Vetrean kotipalvelut tuovat tänä vuonna työpaikkoja myös Kotkaan, Kouvolaan, Kajaaniin ja Siilinjärvelle.

Vetrea Terveys Oy on ostanut 31.3. allekirjoitetulla kaupalla Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy:n koko osakekannan. Pelakuun 18 työntekijää jatkavat uuden omistajan palveluksessa entisin työehdoin.  Välittömiä muutoksia ei myöskään tapahdu asiakkaiden palveluissa. Palveluhinnat pysyvät ennallaan.
– Sitoutunut, hyvä henkilökunta jatkaa. Palvelemme edelleen tutulla, turvallisella tavalla ja jatkamme tekemäämme kehitystyötä entistäkin innostuneemmin, Pelakuun yrittäjyydestä luopuva Hilkka Hirvelä ja Vetrean liiketoimintajohtaja Pirjo Kettunen toteavat.

Merkittävä työllistäjä

Vetrea Terveys Oy:n tytäryritys H10 Kymppipalvelut on tuottanut asiakaskoteihin vietäviä kotipalveluita vuodesta 2008 alkaen ja laajentunut jo kuudelle paikkakunnalle. Tänä vuonna laajentuminen jatkuu Kotkaan, Kouvolaan, Kajaaniin ja Siilinjärvelle ja tuo uusia työpaikkoja muun muassa siistijöille, laitoshuoltajille, kodinhuoltajille, kotitalonmiehille, lastenhoitajille, sosionomeille, lähihoitajille, jalkaterapeuteille, sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille.

Kotipalveluiden käyttäjäkunta laajenee

Valtaosa Vetrea Kotipalveluiden asiakkaista on iäkkäitä, mutta kysyntä kasvaa perheiden ja omaishoitajien keskuudessa.
– Tulevaisuudessa ennaltaehkäisevä perhetyö lapsiperheissä ja omaishoitajien tukeminen ovat yrityksellemme yhä tärkeämpiä tehtäviä iäkkäiden kotihoidon rinnalla, Kettunen uskoo.

Tukena julkiselle terveydenhuollolle

Merkittävä osa Vetrea Kotipalveluiden asiakkaista on yksityisiä asiakkaita. Yhteistyö kunnallisen kotihoidon kanssa on myös tiivistä. Monessa kunnassa kotihoito on kohdannut ongelmia henkilöstön kasvaneen työtaakan ja lisääntyvien sairauspoissaolojen vuoksi. Vetrea on palveluillaan keventänyt kunnallisen kotihoidon henkilöstön taakkaa tekemällä osan kunnallisen terveydenhuollon kotikäynneistä ja hoitamalla työntekijöiden sijaisuuksia poissaolojen aikana.

Vahva ote sotepalvelujen kehittämisessä 

Vetrea Terveys Oy:n strategia painottuu kasvuun ja laajenemiseen.

– Haluamme olla vahvasti ja laajalla palvelukonseptilla mukana vaikuttamassa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden monipuolisuuteen ja kattavuuteen sekä kehittämässä niitä laadukkaasti yhdessä julkisten toimijoiden kanssa, toimitusjohtaja Laura Airaksinen vakuuttaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Laura Airaksinen, laura.airaksinen@vetrea.fi, puh. 040 729 1908

Muut tiedotteet

 • Vetrea Terveys Oy:n yhtiökokous valitsi 6.4. pidetyssä kokouksessaan yhtiön hallitukseen uusina jäseninä 1.5.2018 lukien Leijona Catering Oy:n toimitusjohtajan Ritva Paavonsalon ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanin Sari Rissasen.


  Lue koko uutinen
 • Vetrea Terveys Oy ja Keski-Suomalainen Fysio Center Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan marraskuussa Jyväskylän Kuokkalaan avattavan uuden, vammautuneiden asumispalveluyksikön kuntoutuksesta vastaa Fysio Center. Yhteistyö Fysio Center Oy:n kanssa mahdollistaa aivan uudenlaista kuntoutuksen osaamista sekä teknologiaa, jota voidaan hyödyntää osana VetreaElo Alvarin asukkaiden henkilökohtaista kuntoutussuunnitelmaa ja kuntoutusta.


