hänen elämänlaatuaan. Terapiassa voidaan edistää erilaisia itsenäisempään elämään vaadittavia taitoja ja ylläpitää toimintakykyä. Terapiamenetelminä ovat tällöin mm. arjen päivittäisten toimintojen harjoittelu, käden toimintaa edistävä harjoittelu ja pelilliset menetelmät. Toimintaterapia tukee myös työhön paluuta ja työkykyä. Kela-kuntoutuksena toteutettava toimintaterapia voidaan toteuttaa kotona, työpaikalla tai muussa arjen ympäristössä sekä kuntoutuspoliklinikallamme. Toimintaterapia voidaan toteuttaa myös etäterapiana. Vetrean toimintaterapeuteilla on vahva osaaminen ja kokemus aikuisten toimintaterapian toteuttamisesta sekä lähellä asiakasta että etäterapiana. Erityisosaamisemme kohdentuu neurologiseen toimintaterapiaan. Toimintaterapeuttimme Kuopiossa: Pia Auraniemi Linda Hartikainen Auli Miettinen Sari Pasanen
Ulla Pesonen Arja Remes Kaikki asiantuntijamme Ota yhteyttä ja tule tutustumaan! Satu-Mari Kokko-Aro VetreaNeuron, palveluesimies puh. 050 324 0510 vetreaneuron@vetrea.fi Sari Pasanen VetreaNeuron Kupoli, palveluesimies p. 050 573 0045 sari.pasanen@vetrea.fi Marjukka Mustonen Vetrea Joensuu, palveluesimies p. 040 136 0702 marjukka.mustonen@vetrea.fi Lue lisää: Allasterapia Fysioterapia  
Sinulle työeläke- ja vakuutusyhtiön asiakas, jolla on vaikeuksia jatkaa työelämässä tai palata sinne.
Hakuohjeet: Tiedustele sinulle sopivinta palvelua työeläkeyhtiöstä. Hakemuslomakkeen saat työeläkelaitoksestasi tai voit täyttää sen myös sähköisesti. Liitteeksi kuntoutushakemukseen tarvitset lääkärinlausunnon terveydentilastasi eli B-lausunnon. Ja jos olet työntekijä, tarvitset työnantajan kirjoittaman selvityksen työstäsi. Toimita hakemus omaan työeläkelaitokseesi. Vakuutusyhtiö määrittelee sinun yksilöllisen tarpeesi mukaiset palvelut: 1. Alkukartoitus Tavoitteena on kokonaistilanteen arviointi, minkä pohjalta selvitetään keinot ja mahdollisuudet, joiden avulla pystyt palaamaan työelämään. Selvitämme kuntoutuksen oikea-aikaisuuden ja sopivan ajankohdan ottaen huomioon oman käsityksesi tilanteesta. Palvelu sisältää 1-2 käyntikertaa. Asiantuntijoina ovat työhönvalmentajat ja sosiaalityöntelijät/sosionomit. Palvelusta tehdään lyhyt yhteenveto vakuutusyhtiölle. 2. Työhönpaluun suunnitelma Tavoitteena on laatia terveydentilasi ja yksilölliset tarpeesi huomioiva työhönpaluun suunnitelma joko omaan työhön, uuteen ammattiin tai koulutukseen. Suunnitelman laatiminen sisältää työ- ja uraohjausta, soveltuvien työ- ja koulutusvaihtoehtojen kartoittamista, tarvittaessa myös konkreettista tutustumista niihin. Suunnitelma laaditaan 2 - 6 käyntikerran aikana. Työparina työhönvalmentaja ja sosionomi tai sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa suunnitelman laatimiseksi toteutetaan lisäselvitykset tilaajan kanssa sovitun erillisen hinnaston mukaisesti, esim. erikoislääkärin konsultaatio, psykologin oppimiskykytestit tai toimintaterapeutin tutkimus. Suunnitelmasta tehdään kirjallinen yhteenveto, joka sisältää arvion tilanteestasi ja tuen tarpeestasi sekä omista tavoitteistasi. 3. Työkokeilu Tavoitteena on, että sinä löydät työkokeilupaikan työn soveltuvuuden selvittämiseksi. Työkokeilua voi olla myös omalla työpaikalla tehtävä työ uusissa tehtävissä. Työhönvalmentaja tukee sinua koko prosessin ajan ja varmistaa suunnitelmien toteutumisen. Sinä saat konkreettista tietoa ammatillisista vaihtoehdoista, toimeentulosta ja käytännön apua työhön paluuseen liittyvien asioiden hoitamiseen. Autamme sinua työkokeilupaikan etsimisessä, verkostoyhteydenotoissa ja tutustumiskäynneissä. Työkokeilun aikana saat tietoa sopivatko uudet tehtävät sinulle. Työkokeilun pituus määräytyy yksilöllisesti. Työhönvalmentaja auttaa sinua työkokeilusopimuksen tekemisessä. Tutustu myös: Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys, Kelan työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus

Ota yhteyttä!

Vetrea Iisalmi puh. 040 136 1544  

Ammatillinen kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa, työelämään palaamisessa tai sinne siirtymisessä.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että voit jatkaa työelämässä mahdollisimman pitkään ja voit hyvin työssäsi. Voit hakea ammatillista kuntoutusta, jos sairaus tai vamma vaikeuttaa työsi tekemistä tai olet vaarassa jäädä työkyvyttömäksi. Voit hakea kuntoutusta, vaikka olet määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli saat kuntoutustukea. Kuntoutus edistää työhön paluutasi.

Veteraaneille

Sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on meille kunniatehtävä.

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi palvelumme tuovat virkistystä henkiseen jaksamiseen. Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita samanlaisen elämäntarinan kokeneita.

Kehitysvammaisille

Täyttä ja monipuolista arkea yhdessä tehden, yksilöllisyys ja erilaisuus huomioiden.

Turvallinen ja virikkeellinen asumisympäristö mahdollistaa mielekkään arjen kehitysvammaisille asukkaillemme. Palvelukodeissamme eletään täyttä ja monipuolista arkea yhdessä tehden, yksilöllisyys huomioiden ja erilaisuus hyväksyen. Palveluissamme huomioimme sinun yksilölliset palveluntarpeesi, mieltymyksesi ja toiveesi. Arjesta räätälöidään mielekäs kokonaisuus, jossa huomioidaan sinun kokonaisvaltainen hyvinvointisi. Pääset myös vaikuttamaan omalta osaltasi palvelukodin arkeen säännöllisesti pidettävissä asukaspalavereissa. Vetrean päivätoimintaryhmistä löytyy arkeen mielekästä tekemistä ja uusia virikkeitä. Päivätoiminnassa pääset yhdessä muiden kanssa tekemään ja kokemaan monipuolisesti suunniteltua virikkeellistä toimintaa. Lue Vetrea Linnamäentien ryhmäkodin asukkaiden asiakastarinat: Laulava partiolainen Rennon asenteen nuorukainen Rokkaava puuhamies

Mielenterveyskuntoutujille

Yhteisöllisyyttä, apua ja tukea mielenterveyskuntoutujille.

Mielenterveyskuntoutujien palvelukodeissa korostuu yhteisöllisyys. Yhdessä päivää suunnittelemalla ja tekemällä arjesta muodostuu mielekäs kokonaisuus. Laadimme kanssasi yksilöllisesti suunnitellun päiväohjelman, jossa huomioimme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä. Saat meiltä tarvitsemasi avun ja tuen, jonka tarvetta arvioimme yhdessä säännöllisesti. Vetrean palveluissa pääset osallistumaan monipuoliseen viriketoimintaan, joka virkistää mieltä ja ylläpitää sosiaalisia taitoja. Pääset myös vaikuttamaan yhteisösi toimintaan ja arjen suunnitteluun säännöllisesti pidettävien asukaskokouksien kautta.

Vammautuneille - VetreaElo

Mielekästä ja täyttä arkea, esteetöntä ja kodikasta tunnelmaa.

VetreaElo -palvelukodit ovat tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat vammautuneet tapaturmaisesti tai neurologisen sairauden seurauksena. Asukkaaksi voi hakeutua akuutin kuntoutusvaiheen jälkeen tai myös muista palveluyksiköistä.
Tutustu VetreaElo -palvelukodin tiloihin: https://youtu.be/YHkrOskDLaA Katso asukkaamme Juuson tarina kuntoutumisesta: https://youtu.be/_6htUT6V1sc

