Kehitysvammaiset ja vammautuneet

Kehitysvammaiset ja vammautuneet saavat kauttamme monipuoliset kotipalvelut, avustajapalvelut sekä kotisairaanhoidon ja kotikuntoutuksen.  Järjestämme vammautuneelle vapaa-ajan avustajapalvelut säännöllisesti tai tilapäisesti. Yrityksemme henkilökunta voi sijaistaa vammautuneen henkilön omia avustajia esim. avustajan sairasloman tai muun äkillisen poissaolon ajan. Hoidamme myös omaishoitajien lomituspalvelut. Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.