  Lue koko uutinen
 • Tervetuloa viettämään tunnelmallista Joulua Iisalmeen Vetreaan!


  Lue koko uutinen
 • VetreaElo tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaista asumispalvelua vammautuneille. Meille on tärkeää inhimillisyys ja ihmisten omien toiveiden kunnioittaminen, sillä mielestämme jokaisella on oikeus elää yksilöllisesti hyvää elämää.

  VetreaElo Alvar, Kuokkalaan valmistuu marraskuussa 17 pysyväisluonteista tehostetun palvelun vuokra-asuntoa sekä yksi huone asumisvalmennukseen / intervalliasumiseen.


  Lue koko uutinen
 • Ilmarisen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen osallistuu vuosittain tuhansia henkilöitä, joista valtaosa palaa takaisin työelämään. Kuitenkin kuntoutuspäätöksen saaneet kaipaavat vahvaa tukea kuntoutusprosessin aloittamiseen. Nyt Vetrea Terveys Oy:n kanssa tehtävässä pilotissa tarjotaan ammatillisen kuntoutuksen päätöksen saaneille työhön paluun suunnittelun apua.


  Lue koko uutinen
 • Terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat voimakkaassa muutoksessa. Pienten yritysten asemaa sotessa on vielä vaikea arvioida, mutta varmaa on, että se tulee muuttumaan. Paljon merkitsee se, millaiseksi uuteen valmisteluun siirretty valinnanvapauslaki muodostuu ja kuinka se toteutuu käytännössä. Vetrea on syyskuussa ottanut käyttöön uudistetun brändinsä ja samalla vahvistanut asemiaan tulevaisuuden sote-toimintaympäristössä, jossa valinnanvapaus on lisääntynyt. Vetrean uudesta brändistä huokuu vahva elämän myönteisyys ja tunne, jotka luovat helposti tunnistettavan brändin muutoin harmaaseen hoivamarkkinaan. Vetrean uusi kärkiviesti on osuvasti ”Eläköön elämä”.


  Lue koko uutinen
 • Vetrea avaa uuden toimipisteen Senioripihan tiloissa Rauhankadulla, jossa Vetrea tarjoaa täyttä elämää mahdollistavia ja siihen aktivoivia palveluja. Toiminta Senioripihassa keskittyy erityisesti seniorivalmennukseen, joka perustuu ikäihmisen yksilöllisistä tarpeista lähtevään fysioterapiaan, ohjaukseen ja neuvontaan. Tämän takaavat Vetrean 30 vuoden kokemus ja ammattitaitoiset fysio-, lymfa- ja jalkaterapeutit tarjoamalla monipuoliset ja jatkuvasti kehittyvät sekä joustavat palvelut. Vetrea tuottaa uudesta yksiköstä palveluja koteihin ympäri Joensuuta ja ympäristöstä voidaan asioida Vetrean Senioripihan yksikössä.


  Lue koko uutinen
 • Vetrea Terveys Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty 3.5.2017 alkaen hallitusammattilainen, KTM, farmaseutti Juha (Jussi) Holopainen. Hallituksessa jatkavat varatuomari, toimitusjohtaja Tarja Tikkanen, toimitusjohtaja, KTM Lauri Kerman sekä viestintäalan yrittäjä, toimitusjohtaja Pia Behm.


  Lue koko uutinen
 • Vetrean synty ja historia ovat vahvasti sidoksissa itsenäiseen Suomeen. Vuosien saatossa Vetreasta on kasvanut valtakunnallinen konserni, joka tarjoaa inhimillistä tukea elämään kaikille sitä tarvitseville.

  Kuntoutus-, hyvinvointi- ja hoivapalveluita tuottavan Vetrean toiminta juontaa juurensa sotiemme veteraanien kuntoutuksesta huolehtimiseen.


  Lue koko uutinen
 • Vetrea Terveys Oy jatkaa asiakkaiden hyvinvoinnin tukemista vahvistamalla palvelutarjontaansa Jyväskylässä. Rakennustyöt ovat alkaneet Kuokkalassa, Sulkulan kaupunginosassa. Uusi yksikkö tulee mahdollistamaan yksilöllisen arjen, asumisen ja elämän. 


  Lue koko uutinen

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä