header

  • fin flag
  • English
  • Russian
vetrea_terveys_paakuva

Vetrea tekee hyvää
yksilölle ja
yhteiskunnalle.

Osaavalla otteella ja suurella sydämellä

VETREA TERVEYS OY

Vetrea Terveys Oy on Itä-Suomen johtava yksityinen hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottaja. Yhtiö toimii Iisalmessa, Joensuussa, Kuopiossa, Kotkassa, Mikkelissä ja Siilinjärvellä työllistäen noin 400 työntekijää.

Vetrean pääomistaja on Osuuskunta KPY, joka on pitkänlinjan kuopiolainen teollinen omistaja ja sijoittaja.

Osuuskunta KPY on kuopiolainen, pitkäaikainen teollinen omistaja ja sijoittaja. Konserniin kuuluvat it-palvelutalo Enfo Oyj, sähkö- ja tietoverkkojen rakentamisen ja ylläpidon palveluja tuottava Voimatel Oy, hoiva- ja terveyspalvelujen tarjoava Vetrea Terveys Oy, hyvinvointipalveluja tuottava Hoivakymppi Oy ja arvopaperisijoittamista harjoittava KPY Sijoitus Oy sekä Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni. Osuuskunta KPY –konserni työllistää yli 1 800 henkilöä.

Vetrea Terveys konsernin kaikissa toimintayksiköissä on DNV-GL:n myöntämä ISO 9001:2008 johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset täyttävä johtamisjärjestelmäsertifikaatti. Sertifikaatti on voimassa 30.6.2018 saakka.

 

TOIMINTAYKSIKÖIDEN HISTORIAA

IISALMI JA KUOPIO

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piiri ryhtyi 1970-luvun lopussa valmistelemaan hanketta, jonka tavoitteena oli korkeatasoisen hoitolaitoksen ja palvelutalon rakentaminen pohjoissavolaisten sotainvalidien vanhuuden turvaksi.

Iisalmen Veljeskoti otti vastaan ensimmäiset kuntoutus- ja laitoshoitoasiakkaansa vuoden 1982 alkupuolella. Veljeskoti on kasvanut vuosien saatossa useiden laajennushankkeiden avulla. Asiakaspaikkoja on yhteensä 163.

Vuonna 2006 Veljeskoti avasi uuden yksikön Kuopion Alavaan ja sen toiminta loppui 2012.

Huhtikuussa 2008 Terveysrahastosta tuli Iisalmen Veljeskodin pääomistaja. Yhtiön nimeksi tuli Vetrea Terveys Oy heinäkuussa 2009.

2011 Vetrea Terveys Oy osti tammikuussa Kuopion Tammenkoti Oy:n ja lokakuussa Sunnen Koti Oy:n, kaksi perinteikästä ja hyvämaineista vanhusten hoivakotia. Molemmat siirtyivät Vetrean tytäryhtiöksi.

2011 Vetrea Terveys Oy hankki omistukseensa Palvelupuisto Otsola Oy:n. Yritykselle remontoitiin toimitilat keskeiselle ja näkyvälle paikalle Kuopion Kemilänrinteelle ja yritys fuusioitiin osaksi Vetreaa. Yksikössä on 53 asiakaspaikkaa.

JOENSUU

Pohjois-Karjalan Sairaskoti aloitti toimintansa maamme ensimmäisenä alueellisena sotainvalidien kotina ja kuntoutuspaikkana 1.12.1978. Myöhemmin toimintaa on laajennettu useiden rakennusprojektien kautta, ja toiminnan keskiössä on vuonna 1985 valmistunut Kuntohovi. Urholan asumispalveluosasto ja Tammelan sairasosasto mukaan lukien Kuntohovin yksikössä on 220 asiakaspaikkaa. Lisäksi Kuntohovin palveluiden piirissä on yli 200 kevyen palveluasumisen asuntoa.

Joensuun Kuntohovin sijainti Pohjois-Karjalan keskussairaalan välittömässä läheisyydessä antaa erinomaiset puitteet monipuoliselle ja laadukkaalle sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiselle.

Terveysrahasto osti Itä-Suomen Kuntoutuspalvelu Oy:n osakekannan vuonna 2009 ja kesäkuussa 2010 siitä tuli osa Vetrea Terveys Oy:tä.

Verven Liperin yksikön kuntoutustoiminta siirtyi Hengitysliitto Heli ry:ltä Vetrean Kuntohovin hoidettavaksi vuodesta 2011 alkaen.

SIILINJÄRVI JA MIKKELI

Siilinjärvelle ja Mikkeliin rakennettiin uudet ajanmukaiset palvelukodit v. 2011–12. Palvelukotien toiminta käynnistyi vuoden 2012 alkupuolella. Molemmissa on 68 asiakaspaikkaa.

KOTKA

Vetrean Kotkan palvelukodin uudisrakennus otettiin käyttöön huhtikuussa 2013. Yksikössä on 60 asiakaspaikkaa.

VETREA KONSERNI

Huhtikuussa 2013 osuuskunta KPY osti Vetrea Terveys Oy:n osake-enemmistön Terveysrahasto Oy:ltä. KPY omisti kaupan jälkeen 93,6 prosenttia yhtiön osakekannasta. Loput 6,4 prosenttia omisti Vetrea Oy:n toimiva johto.  Vetrea kasvoi ja kehittyi Terveysrahasto Oy:n omistusaikana monipuoliseksi hoiva- ja terveyspalvelujen tuottajaksi. Yhtiö jatkoi laadukasta työtä ja kasvuaan suomalaisessa ja yhteiskuntavastuullisessa omistuksessa. Hoiva- ja terveyssektori on KPY:n arvomaailmaan sopiva kasvava alue, joka tukee KPY:n strategiaa.

 

Visio ja toiminta-ajatus

Vetrea on asiakkaidensa terveyttä edistävä, kotimaisesti omistettu, toimialueensa laadukkain ja vaikuttavin hyvinvointipalvelujen moniosaaja.


Vetrea on terveyttä edistävä, kotimainen hyvinvointipalvelujen osaaja. Tuotamme asiakkaillemme laadukkaita ja vaikuttavia hyvinvointipalveluja. Palvelumme edistävät asiakkaidemme terveyttä ja toimintakykyä. Palveluitamme ovat hoiva-, terveys-, asumis-, kuntoutus- ja tutkimuspalvelut. Tarjoamme palveluja eri asiakasryhmille yksilöllisesti ja ryhmissä.


Itsenäisen elämän tukeminen ja kotona asumisen mahdollistaminen ovat tavoitteitamme. Olemme tunnettuja ikäihmisten ja erityisryhmien hoiva- ja kuntoutusosaamisesta. Tarjoamme palveluja kodeissa, palvelukodeissa ja kuntoutusyksiköissämme. Tuotamme kokonaisvaltaista palvelua vauvasta vaariin. Toimintamme vastaa viranomaisten ja ajan vaatimuksia. Suuri osa palvelurakennuksistamme on rakennettu viime vuosien aikana tai saneerattu asiakkaidemme tarpeisiin.Sertifikaatti logo

vastuullinentoimija