Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohdalla olemme mukana tuetun kotona asumisen järjestelyissä. Teemme yhteistyötä kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa palveluiden suunnittelussa ja tavoitteellisessa työskentelyssä kunkin asiakkaan yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotipalvelumme on monipuolista ja kattavaa. Henkilökohtainen hoiva, arkipäivän selviytymiseen liittyvä apu, ohjaus ja seuranta sekä kotisairaanhoito mahdollistavat asiakkaalle turvallisemman ja mielekkäämmän asumisen omassa kodissa. Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa sekä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.