Kuntoutuspalvelut

Tarjoamme ammattitaitoista yksilö- ja ryhmämuotoista kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on edistää ja tukea toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia sekä työllistymistä. Kuntoutus on yhteistyötä ja sitoutumista, jolla parannetaan toimintakykyä arkielämässä, työssä sekä elämänkaaren eri vaiheissa.
 
Kuntoutusta toteuttavat eri asiantuntijat ja se on suunnitelmallista pyrkimistä asiakkaan tarvitsemiin muutoksiin. Vetrean palveluvalikoimaan kuuluvat vaativa lääkinnällinen kuntoutus, veteraanikuntoutus, monipuolinen Kelan sairausryhmäkohtainen kuntoutus, sopeutumisvalmennus, harkinnanvarainen neurologinen yksilökuntoutus ja ammatillinen kuntoutus.