Vetrea on käynnistänyt pilottihankkeen, jonka kohteena on tehostettu teknologia-avusteinen kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen (TAKU).

Tiedote kertoo Vetrean uuteen strategiseen suuntaan liittyvistä muutoksista.

Vetrea Terveys Oy:n omistama kotipalveluliiketoiminta siirtyy kokonaisuudessaan kotimaiselle Med Groupille, joka tunnetaan myös nimellä ONNI hoiva.

Kolmivuotinen hanke tukee alueellisen sote-alan ja kuntoutuksen kehitystä alueella vaikuttavien merkittävien toimijoiden kesken.

Kuntoutustalo VetreaNeuron on muuttanut Kortejoelta uusiin tiloihin Kuopion Lippumäkeen ja jatkaa kuntoutustoimintaansa siellä.

Vetrea rekrytoi 20 hoiva-alan osaajaa rekrytointipilotissaan Espanjasta.

Kempeleellä ei ole aiemmin ollut tarjolla vastaavaa vammautuneille suunnattua asumispalvelua.

VetreaElo Albert tarjoaa ympärivuorokautista, pysyväisluontoista tehostettua palveluasumista noin 20 asukkaalle.

RehabWall monipuolistaa asiakkaiden mahdollisuuksia kuntoukseen virtuaaliympäristöä hyödyntäen.

Yhteistyössä selvitetään kokonaisvaltaisia kuntoutusta tukevia ja edesauttavia teknologisia ratkaisuja, teknologian hyödyntämistä palvelun sisällössä ja muotoilussa sekä teknologiaa hyödyntävien kuntoutuspalveluiden vaikutusten arviointia.