Vetrean synty ja historia ovat vahvasti sidoksissa itsenäiseen Suomeen. Vuosien saatossa Vetreasta on kasvanut valtakunnallinen konserni, joka tarjoaa inhimillistä tukea elämään kaikille sitä tarvitseville.

Kuntoutus-, hyvinvointi- ja hoivapalveluita tuottavan Vetrean toiminta juontaa juurensa sotiemme veteraanien kuntoutuksesta huolehtimiseen.

“Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piiri alkoi 1970-luvun lopulla valmistella hanketta, jonka tavoitteena oli korkeatasoisen hoitolaitoksen ja palvelutalon rakentaminen sotainvalidien turvaksi”, kertoo Vetrean toimitusjohtaja Laura Airaksinen. Hankkeen seurauksena perustettiin Iisalmen Veljeskoti, joka aloitti toimintansa vuonna 1982. Myöhemmin veljeskodin toiminta laajeni myös veteraanikuntoutukseen.

Nyt 2000-luvulla toiminta on laajentunut tuomaan turvaa ja tukea kaikille sitä tarvitseville. Myös nimi muuttui Vetreaksi omistusrakenteen vaihtuessa.

“Olemme laajentuneet yksilöllisiä hoiva- ja hyvinvointipalveluita tarjoavaksi valtakunnalliseksi konserniksi.”

Toimintaa kehitetään jatkuvasti tulevaisuus edellä.

“Samalla, kun uudistamme toimintamalleja, haluamme olla uudistamassa myös inhimillisyyden ja myötäelämisen käsitteitä hoiva-alalla.”

Inhimillisyys vahvasti läsnä

Inhimillisyys on vahvasti läsnä Vetrean toiminnassa.

“Olimmepa me sitten vanhoja tai nuoria, terveitä tai apua tarvitsevia, on jokaisella meillä on oma elämä ja ajatus siitä, miten haluamme sen elää.”

Eletyn elämän huomioiminen ja yksilöllisen elämäntyylin kunnioittaminen ovat Vetrean toiminnassa tärkeitä.

Vetrea haluaa olla mahdollistamassa sen, että jokainen heidän asiakkaansa voi tehdä sellaisia asioita, jotka tuovat tavalliseen arkeen iloa ja onnen tuntemuksia.

“Haluamme, että jokainen voi nauttia itselleen tärkeistä asioita mahdollisuuksien mukaan. Olemme nähneet sen, etteivät ne usein ole kovinkaan isoja asioita, vaan kysymys on enemmän tekemisestä
ja toteuttamisesta.”

Itsenäisyyttä juhlitaan yhdessä sen mahdollistajien kanssa

Itsenäinen Suomi sekä itsenäisyys ovat Vetrealle hyvin merkittäviä arvoja. Itsenäisyys luo pohjan ja raamin asioiden pitkäjänteiselle eteenpäin viemiselle.

“Toivoisin, että jokainen meistä pysähtyisi välillä miettimään sitä, mitä itsenäisyys meidän elämässämme ja arjessamme tarkoittaa.”

Vetrea juhlistaa itsenäistä Suomea monin tavoin. Jokaisessa yksikössä järjestetään omat itsenäisyyspäivän juhlat. Näin on tehty joka vuosi, mutta nyt juhlitaan vielä hieman aiempaa hienommin.

“Yksiköissämme juhlimme itsenäistä Suomea niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat sen meille mahdollistaneet.”

Lähde: CEO2017

Kuvateksti:
Kalevi Tikkanen ja Vetrean toimitusjohtaja Laura Airaksinen keskustelivat vanhenemisen taidosta ja iän mukanaan tuomista arjen toiveista palveluita tarjoaville yrityksille.

Muut tiedotteet

 • Vetrea Terveys Oy:n yhtiökokous valitsi 6.4. pidetyssä kokouksessaan yhtiön hallitukseen uusina jäseninä 1.5.2018 lukien Leijona Catering Oy:n toimitusjohtajan Ritva Paavonsalon ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin Sari Rissasen.


  Lue koko uutinen
 • Vetrea Terveys Oy ja Keski-Suomalainen Fysio Center Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan marraskuussa Jyväskylän Kuokkalaan avattavan uuden, vammautuneiden asumispalveluyksikön kuntoutuksesta vastaa Fysio Center. Yhteistyö Fysio Center Oy:n kanssa mahdollistaa aivan uudenlaista kuntoutuksen osaamista sekä teknologiaa, jota voidaan hyödyntää osana VetreaElo Alvarin asukkaiden henkilökohtaista kuntoutussuunnitelmaa ja kuntoutusta.


  Lue koko uutinen
 • Tervetuloa viettämään tunnelmallista Joulua Iisalmeen Vetreaan!


  Lue koko uutinen
 • VetreaElo tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua vammautuneille. Meille on tärkeää inhimillisyys ja ihmisten omien toiveiden kunnioittaminen, sillä mielestämme jokaisella on oikeus elää yksilöllisesti hyvää elämää.

  VetreaElo Alvar, Kuokkalaan valmistuu marraskuussa 17 pysyväisluonteista tehostetun palvelun vuokra-asuntoa sekä yksi huone asumisvalmennukseen / intervalliasumiseen.


  Lue koko uutinen
 • Ilmarisen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen osallistuu vuosittain tuhansia henkilöitä, joista valtaosa palaa takaisin työelämään. Kuitenkin kuntoutuspäätöksen saaneet kaipaavat vahvaa tukea kuntoutusprosessin aloittamiseen. Nyt Vetrea Terveys Oy:n kanssa tehtävässä pilotissa tarjotaan ammatillisen kuntoutuksen päätöksen saaneille työhön paluun suunnittelun apua.


  Lue koko uutinen
 • Terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat voimakkaassa muutoksessa. Pienten yritysten asemaa sotessa on vielä vaikea arvioida, mutta varmaa on, että se tulee muuttumaan. Paljon merkitsee se, millaiseksi uuteen valmisteluun siirretty valinnanvapauslaki muodostuu ja kuinka se toteutuu käytännössä. Vetrea on syyskuussa ottanut käyttöön uudistetun brändinsä ja samalla vahvistanut asemiaan tulevaisuuden sote-toimintaympäristössä, jossa valinnanvapaus on lisääntynyt. Vetrean uudesta brändistä huokuu vahva elämän myönteisyys ja tunne, jotka luovat helposti tunnistettavan brändin muutoin harmaaseen hoivamarkkinaan. Vetrean uusi kärkiviesti on osuvasti ”Eläköön elämä”.


  Lue koko uutinen
 • Vetrea avaa uuden toimipisteen Senioripihan tiloissa Rauhankadulla, jossa Vetrea tarjoaa täyttä elämää mahdollistavia ja siihen aktivoivia palveluja. Toiminta Senioripihassa keskittyy erityisesti seniorivalmennukseen, joka perustuu ikäihmisen yksilöllisistä tarpeista lähtevään fysioterapiaan, ohjaukseen ja neuvontaan. Tämän takaavat Vetrean 30 vuoden kokemus ja ammattitaitoiset fysio-, lymfa- ja jalkaterapeutit tarjoamalla monipuoliset ja jatkuvasti kehittyvät sekä joustavat palvelut. Vetrea tuottaa uudesta yksiköstä palveluja koteihin ympäri Joensuuta ja ympäristöstä voidaan asioida Vetrean Senioripihan yksikössä.


  Lue koko uutinen
 • Vetrea Terveys Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty 3.5.2017 alkaen hallitusammattilainen, KTM, farmaseutti Juha (Jussi) Holopainen. Hallituksessa jatkavat varatuomari, toimitusjohtaja Tarja Tikkanen, toimitusjohtaja, KTM Lauri Kerman sekä viestintäalan yrittäjä, toimitusjohtaja Pia Behm.


  Lue koko uutinen
 • Vetrea Terveys Oy jatkaa asiakkaiden hyvinvoinnin tukemista vahvistamalla palvelutarjontaansa Jyväskylässä. Rakennustyöt ovat alkaneet Kuokkalassa, Sulkulan kaupunginosassa. Uusi yksikkö tulee mahdollistamaan yksilöllisen arjen, asumisen ja elämän. 


  Lue koko uutinen
 • Vetrean kotipalvelut tuovat tänä vuonna työpaikkoja myös Kotkaan, Kouvolaan, Kajaaniin ja Siilinjärvelle.
  Vetrea Terveys Oy on ostanut 31.3. allekirjoitetulla kaupalla Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n koko osakekannan. Pelakuun 18 työntekijää jatkavat uuden omistajan palveluksessa entisin työehdoin. Välittömiä muutoksia ei myöskään tapahdu asiakkaiden palveluissa. Palveluhinnat pysyvät ennallaan.


  Lue koko uutinen

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä