Artikkelisarja Vetrean asumispalveluissa toimivissa fysioterapeuteista jatkuu - kerromme kuntoutuksen osaajistamme osana asumispalveluiden moniammatillista tiimiä.

Artikkelisarja Vetrean asumispalveluissa toimivissa fysioterapeuteista jatkuu - kerromme kuntoutuksen osaajistamme osana asumispalveluiden moniammatillista tiimiä.

Artikkelisarja Vetrean asumispalveluissa toimivissa fysioterapeuteista jatkuu - kerromme kuntoutuksen osaajistamme osana asumispalveluiden moniammatillista tiimiä.

Tässä artikkelisarjassa kerromme kuntoutuksen osaajistamme osana asumispalveluiden moniammatillista tiimiä.

VetreaElo -artikkelisarjan neljäs osa kertoo ammattilaistemme ajatuksia siitä, millaista työ VetreaElo -yhteisössä on.

VetreaElo -palvelukodissa asuvat asukkaamme kertoivat tuntemuksistaan sairastumisen jälkeen - sen vaikutuksista koko loppuelämään ja arkeen.

Haluamme, että asukkaamme pystyvät vaikuttamaan oman arkensa suunnitteluun sekä osallistumaan myös yhteisön toimintaan ja sen kehittämiseen oman toimintakykynsä ja halunsa mukaisesti.

Vetrean käynnistämän ”Tehostettu teknologia-avusteinen kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen” (TAKU) - pilottihankkeen tavoitteena on selvittää aivoverenkiertohäiriön jälkeisen tehostetun kuntoutuksen vaikutukset toimintakykyyn ja palvelujen käyttöön ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

Varsinaisen kuntoutuksen ohella, kuntouttavaa toimintaa on kaikki arjessa tapahtuvat tehtävät, joilla asukas osallistuu aktiivisesti oman elämänsä hallintaan.

Tuore toimitusjohtaja kertoo blogissaan ajatuksiaan johtamisesta ja tiimin voimasta.

Mitä neurologinen kuntoutus on ja millaisista seikoista sen kysynnän kasvu tulevina vuosina koostuu? Tätä taustoittavaa artikkelia on haastateltu neurokirurgian dosentti, johtaja Mikael von und zu Fraunbergia Kansallisen neurokeskuksesta sekä neurologian apulaisylilääkäri Mika Koskista Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

Juuri käynnistynyt ”Tehostettu teknologia-avusteinen kuntoutus aivoverenkiertohäiriön jälkeen” (TAKU) -hanke kestää toukokuuhun 2022 saakka.

Ikävuosien karttuessa liikunnan ja liikkumisen merkitys kasvaa. Kiinnittämällä huomiota omiin tapoihinsa toteuttaa liikuntaa, huomioimalla riittävä ja terveellinen ravitsemus ja huolehtimalla palauttavasta levosta, voi lisätä merkittävästi aktiivisia elinvuosia ja parantaa omaa toimintakykyään.

Osallisuuden lisääminen on yksilöllisestä sekä yhteiskunnallisesta näkökulmasta tärkeää, sillä lisääntyneen osallisuuden ja sosiaalisen aktiivisuuden tiedetään voivan ylläpitää ihmisten terveyttä.

Yhteisöpedagogiopiskelija Elina Pietiäinen käytti hyödyksi opiskeluissa opittuja taitojaan harjoittelussa VetreaElo Mariassa.

Blogisarjamme päättää toimitusjohtaja Laura Airaksisen kirjoitus koronakevään aikana tekemistään havainnoista ja oivalluksista.

Vetrean kehittämispäällikkö Jori Reijula tutki kehittämistyössään AVH-kuntoutuksen vaikuttavuuden tehostamista,

Lähihoitaja Emmi Karjalainen työskentelee Vetrea Mikkelin ikäihmisten palvelukodissa. Hän kertoo blogikirjoituksessaan koronatilanteen vaikutuksesta hänen työarkeensa.

Varatoimitusjohtaja Markku Hämäläinen kirjoittaa blogissaan vetrealaisista ja heidän työskentelystään koronatilanteessa henkilöstöjohtajan näkökulmasta.

Vetrean varautumisryhmän vetäjä, ylilääkäri Kauko Pitkänen kertoo blogissaan Vetrean varautumisesta koronatilanteessa.

Miten voidaan varmistaa tuloksellinen ja vaikuttava kuntoutus aivoverenkiertohäiriön sairastaneelle tulevaisuudessa?
VetreaNeuronin neurologian ylilääkäri Kauko Pitkänen pohtii asiaa blogissaan.

Vetrean kehittämispäällikkö Jori Reijula avaa robotiikan mahdollisuuksia AVH-kuntoutuksessa

Palveluasumisen viihtyisyyttä ja tiloja käyttävien hyvinvointia lisää se, että rakennettu ympäristö ja sisätilat sisustuksineen ja kalusteineen ovat kauniit ja harmoniset.

VetreaNeuronin ylilääkäri Kauko Pitkänen pohtii blogissaan, mistä elementeistä onnistunut ja vaikuttava kuntoutus rakentuu.

Yhteistyökumppanin Hoivatilojen kanssa Vetrea rakentaa yhdessä uudenlaista uudisrakennusta Iisalmeen.

Hyvä ravinto auttaa kuitenkin voimaan paremmin ja ehkäisee sairauksia.

Vaikuttavuutta oleellisesti tukee se, että tehdään asiat silloin, kun niiden aika on.

VetreaNeuron Kupoliin avatun HUR –kuntosalin SmartTouch -laitteet ovat uusinta suomalaista terveysteknologiaa.