Ikäihmisten hoivapalvelut kunnille

Turvalliset ja kodinomaiset asumispalvelut sekä ammattitaitoinen henkilökunta takaavat hyvän ja turvallisen asumisen ikäihmisille. Jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioidaan arkea suunniteltaessa. Hyvän loppuelämän hoidon suunnitteluun osallistuu asukkaan lisäksi omaiset ja hoitohenkilökunta. Tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen, virikkeellinen ja arvokas palvelu ikäihmisille.

Ymmärrämme ikäihmisen tarpeita kokonaisvaltaisesti. Jokainen seniorimme saa oman hoito- ja palvelusuunnitelmansa mukaista hoivaa, jossa yhdistyvät hänen tai hänen omaistensa tarpeet ja toiveet sekä niihin sopivat palvelu- ja hoitomahdollisuudet.

Kuntouttavalla ja asiakaslähtöisellä hoitotyöllä sekä lämminhenkisellä kanssakäymisellä edistämme seniorin aktiivisuutta, osallisuutta ja omatoimisuutta.

Tuomme arkeen paitsi apua, myös hymyä ja läsnäoloa!

Vetrean päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja elämänlaatua sekä tuoda vaihtelua arkielämään. Toiminnan avulla mahdollistetaan myös omaistaan hoitavalle henkilölle vapaa-aikaa itseänsä sekä asioiden hoitamista varten.