Tuettu kotona asuminen

Tukea kotiutumiseen ja kotona asumiseen kaikkina viikonpäivinä

Tuetun kotona asumisen palvelut määritellään kullekin asiakkaalle yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Kannustamme asiakasta suoriutumaan mahdollisimman itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista toimintakyvyn ja terveyden kehittymiseksi ja sen ylläpitämiseksi.

Avustamme, ohjaamme ja tuemme kodin hoitamisessa, ravitsemuksessa, vaatehuollossa, hygieniassa, kodin ulkopuolisessa asioinnissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Kotisairaanhoito

Kotipalvelumme voi sisältää myös sairaanhoidollisia tehtäviä, ohjausta ja seurantaa. Toteutamme kotisairaanhoidon lääkärin määräysten mukaisesti.  

Kotikäyntejämme on mahdollisuus saada myös iltaisin ja viikonloppuisin!