VetreaElo -konsepti on luotu asukkaiden tarpeet tarkasti huomioiden

 • Mahdollisuus elää omannäköistä, hyvää elämää Muuttunut elämäntilanne asettaa arjelle uudet vaatimukset. VetreaElo tulee vastaamaan asukkaidensa tarpeeseen pysyvästä kodista, joka muokkautuu vamman tai sairauden kehityksen mukaan. Asunto tuntuu kodilta, kun rakennusvaiheessa voi vaikuttaa värivalintoihin ja tutustua tiloihin sekä suunnitelmiin etukäteen. Mielestämme hyvä elämä rakentuu siitä, että saa harrastaa ja elää omannäköistään arkea – joka päivä.
 • Esteettömät, kauniit tilat luonnonläheisessä ympäristössä Palvelukodin sisäilmeen ja elämyksellisen ympäristön on suunnitellut tunnettu kuopiolainen arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo. Rakennuksissa valoisuus, väljyys ja miellyttävän rauhalliseksi luotu äänimaailma yhdistyvät omaleimaiseen suunnitteluun. Tilojen viihtyisyys ja toimivuus kulkevat käsi kädessä. Luontokokemuksen voi kokea myös sisätiloissa sekä ympäröivää luontoa on mahdollista ihastella ja tarkastella myös menemättä ulos.
 • Moniammatillinen hoitotiimi tukena VetreaElo-palvelukonseptissa korostuvat Vetrean palvelun kulmakivet; laatu ja vaikuttavuus. Kuntoutamme, aktivoimme ja kuljemme ihmisen rinnalla huolehtien ja huomaten. Vetrean valtakunnalliseen moniammatilliseen tiimiimme kuuluu terapeutteja, kuntoutuksen ja terveyden asiantuntijoita, lääkäreitä ja hoitajia. Heidän avullaan asiakkaamme voi suunnitella itselleen juuri omiin tarpeisiinsa sopivan kuntoutuksen sisällön.
 • Teknologia apuna Käytämme toimintamme tukena uusinta teknologiaa edesauttamaan asukkaidemme hyvinvointia.

VetreaElo -perheeseen kuuluu palvelukoteja ympäri Suomea

VetreaElo Olavi, Savonlinna VetreaElo Martti, Jyväskylä VetreaElo Alvar, Jyväskylä VetreaElo Veera, Lappeenranta VetreaElo Maria, Kuopio VetreaElo Veikko, Lahti VetreaElo Albert, Porvoo VetreaElo Einar, Kangasala VetreaElo Venny, Tuusula VetreaElo Eeli, Kempele Lue lisää elämästä VetreaElo -talossa: VetreaElo Mariassa kodinomaista rivitaloelämää Tuomme arkeesi paitsi apua, myös hymyä ja läsnäoloa!  

Ikäihmisille

Kodikkaat asumispalvelut ja virikkeellinen päivätoiminta tuovat arkeen elämänlaatua ja vaihtelua.

