Laitoshoitopalvelut

Joensuussa on perinteisesti järjestetty sotainvalidien laitoshoitoa. Laitoshoitoa on nykyisin tarjolla myös kuntasopimusasiakkaillemme esimerkiksi keskussairaalahoidon jälkeen jatkohoitoa ja kuntoutusta tarvitseville potilaille. Potilaille, jotka ovat MRSA-kantajia, on erillinen hoitoyksikkö.

Hoitopäivän hinta määräytyy RAVA-indeksin mukaan. Hoitopäivän hintaan sisältyvät:
  • ympärivuorokautinen ohjaus ja avustaminen päivittäisissä toiminnoissa yksilöllisen tarpeen mukaan
  • lääkehoito, myös iv-lääkitys, hoitotarvikkeet
  • lääkärin tulo- ja lähtötarkastukset. Lisäksi hoitoon kuuluu tarvittaessa lääkärin saatavuus ja tavoitettavuus virka-aikana. Ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin konsultoidaan tarvittaessa perusterveydenhuollon päivystävää lääkäriä
  • Vetrean lääkärin määräämät laboratorio- ja natiiviröntgentutkimukset, jotka ovat välttämättömiä hoidon totetuttamiseksi
  • yleisten apuvälineiden ja kävelynapuvälineiden käyttö esim. kuljetuspyörätuolit, nostolaitteet, painehaavaumia estävät makuualustat
  • palvelutuottajan kuntoutuslaitteiden käyttö
Sairaanhoitaja on tavoitettavissa päivittäin 7–21 välisenä aikana. Jokaisessa työvuorossa on vähintään terveydenhuollon perustutkinnon  (perus- tai lähihoitaja) suorittanut henkilö.