Nuorten jälkihuoltopalvelu

Nuoren rinnalle turvallinen aikuinen kanssakulkijaksi kohti aikuisuutta

Jälkihuoltopalvelumme työntekijät tekevät yhteistyötä nuoren kanssa. Tuemme sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan nuoren siirtyessä itsenäiseen asumiseen.

Rakennamme jälkihuollon lapsen tai nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan ja suunnitelmallisesti yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

Mietimme nuoren tulevaisuuden toiveita ja tarpeita yhdessä hänen kanssaan. Nuori saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa työntekijöiltämme arjessa selviytymiseen ja itsenäisen elämän taitoihin sekä yhteiskunnan palveluihin ohjaamiseen. Hän saa työntekijöiltämme tukea koulunkäynnin ja opintojen aloittamiseen ja niissä suoriutumiseen, työllistymiseen ja harjoitteluun, sekä harrastuksiin.