Turvalliset ja kodikkaat hoivapalvelut sekä ammattitaitoinen henkilökunta takaavat hyvän ja turvallisen asumisen ikäihmisille. Kun tarvitset apua, tukea ja hoivaa, tarjoaa Vetrea asumispalvelut kodin juuri sinulle. Suunnittelemme ja toteutamme palvelun siten, että yksilölliset tarpeesi ja toiveesi tulevat huomioiduksi. Tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen, virikkeellinen ja arvokas palvelu ikäihmisille. Ymmärrämme ikäihmisen tarpeita kokonaisvaltaisesti. Meillä pääset osallistumaan oman hoitosi suunnitteluun yhdessä läheistesi kanssa. Huomioimme palveluissamme sinun ja omaistesi tarpeet ja toiveet. Kuntouttavalla ja asiakaslähtöisellä hoitotyöllä sekä lämminhenkisellä kanssakäymisellä edistämme aktiivisuuttasi, osallisuuttasi ja omatoimisuuttasi. Tuomme arkeesi paitsi apua, myös hymyä ja läsnäoloa! Tarjoamme asukkaiden arkeen elämänlaatua, virikkeitä ja vaihtelua. Keskustelemme, muistelemme, askartelemme ja leivomme yhdessä. Seuraa asumispalveluidemme elämää Facebook-kanavallamme: @VetreaAsumispalvelut.
Ravitsemus liittyy olennaisesti diabetekseen, liikapainoon, metaboliseen oireyhtymään ja moneen muuhun sairauteen. Ruokavaliota voi tarkistuttaa muutenkin. Esimerkiksi oman ruokavalion riittävyys ja syömistapojen sujuvuus kannattaa tarkistuttaa säännöllisesti. Ravitsemusterapia antaa käytännön neuvot ravintoon ja syömistapoihin liittyviin muutoksiin. Ravitsemusterapeutti valmentaa sinut tai työyhteisösi terveellisiin ruokailutapoihin:
 • ravitsemusterapeutin vastaanotto
 • ruokaremontti
 • ryhmät, esim. painonhallinta
 • luennot ja koulutukset
 • ravitsemusterapia-koulutuspäivät
 • ravitsemusterapeutin työpäivä
Vastaanotolla ja ruokaremontissa tapahtuva neuvonta on henkilökohtaista ja sisältää mm. käytännönläheisiä ja yksityiskohtaisia ohjeita ruokavalion toteuttamiseen. Ruokaremonttiin sisältyy lisäksi ruokapäiväkirja-analyysi. Ryhmätapaamiset, luennot ja koulutukset suunnitellaan aina tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
Hieronnalla rentoutetaan jännittyneitä ja kireitä lihaksia, jotka ovat voineet syntyä työstressin, huonojen työasentojen tai liikuntaharjoitusten vaikutuksesta. Valitse osa-, puoli- tai kokohieronta osaavan hierojan käsissä. Klassinen hieronta rentouttaa, lisää lihasten joustavuutta sekä helpottaa kiputiloja. Se laukaisee lihaskireyttä ja vilkastuttaa aineenvaihduntaa.
Jalkahoidossa jalat pehmitetään hemmottelevalla, tuoksuvaa kylpyöljyä sisältävällä jalkakylvyllä. Jalkahoidossa jalkojen kunnosta ja asiakkaan toiveista riippuen jalkojenhoitaja hoitaa varpaiden kynnet sekä jalkaterien erilaiset ihomuutokset, esim. kovettumat. Hoidon aikana jalkojenhoitaja ohjaa ja neuvoo jalkojen omahoidossa. Tarvittaessa jalkojenhoitaja valmistaa myös jalkaterän alueen kuormitusta tasaavia kevennyksiä. Mahdolliset haavahoidot toteutetaan yhteistyössä hoidostasi vastaavan lääkärin ja hoitajan kanssa. Vetrea Iisalmessa palvelee jalkojenhoitaja, Joensuussa jalkojenhoitaja sekä jalkaterapeutti. Teemme jalkojenhoitoa myös kotikäyntinä. Lue asiantuntija-artikkeli jalkojen hoidon merkityksestä: Jalkojen hoidon merkitys osana yleistä terveydenhoitoa
Vetrean fysioterapeutit auttavat, kun tarvitset ammattilaisen apua ja ohjausta. Fysioterapian keinoin voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä ja hoitaa erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja vammoja sekä ylläpitää toimintakykyä. Fysioterapia tuo helpotusta erilaisiin särkyihin ja kiputiloihin, myös akuuteissa tilanteissa. Fysioterapia auttaa pysymään toimintakykyisenä iän karttuessa sekä tapaturman tai leikkauksen jälkeisessä arjessa. Erilaisten sairauksien tai vammautumisen yhteydessä fysioterapialla ennaltaehkäistään lihasten surkastumista ja jäykistymistä. Teemme yhteistyötä myös Kelan kanssa ja tarjoamme Kela-kuntoutuksena vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja avoterapiaa. Fysioterapian sisältö muovautuu aina tutkimisen, testauksen ja syiden selvittämisen kautta yksilölliseksi suunnitelmaksi. Fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti terveydentila, toimintakyky, elämäntilanne ja ympäristötekijät. Ohjaus voi sisältää kuntosaliharjoittelua, allasohjausta sekä lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa edistäviä harjoituksia. Valmennamme myös itsehoitoon yksilöllisen harjoitteluohjelman avulla. Vetrean fysioterapiatilat ovat esteettömät, joten esimerkiksi pyörätuolilla pääsee liikkuminen sujuvasti. Käytössä on monipuolinen HUR-kuntosali, polkulaitteet ja seisomatelineet sekä kävelyvaljaat kevennettyyn kävelyharjoitteluun. Kipujen ja turvotusten hoitoon tarjoamme manuaalista fysioterapiaa, lymfaterapiaa, LPG-hoitoa sekä muita fysikaalisia hoitoja, kinesio-teippauksia sekä Venosan -tukisukkia ja hihoja. Fysioterapiaan voit tulla joko lääkärin lähetteellä tai ilman. Kela korvaa osan lääkärin lähetteellä tulevan asiakkaan hoidosta. Fysioterapiaa tarjoamme Vetrea Iisalmessa, VetreaNeuron Kupolissa, VetreaNeuronissa ja Vetrea Joensuussa. MDT-terapia Niskan, selän ja nivelten kiputiloja ja toimintahäiriöitä tutkitaan ja hoidetaan MDT– menetelmällä. MDT—mekaaninen diagnostisointi ja terapia alkaa asiakkaan oirekuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä tarkkaillaan oireiden käyttäytymistä suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan ja nivelten liikkeisiin tai pitkäkestoisiin asentoihin. Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen harjoitusohjelma, jota hän tekee sekä terapeutin ohjauksessa, että itsenäisesti. MDT-terapiaa tarjoamme Vetrea Iisalmessa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää!
Vetrean valmennus koostuu erilaisista työhyvinvointia tukevista teemoista, joita ovat tuki- ja liikuntaelimistön kunto, ravinto ja liikunta. Tarjoamme myös valmiita valmennuspaketteja työstressin hallintaan, selkärangan huoltoon tai yhteiseen työhyvinvointipäivään. Työergonomia, oikeanlainen ravinto, itsehoitoharjoitukset, omien voimavarojen tunnistaminen, stressinhallinta ja lihashuolto tulevat työhyvinvointivalmennuksissa tutuiksi. Työhyvinvointivalmennuksen sisältö suunnitellaan yrityksen ja työporukan tarpeiden mukaan. Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaista tyky-toimintaa.
Tavoitteena on kotona asumisen, elämänlaadun ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelu on tarkoitettu sinulle,
 • joka olet juuri miettimässä kotiavun tarvetta selviytyäksesi päivittäisistä toimistasi.
 • jonka kotihoidon tarve on lisääntynyt.
 • joka olet juuri kotiutunut sairaalasta ja tarvitset kuntoutusta ja apua kotiin.
 • joka tarvitset tukea omaishoitajana toimiessasi – ohjaus ergonomiassa, apuvälineiden käytössä sekä oman terveyden ja jaksamisen huomioimisessa.
 • joka haluat kuntoutuspalvelua kotiin.
Kotikuntoutus on ennaltaehkäisevää kotiympäristössä tapahtuvaa kuntoutusta yhteistyössä sinun ja omaistesi sekä kotipalveluhenkilökunnan kanssa. Kotikuntoutuksen toteutus on itsenäisen selviytymisen tukemista, arjen toimintojen harjoittelua ja sinulle merkityksellisten asioiden tekemistä. Kotikuntoutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeidesi mukaan ja sitä toteuttavat eri ammattialojen asiantuntijat kuten fysioterapeutit, lähihoitajat ja sairaanhoitajat. Tarvittaessa kotikuntoutukseesi liitetään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittauksia ja testejä, kuten verenpaineen tai verensokerin mittaaminen, muistitesti ja tasapainotesti. Kotikuntoutuksen alussa tehdään alkuarviointi, jonka pohjalta asetetaan yksilölliset tavoitteet, suunnitellaan toteutusaikataulu sekä sisältö. Tavoitteiden saavuttamista seurataan koko kotikuntoutuksen ajan ja lopussa tehdään loppuarviointi.

Oman terveyden ylläpito

Edistämme hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi kattavilla terveys- ja hyvinvointipalveluillamme.

Terveys- ja hyvinvointipalvelut lisäävät yksilön tai työyhteisön elämänlaatua ja -hallintaa, palauttamalla ja ylläpitämällä toimintakykyä. Vetrea mahdollistaa itselle merkityksellisten asioiden tekemistä, kotona, kuntoutuksessa tai työyhteisön kanssa yhdessä.
Yleinen terveydentilan tarkastus on lääkärin suorittama sotainvalidin kokonaisterveydentilantarkastus, joka sisältää määritellyt tutkimukset. Valtiokonttori kustantaa sen vuosittain vähintään 10 %:n sotainvalidille. Sotainvalidille voidaan varata erikoistutkimusaika silloin, kun tarvitaan selvitys jonkun uuden oireen tai epäillyn sairauden tutkimiseksi. Edellytyksenä erikoistutkimukseen on vähintään 10 % työkyvyttömyysaste ja lääkärin lähete tai tutkimusmääräys. Tutkimukseen haetaan etukäteen maksusitoumus Valtiokonttorilta.
Sotainvalidien neuvontapalvelun tarkoituksena on opastaa, auttaa ja tukea sotainvalideja sekä heidän puolisojaan ja leskiään ratkaisemaan oma elämäntilanteensa siten, että he voivat selviytyä kotonaan mahdollisimman pitkään. Neuvontapalvelun työntekijät avustavat sotilasvammalain mukaisen korvausturvan ajan tasalla pitämisessä, etuisuuksien hakemisessa, tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä sekä apuvälinehankinnoissa. Työskentelemme yhteistyössä omaisten, sotainvalidiosastojen, Valtiokonttorin sekä tarvittaessa kunkin paikkakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden sidosryhmien kanssa. Asunnon muutostöiden osalta tehdään yhteistyötä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojan kanssa. Neuvontapalvelu auttaa kuntoutushakemusten tekemisessä myös veteraaneja puolisoineen sekä lottia. Neuvontapalveluun kuuluvat sotainvalidiosastot: Iisalmi (Sukeva) · Juankoski (Säyneinen) · Kaavi · Keitele · Kiuruvesi · Kuopio (Karttula) · Lapinlahti · Leppävirta · Maaninka · Muuruvesi · Nilsiä · Pielavesi · Pyhäjärvi · Rautalampi · Rautavaara · Siilinjärvi · Sonkajärvi · Suonenjoki · Tervo · Tuusniemi · Varpaisjärvi · Vehmersalmi · Vesanto · Vieremä. Heinävesi · Ilomantsi · Joensuu · Juuka · Kitee · Kontiolahti · Lieksa · Liperi · Nurmes · Outokumpu · Polvijärvi · Rääkkylä · Tohmajärvi · Valtimo
Ympärivuorokautisen hoidon avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan toimintakykyä, hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua. Hoidossa korostuu itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Määräaikaisen ja jaksottaisen hoidon tavoitteena on tukea kotona pärjäämistä. Intervallihoidossa asiakas asuu vielä osittain kotona. Kotona ja palveluyksikössä olo vuorottelevat asiakkaalle tehdyn yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Intervallihoito on suunnitelmallista toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää hoitoa. Päivätoiminta on palvelumuoto, jonka avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta, omatoimisuutta ja kotona selviytymistä. Yksilöllistä hoitotyön suunnitelmaa toteutetaan hoitotyön keinoin. Sotainvalidien hoitopalvelut koskevat vähintään 20 %:n sotainvalidia, jolla on mahdollisuus päästä pysyvään tai intervallihoitoon, tai päivätoimintaan, jos hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona, tai tarvitsee ajoittaista tukea kotona selviytymiseen. Palvelut koskevat myös sotilasinvalideja.
Veteraanikuntoutusta voivat saada ne veteraanit, joilla on rintamatunnus. Rintamaveteraani on oikeutettu kuntoutukseen joka vuosi. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi hakea laitoskuntoutusta samanaikaisesti rintamaveteraanin kanssa, jonka tarpeen arvioi lähettävä taho. Kuntoutuksen kustantaa valtio, mutta myöntämisestä päättää oma kunta. Kuntoutusta haetaan oman paikkakunnan terveyskeskuksen kautta. Lotat ja pikkulotat hakeutuvat kuntoutukseen Lotta Svärd -säätiön kautta hakemuslomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on selvitys lottana toimimisesta. Kuntoutushakemusten teossa avustavat neuvontapalvelun työntekijät.

Sotainvalideille ja veteraaneille

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä.

