Vetrean palvelut kunnille

Vetrea tarjoaa palveluratkaisuja, jotka tukevat ihmisten itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arkielämässä sekä elämänkaaren eri vaiheissa.  Monipuoliset koti-, hoiva- ja kuntoutuspalvelumme mahdollistavat saumattoman ja turvallisen palveluketjun yhteistyössä kunnan omien palvelujen kanssa.