Neurologinen ja muu vaativa kuntoutus

Vaativa kuntoutus on tarpeen silloin, kun sinulla on vakava neurologinen tai tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka vaikeuttaa arkipäivän toiminnoissa selviytymistä.

Kuntoutus toteutetaan lääkärin, sairaanhoitajan, fysio- ja toimintaterapeutin moniammatillisena yhteistyönä. Tarvittaessa konsultoidaan sosiaalityöntekijää, ravitsemusterapeuttia, puheterapeuttia, psykologia tai neuropsykologia.

Kuntoutuksen tavoitteena on, sinun toimintakykysi kohentuminen ja elämänlaatusi paraneminen. Autamme sinua löytämään motivaation ja voimavarat itsehoitoon ja niiden hyödyntämiseen kotona selviytymisen tukemiseksi.

Moniammatillinen työryhmä laatii sinulle kuntoutussuunnitelman ja seuraa kuntoutuksen etenemistä. Kuntoutumista edistävää hoitotyötä toteutetaan ympärivuorokautisesti.

Fysio-  ja toimintaterapian tavoitteena on toiminnallisen harjoittelun avulla palauttaa toimintakykyäsi, esim. painokevennetyn kävelykuntoutuksen ja tehostetun käden kuntoutuksen keinoin.

Sinua kannustetaan omatoimiseen harjoitteluun ja sinulla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen, ohjattuun vapaa-ajan toimintaan. Sinulle ja omaisellesi annetaan tietoa sairaudesta, erilaisista vaihtoehdoista hoidon ja terapian suhteen sekä sosiaalietuuksista.

Ota yhteyttä, niin suunnittelemme juuri sinulle sopivan kuntoutuksen!