Mielenterveyskuntoutujien hoivapalvelut kunnille

Mielenterveyskuntoutujien palvelukodeissa korostuu yhteisöllisyys. Yhdessä arkea suunnittelemalla ja arjen askareita tekemällä arjesta muodostuu mielekäs kokonaisuus.

Jokaisen asukkaan kanssa laaditaan yksilöllisesti suunniteltu päiväohjelma, jossa huomioidaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kuntouttavalla hoitotyöllä edistetään ja ylläpidetään asukkaiden toimintakykyä. Asukkaat saavat palveluissamme juuri hänen tarpeitaan vastaavaa tukea, apua ja huolenpitoa. Avun ja tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen verkostonsa kanssa.

Monipuolinen viriketoiminta virkistää mieltä ja ylläpitää sosiaalisia taitoja. Viriketoiminta on osa yksiköidemme toimintaa ja siihen pääsee vaikuttamaan myös jokainen asukkaamme.