Vetrealle sotainvalidien ja veteraanien elämän ja arjen helpottaminen on kunniatehtävä. Hoidon ja kuntoutuksen lisäksi palvelumme tuovat virkistystä henkiseen jaksamiseen. Vetreassa veteraanin on mahdollista solmia tärkeitä sosiaalisia kontakteja ja tavata muita samanlaisen elämäntarinan kokeneita. Toteutamme veteraanikuntoutusta Vetrea Iisalmessa ja Vetrea Joensuussa.
Ammatillinen KIILA-kuntoutus on työkykyä tukevaa ammatillista kuntoutusta ja sen tavoitteena on työkyvyn parantuminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen. KIILA-kuntoutus toteutetaan valmennuksena, joka liittyy kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemiseen. Kuntoutuksen sisällössä painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia valmennuksen onnistumiseksi. Yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on valmennuksen aikana hyvin tiivistä. KIILA-kuntoutusta toteutetaan työpaikka- ja ammattialakohtaisina kursseina. Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67–vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä käsittää myös yrittäjät. Miten hakea KIILA-kuntoutukseen? Hakeudu ensin työterveyshuoltoon tai sinua hoitavalle lääkärille. Kun olet saanut B-lausunnon kuntoutustarpeestasi, täytä ja tulosta hakemus ammatillisesta kuntoutuksesta ja postita se liitteineen Kelaan.  
Kela järjestää ja rahoittaa vaativaa lääkinnällistä avoterapiaa alle 65–vuotiaille. Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa korotettuun vammaistukeen, vaan toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Yksilöterapian tavoitteena on auttaa löytämään omat voimavarat ja kyvyt sekä vaikuttaa mahdollisuuksiin selviytyä arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntoutujan kanssa opetellaan sellaisia taitoja ja tehdään harjoitteita, joita hyödyntäen ja soveltaen kuntoutuja voi itse tai lähiverkoston tuella vaikuttaa omaan toimintakykyynsä. Kuntoutuja saa valmiuksia ja rohkeutta osallistua elinympäristössään ja yhteiskunnassa mahdollisimman täysipainoisesti. Hänelle ohjataan myös keinoja ympäristössä olevien fyysisten ja sosiaalisten esteiden vähentämiseksi. Lisäksi kuntoutuja saa innostusta toimia oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi. Terapiamuotoja ovat fysioterapia, toimintaterapia ja allasterapia. Lue lisää Kela-avoterapiasta
Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK) on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ammatinvalinnassa, urasuunnitelman teossa, alan soveltuvuuden varmistamisessa sekä työllistymisessä. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea yksilöllisesti kuntoutujan pääsyä koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille.  Kuntoutujaa tuetaan tarpeen mukaan myös sijoittumaan koko- tai osa-aikaiseksi yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi. Vetrean työhönvalmentajat tarjoavat kuntoutuksen aikana tukea myös työnantajalle ja työyhteisölle. Työkokeilu tai työhönvalmennus Vetreassa tarkoittaa suurimmaksi osaksi oikean työn tekemistä tavallisessa työpaikassa. Vetrean työhönvalmentaja tukee kuntoutujaa kaikissa vaiheissa.
Vetrea tarjoaa myös ammatillista kuntoutusselvitystä silloin, kun sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai aiheuttaa työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen lähivuosina. Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä arvioidaan erityisesti ammatillisen, mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet. Kuntoutusselvityksen toteuttamisesta vastaa Vetrean moniammatillinen työryhmä sekä lisäksi erityistyöntekijöitä kuntoutujan tarpeiden mukaisesti. Kuntoutujalle on nimetty omaohjaaja koko kuntoutusselvityksen ajaksi. Ammatillisen kuntoutusselvityksen ohjelma sisältää tarpeelliset henkilökohtaiset haastattelut ja tapaamiset sekä lisäksi se voi sisältää kuntoutukseen liittyvää ja sitä tukevaa ryhmäohjelmaa. Lisäksi kuntoutusselvitys sisältää kuntoutujan kannalta tarpeellisen verkostotyön, jonka tavoitteena on turvata hyvä kuntoutus- ja/ tai hoitoketju sekä kuntoutuksen jatkumo esimerkiksi terveydenhuollon ja/tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Ammatillinen kuntoutusselvitys voi kestää 2–12 arkipäivää ja se voidaan toteuttaa useammassa jaksossa yksilöllisen tarpeen mukaan. Selvityksen aikana laadimme ammatillisen kuntoutussuunnitelman, jonka tarkoituksena on tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa, työelämään palaamisessa tai sinne siirtymisessä.  
Vetrea järjestää Kelan vaativaa lääkinnällistä moniammatillista kuntoutusta neurologisella, tules/reuma- ja yleislinjalla henkilöille, joilla on vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa ja osallistumisessa kotona, opiskelussa, työelämässä tai muissa elämäntilanteissa. Kuntoutusta myönnettäessä toimintakykyä tarkastellaan kokonaisuutena. Kuntoutuksessa huomioidaan aiempaa yksilöllisempi tarpeiden mukainen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus sekä lähipiirin ja omaisten aktiivisuus. Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa työn tekeminen sekä selviytyminen arkielämän toimista entistä paremmin, sairaudesta tai vammasta huolimatta.
Vetrea järjestää kela-kuntoutuksena harkinnanvaraista moniammatillista yksilökuntoutusta avo– tai laitosmuotoisena.  Tavoitteena on asiakkaan työ–, opiskelu– tai toimintakyvyn ylläpitäminen tai parantaminen arkipäivän tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. Toteutamme kuntoutuksen yksilöllisesti elämäntilanteesi, tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaisesti. Toimintakykysi ylläpitäminen ja kehittäminen on meille sydämen asia. Ohjeet Vetrean järjestämään kela-kuntoutukseen hakemiseksi
Vetrean kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit ovat kela-kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja ammatillista tukea, keinoja selviytyä arjessa ja kokemusten jakamista toisten saman kokeneiden kanssa. Toinen kuntoutuja tai kuntoutusryhmä voi vertaisena olla paras tsemppaaja. Vetrea järjestää mm. seuraavia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja: Iisalmessa ja Joensuussa: Joensuussa Iisalmessa Katso lisätietoja kurssikalenterista!

