Vetrea Terveys Oy

Vetrea-konserni on Itä-Suomen johtava yksityinen hyvinvointi-, hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottaja. Yhtiö toimii Iisalmessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Jämsässä, Kajaanissa, Kotkassa, Kouvolassa, Kuopiossa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Siilinjärvellä ja Tampereella työllistäen noin 600 työntekijää.

Vetrea-konserniin kuuluvat Vetrea Terveys Oy ja sen tytäryhtiöt Hoivakymppi Oy, H10 Kymppipalvelut, Tammenkoti Oy, Sunnen Koti Oy ja Hoivapalvelu Pelakuu Oy.

Vetrean omistaja on Osuuskunta KPY, joka on pitkänlinjan kuopiolainen teollinen omistaja ja sijoittaja.

Osuuskunta KPY:n merkittävimmät omistukset ovat Enfo Oyj:ssä, Voimatel Oy:ssä, Vetrea Terveys Oy:ssä, Technopolis Kuopio Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenissa. Osuuskunta KPY -konserni työllistää yli 2 000 henkilöä.

Vetrea Terveys konsernin kaikissa toimintayksiköissä on DNV-GL:n myöntämä ISO 9001:2008 johtamisjärjestelmästandardin vaatimukset täyttävä johtamisjärjestelmäsertifikaatti. Sertifikaatti on voimassa 30.6.2018 saakka.

Toimintayksiköiden historiaa

Iisalmi ja Kuopio

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Savon piiri ryhtyi 1970-luvun lopussa valmistelemaan hanketta, jonka tavoitteena oli korkeatasoisen hoitolaitoksen ja palvelutalon rakentaminen pohjoissavolaisten sotainvalidien vanhuuden turvaksi.

Iisalmen Veljeskoti otti vastaan ensimmäiset kuntoutus- ja laitoshoitoasiakkaansa vuoden 1982 alkupuolella. Veljeskoti on kasvanut vuosien saatossa useiden laajennushankkeiden avulla. Asiakaspaikkoja on yhteensä 163.

Vuonna 2006 Veljeskoti avasi uuden yksikön Kuopion Alavaan, jonka toiminta loppui 2012.

Huhtikuussa 2008 Terveysrahastosta tuli Iisalmen Veljeskodin pääomistaja. Yhtiön nimeksi tuli Vetrea Terveys Oy heinäkuussa 2009.

Vuonna 2011 Vetrea Terveys Oy osti tammikuussa Kuopion Tammenkoti Oy:n ja lokakuussa Sunnen Koti Oy:n, kaksi perinteikästä ja hyvämaineista vanhusten hoivakotia. Molemmat siirtyivät Vetrean tytäryhtiöksi.

2011 Samana vuonna Vetrea Terveys Oy hankki omistukseensa Palvelupuisto Otsola Oy:n. Yritykselle remontoitiin toimitilat keskeiselle ja näkyvälle paikalle Kuopion Kemilänrinteelle ja yritys fuusioitiin osaksi Vetreaa. Yksikössä on 53 asiakaspaikkaa.
 
Joensuu

Pohjois-Karjalan Sairaskoti aloitti toimintansa maamme ensimmäisenä alueellisena sotainvalidien kotina ja kuntoutuspaikkana 1.12.1978. Myöhemmin toimintaa on laajennettu useiden rakennusprojektien kautta, ja toiminnan keskiössä on vuonna 1985 valmistunut Kuntohovi. Urholan asumispalveluosasto ja Tammelan sairasosasto mukaan lukien Kuntohovin yksikössä on 220 asiakaspaikkaa. Lisäksi Kuntohovin palveluiden piirissä on yli 200 kevyen palveluasumisen asuntoa.

Joensuun Kuntohovin sijainti Pohjois-Karjalan keskussairaalan välittömässä läheisyydessä antaa erinomaiset puitteet monipuoliselle ja laadukkaalle sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiselle.

Terveysrahasto osti Itä-Suomen Kuntoutuspalvelu Oy:n osakekannan vuonna 2009 ja kesäkuussa 2010 siitä tuli osa Vetrea Terveys Oy:tä.

Verven Liperin yksikön kuntoutustoiminta siirtyi Hengitysliitto Heli ry:ltä Vetrean Kuntohovin hoidettavaksi vuodesta 2011 alkaen.
 
Siilinjärvi ja Mikkeli

Siilinjärvelle ja Mikkeliin rakennettiin uudet ajanmukaiset palvelukodit v. 2011–12. Palvelukotien toiminta käynnistyi vuoden 2012 alkupuolella. Molemmissa on 68 asiakaspaikkaa.
 
Kotka

Vetrean Kotkan palvelukodin uudisrakennus otettiin käyttöön huhtikuussa 2013. Yksikössä on 60 asiakaspaikkaa.
 
Vetrea konserni

Vetrea kasvoi ja kehittyi Terveysrahasto Oy:n omistusaikana monipuoliseksi hoiva- ja terveyspalvelujen tuottajaksi. Huhtikuussa 2013 osuuskunta KPY osti Vetrea Terveys Oy:n osake-enemmistön Terveysrahasto Oy:ltä. KPY omisti kaupan jälkeen 93,6 prosenttia yhtiön osakekannasta. Loput 6,4 prosenttia omisti Vetrea Oy:n toimiva johto. Yhtiö jatkoi laadukasta työtä ja kasvuaan suomalaisessa ja yhteiskuntavastuullisessa omistuksessa. Hoiva- ja terveyssektori on KPY:n arvomaailmaan sopiva kasvava alue, joka tukee KPY:n strategiaa.