Tehostettu palveluasuminen Sunnen Kodissa Kuopiossa

Sunnen Koti tarjoaa asukkailleen ympärivuorokautista hoivaa kodinomaisessa ja virikkeellisessaä ympäristoössä. Palvelukotimme kodinomaisessa ja virikkeellisessä asuinympäristössä asutaan turvallisesti, ammattitaitoisen henkilökunnan läsnäolosta ja hoivasta nauttien. Henkilöstömme ymmärtää ikäihmisen tarpeita kokonaisvaltaisesti ja työskentelee laadukkaan hoitotyön periaatteita ja arvoja noudattaen. Asumispalvelumme on tehostettua, joten apu on lähellä ympäri vuorokauden. Asukkaamme voivat elää palvelukodissa elämänsä loppuun saakka.

Palvelukodissa eletään tavallista arkipäivää iloineen ja suruineen. Juhlan aiheita saamme syntymäpäivistä, juhlapyhistä, sekä myös päivän pienistä iloista ja tapahtumista. Pyrimme tarjoamaan asukkaillemme elämäniloa ja onnistumisen kokemuksia tuovaa viriketoimintaa. Omien voimien ja taitojen käyttö auttaa niiden säilymisessä mahdollisimman pitkään.

Tavoitteenamme on asukkaidemme hyvä olo ja elämä, hyvästä yhteishengestä ja läheisyyden ilmapiiristä huolehtien, omaisia tukien sekä iän ja sairauksien aiheuttamat toimintakyvyn muutokset huomioiden.
 


Sunnen koti
Päivärinteentie 29-31
70300 Kuopio
sunnenkoti@vetrea.fi

Yksikön päällikkö
Tuomo Roivainen
Puh. 0400 576 584
tuomo.roivainen@vetrea.fi

Vastaava sairaanhoitaja
Puh. 0400 518 590

Hoitajat iso puoli
Puh. 017 263 1608

Hoitajat pieni puoli
Puh. 017 263 1611