Kela-kuntoutus

Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa, työelämään palaamisessa tai sinne siirtymisessä.

Olipa kuntoutustarpeesi vaativaa, lääkinnällistä, ammatillista tai työllistymistä edistävää, Vetrea tarjoaa kuntoutuspalveluja laitos- ja avomuotoisena. Toimintakykyä tarkastellaan aina kokonaisuutena ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Tarkoitus on mahdollistaa arjessa selviytymistä, työn tekemistä sekä tukea tavoitteita työelämässä jatkamisessa ja sinne palaamisessa sairaudesta tai vammasta huolimatta. Toimintakykysi ylläpitäminen ja kehittäminen on meille sydämen asia. Vetrean järjestämään Kela-kuntoutukseen pääset hakemalla Kelan lomakkeella. Kela-kuntoutus toteutetaan yksilökuntoutuksena tai ryhmämuotoisina kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseina. Kuntoutuspalvelukohtaiset hakuohjeet löydät sivuiltamme:  https://www.vetrea.fi/palvelut/hae-vetrean-kuntoutukseen/
Iän karttuessa kuntoutuksella voidaan edistää ja tukea toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua. Kuntoutuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisesti terveydentila, elämäntilanne ja ympäristötekijät. Kuntoutus sisältää mm. lääkärin tarkastuksen, fysioterapiaa, hoitoja, liikuntaryhmiä ja vesihoitoja.
Tehostettu kuntoutusjakso on tarpeen silloin, kun olet kotiutumassa sairaalasta tai terveyskeskuksen vuodeosastolta akuutin sairauden tai leikkauksen jälkeen, etkä ole vielä täysin kotikuntoinen. Tehostetun kuntoutusjakson tavoitteena on toimintakyvyn parantuminen, kotiutumisen mahdollistaminen ja kotona selviytyminen sekä itsehoitoon ohjaaminen. Kohderyhmiä ovat:
 • sairaalasta jatkohoitoon siirtyvät lonkka- ja polviproteesileikatut, jotka eivät vielä pärjää kotona.
 • sydänleikkauksesta toipuvat, jotka eivät enää tarvitse erikoissairaanhoitoa, mutta tarvitsevat lisätukea kotiutuakseen.

Vaativa kuntoutus on tarpeen silloin, kun vakava neurologinen tai tuki- ja liikuntaelinsairaus vaikeuttaa selviytymistä arkipäivän tilanteista. Fysio- ja toimintaterapian tavoitteena on toiminnallisen harjoittelun avulla palauttaa toimintakykyä, esim. painokevennetyn kävelykuntoutuksen ja tehostetun käden kuntoutuksen keinoin. Kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn kohentuminen ja elämänlaadun parantuminen. Autamme sinua löytämään motivaation ja voimavarat itsehoitoon ja hyödyntämään niitä kotona selviytymisen tukena. Kannustamme omatoimiseen harjoitteluun ja tarjoamme myös monipuolista ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Annamme sinulle ja omaisille tietoa sairaudesta, erilaisista vaihtoehdoista hoidon ja terapian suhteen sekä sosiaalietuuksista.

Yksilöllinen kuntoutus

Yksilöllinen kuntoutus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä lääkärin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa.

Tarkkaan suunniteltu kuntoutus helpottaa toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Yksilöllinen kuntoutus suunnitellaan aina sinun elämäntilanteesi mukaan ja moniammatillisena yhteistyönä lääkärin ja sairaanhoitajan sekä fysioterapian ja toimintaterapian ammattilaisten kanssa. Hae kuntoutukseen!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

 • Huomioithan, että aikajaksolla 22.12. - 3.1.2021 viestien käsittelyssä on viivettä. Kiireellisissä asioissa pyydämme olemaan suoraan yhteydessä yksiköihimme. www.vetrea.fi/yhteystiedot