Vammautuneiden hoivapalvelut kunnille

Vammautuneille suunnatuissa palvelukodeissamme eletään mielekästä ja täyttä arkea. Palveluissa huomioidaan asukkaan yksilölliset tarpeet ja arjesta muovataan kokonaisvaltainen palvelupaketti joka, sisältää kuntouttavaa hoitoa, virikkeitä sekä sosiaalisia kohtaamisia.

Asiakkaillemme laaditaan yhteistyössä asukkaan, omaisten, sosiaalityöntekijän ja omahoitajan kanssa tuki- /kuntoutumissuunnitelma, jonka mukaan palvelua toteutetaan. Palvelukodeissamme asuminen ja palvelut räätälöidään jokaiselle asukkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavaksi.

Palvelukotimme ovat suunniteltu esteettömiksi. Jokaisen asukkaan omat voimavarat pyritään ottamaan käyttöön ja näin edistämään itsenäisyyttä ja oman elämän hallintaa mahdollisimman pitkälle. Ryhmämuotoinen asuminen mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen henkilökunnan sekä naapureiden kanssa. Henkilökunta on tavoitettavissa ympärivuorokauden.

Kuntouttavalla ja asiakaslähtöisellä hoitotyöllä sekä lämminhenkisellä kanssakäymisellä edistämme asiakkaidemme aktiivisuutta, osallisuutta ja omatoimisuutta.

Tuomme arkeen paitsi apua, myös hymyä ja läsnäoloa!