Ikäihmisille

Ikäihmiset saavat kauttamme monipuolista apua ja hoivaa kotiin. Kotipalvelumme avulla ikääntyneen on turvallista asua kotonaan niin pitkään kuin suinkin mahdollista tai jopa elämän loppuvaiheeseen saakka. Kotihoivapalveluihimme kuuluvat normaalin hoivatyön lisäksi mm. asiointiapu, saattajapalvelut, ulkoilutus- ja virkistyspalvelut, omaishoitajien lomitus ja kotikuntoutus. Kotisairaanhoitajamme pystyvät toteuttamaan verikokeiden ym. näytteiden oton lisäksi kotona turvallisen lääkehoidon, kuten myös suonensisäiset lääkitykset sekä nestehoidot. Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä kunnan kotipalvelunohjaajan kanssa.