Villa Saimaa

Keväällä 2009 valmistunut Villa Saimaa tarjoaa kodikkaat ja turvalliset elämisen puitteet Savonlinnan keskustan tuntumassa. Villa Saimaa muodostuu kehitysvammaisten palvelukoti Väylästä, iäkkäiden hoivayksikkö Salmesta sekä muistisairaiden Poukamasta.

Villa Saimaa sijaitsee nimensä mukaisesti Saimaan rannalla, Savonlinnan hyvinvointikeskittymässä terveysaseman ja keskussairaalan palveluiden läheisyydessä. Asukkailla on omat huoneet ja yhteisessä käytössä on takoilla varustetut viihtyisät olohuoneet.

Kehitysvammaisille

Viisitoistapaikkaisessa Väylässä on yhteisten tilojen lisäksi jokaiselle asukkaalle oma huone. Väylän asukkaat elävät tavallista elämää ja päivä rytmittyy arkisilla asioilla. Arkiaamuisin lähdetään joko kouluun, työtoimintaan tai Väylän tarjoamaan päivätoimintaan. Iltaisin ja viikonloppuisin osallistutaan omien voimavarojen mukaan kodin askareisiin, kuten oman huoneen siivoukseen ja pyykkihuoltoon. Väylän arkeen mahtuu myös monipuolista viriketoimintaa, johon jokainen asukas pääsee vaikuttamaan asukaspalaverien kautta.

Päivätoiminta

Villa Saimaan kehitysvammaisilla on mahdollisuus osallistua omaan päivätoimintaan. Päivätoiminnan tilat sijaitsevat Savonlinnan keskustan tuntumassa, viihtyisissä ja esteettömissä tiloissa. Päivätoiminta tarjoaa monenlaista mielekästä tekemistä jokaiselle päivätoimintaan osallistujalle. Toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioidaan jokaisen asiakkaan toimintakyky, toiveet ja mieltymykset. Päivätoiminta tuo arkeen sisältöä, sosiaalista vuorovaikutusta ja onnistumisen iloa!


Villa Saimaa
Pihlajavedentie 6 C
57120 Savonlinna
villa.saimaa@hoivakymppi.fi

Yksikön päällikkö
Anne Valtonen
Puh. 044 531 9616
anne.valtonen@hoivakymppi.fi

Salmi
Vanhusten palvelukoti

Vastaava sairaanhoitaja
Puh. 044 531 9628

Hoitajat
Puh. 044 531 9608

Poukama  
Dementiaa sairastavien palvelukoti
Puh. 044 531 9609

Väylä  
Kehitysvammaisten palvelukoti
Puh. 044 531 9610

Päivätoiminta
Puh. 044 531 9611