Villa Olavi

Palvelukoti Villa Olavissa tarjotaan tehostettua palveluasumista kahdellekymmenelle vammautuneelle ja kymmenelle mielenterveyskuntoutujalle. Villa Olavi sijaitsee viihtyisällä omakotitaloalueella Savonlinnan hyvinvointikeskittymässä terveysaseman ja keskussairaalan välittömässä läheisyydessä. Palvelukoti on suunniteltu esteettömäksi. Ryhmämuotoinen asuminen mahdollistaa sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen. Oman rauhan ja yksityisyyden mahdollistaa oma noin 15 m2 huone sekä oma kylpyhuone/wc. Villa Olavi tarjoaa palvelua niille vammautuneille ja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat arkeensa erityistä apua ja tukea.

Vammautuneille

Vammautuneiden asumisyksikkö Akseli tarjoaa kodin viidelletoista asukkaalle. Akselissa on turvallista asua sillä ammattitaitoinen henkilökunta on tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Ryhmämuotoinen asuminen takaa sosiaalisten kontaktien ylläpidon. Yhteisissä tiloissa on mukava viettää aikaa yhdessä naapureiden ja henkilökunnan kanssa. Palvelussa on otettu huomioon jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Jokaisen ihmisen omat voimavarat pyritään ottamaan käyttöön ja näin edistämään itsenäisyyttä ja oman elämänhallintaa mahdollisimman pitkälle.

Pikku-Akseli on viiden asukkaan pienryhmäkoti, joka tarjoaa asunnon nuorille vammautuneille. Palvelussa katse luodaan tulevaisuuteen, tavoitteena on asukkaiden mahdollisimman itsenäinen elämä riittävien tukitoimien turvin. Jokaisen asukkaan kohdalla suunnitellaan ja toteutetaan arkea niin, että kaikessa toiminnassa on kuntouttava toiminta läsnä. Pikku-Akselissa tuetaan kuntoutujan fyysistä-, psyykkistä- sekä sosiaalista toimintakykyä yhdessä mietittyjen tavoitteiden mukaisesti.


Villa Olavi
Haapavedentie 20 B
57170 Savonlinna
villa.olavi@hoivakymppi.fi

Yksikön päällikkö
Riitta Hirsikangas
Puh. 044 531 9455
riitta.hirsikangas@hoivakymppi.fi

Akseli
Vammautuneiden asukkaiden palvelukoti
Puh. 044 531 9624

Pikku-Akseli    
Vammautuneiden nuorten asumisyksikkö
Puh. 044 531 9459

Eerikki    
Mielenterveyskuntoutujien palvelukoti
Puh. 044 531 9625