Villa Olavi

Palvelukoti Villa Olavissa tarjotaan tehostettua palveluasumista kahdellekymmenelle vammautuneelle ja kymmenelle mielenterveyskuntoutujalle. Villa Olavi sijaitsee viihtyisällä omakotitaloalueella Savonlinnan hyvinvointikeskittymässä terveysaseman ja keskussairaalan välittömässä läheisyydessä. Palvelukoti on suunniteltu esteettömäksi. Ryhmämuotoinen asuminen mahdollistaa sosiaalisten kontaktien ylläpitämisen. Oman rauhan ja yksityisyyden mahdollistaa oma noin 15 m2 huone sekä oma kylpyhuone/wc. Villa Olavi tarjoaa palvelua niille vammautuneille ja mielenterveyskuntoutujille, jotka tarvitsevat arkeensa erityistä apua ja tukea.

Mielenterveyskuntoutujille

Mielenterveyskuntoutujien yksikkö Eerikin asukkaat ovat eri-ikäisiä ihmisiä, joiden kuntoutumista tuetaan jokaiselle luodun yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman mukaisesti. Asukkaat pääsevät osallistumaan yksikön toiminnan suunnitteluun säännöllisesti järjestettävien asukaspalaverien kautta.

Palvelukodissa järjestetään päivittäin viriketoimintaa, kuten tapahtumia, musiikkituokioita ja vanhojen elokuvien katselua. Yhteinen tekeminen kasvattaa yhteisöllisyyttä. Asukkaita ohjataan osallistumaan myös palvelukodin ulkopuolisiin toimintoihin. Osalle Eerikki on pysyvä koti. Osa asukkaista kuntoutuu itsenäisempään asumiseen.


Villa Olavi
Haapavedentie 20 B
57170 Savonlinna
villa.olavi@hoivakymppi.fi

Yksikön päällikkö
Riitta Hirsikangas
Puh. 044 531 9455
riitta.hirsikangas@hoivakymppi.fi

Akseli
Vammautuneiden asukkaiden palvelukoti
Puh. 044 531 9624

Pikku-Akseli    
Vammautuneiden nuorten asumisyksikkö
Puh. 044 531 9459

Eerikki    
Mielenterveyskuntoutujien palvelukoti
Puh. 044 531 9625